მთავარი,რეკლამა,სიახლეები

შპს „აიკონ გრუპ“-ის განცხადება

28.03.2017 •
შპს „აიკონ გრუპ“-ის განცხადება

შპს „აიკონ გრუპ“,

შპს “BROTHERS”-ის საწესდებო კაპიტალის 45% წილის მფლობელი პარტნიორი 

განცხადება

ჩვენ, როგორც შპს „BROTHERS“-ის საწესდებო კაპიტალის 45%-იანი წილის მფლობელი პარტნიორი შპს „აიკონ გრუპ“-ი იძულებული ვართ ვუპასუხოდ ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის ამჟამინდელი ერთ ერთი დირექტორის ისმეთ დინდარის უსაფუძვლო ბრალდებებს, რომელიც არაერთი სატელევიზიო ინტერვიუში თუ საგაზეთო სტატიაში გააჟღერა. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ისმეთ დინდარის აღნიშნული (უსაფუძვლო და ცილისწამებლური) განცხადებები მიმართულია საზოგადოების შეცდომაში შესაყვანად, ხოლო ჩვენი აღნიშნული განცხადება მიმართულია მხოლოდ იმისაკენ რომ საზოგადოება არ შევიდეს შეცდომაში ისმეთ დინდარის მიერ გაკეთებული ცილისწამებლური განცხადებებიდან გამომდინარე, შესაბამისად, ვეცდებით გავცეთ დასაბუთებული პასუხი ყველა იმ უსაფუძვლო ბრალდებას, რომელიც გასული დღეების განმავლობაში მომდინარეობს ისმეთ დინდარისაგან.

2012 წლის 28 ივნისს დაფუძნდა შპს „BROTHERS“-ი, რომლის იმდროინდელ პარტნიორებს წარმოადგენდა შპს „აიკონ გრუპ“-ი (საწესდებო კაპიტალის 45 %-იანი წილის მფლობელი პარტნიორი), ბურაქ ბაშლილარი (საწესდებო კაპიტალის 45%-იანი წილის მფლობელი) და ისმეთ დინდარი (საწესდებო კაპიტალის 10%-იანი წილის მფლობელი). კომპანიამ 2012 წლის 09 აგვისტოს აჭარის ა.რ. ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსთან გააფორმა ნასყიდობის ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც საკუთრების უფლებით შეიძინა ქ. ბათუმში, გენერალ ასლან აბაშიძს ქ.N14/ბაგრატიონისა და გენერალ ასლან აბაშიძის ქუჩების კვეთაში მდებარე 15 005 კვ.მ. არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, რა დროსაც კომპანიამ სამინისტროს წინაშე აიღო ვალდებულება აეშენებინა და ექსპლუატაციაში შეეყვანა მრავალპროფილიანი სამედიცინო დაწესებულება, სადაც განთავსდებოდა ასევე შესაბამისი ლაბორატორია და დასაქმდებოდა არანაკლებ 250 საქართველოს მოქალაქე. სამინისტროსთან ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ კომპანიამ დაიწყო ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება და ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან შეთანხმებული პროექტის შესაბამისად დაიწყო მრავალპროფილიანი სამედიცინო დაწესებულების მშენებლობა, რა დროსაც პარტნიორების შპს „აიკონ გრუპ“-ის, ერქან ოზმენისა და ბურაქ ბაშლილარის მიერ განხორციელდა სოლიდური ინვესტიცია (2014 წლის 23 ოქტომბერს ბურაქ ბაშლილარმა ერქან ოზმენს მიჰყიდა თავისი წილის ნაწილი 22,5%-ის ოდენობით შესაბამისად ამ პერიოდიდან კომპანიის ერთ ერთ პარტნიორს წარმოადგენდა ასევე ერქან ოზმენიც). ისმეთ დინდარს კი როგორც პარტნიორს არცერთი თეთრი არ ჩაუდია ინვესტიციების განხორციელებაში, უფრო მეტიც მას კომპანიაში დღემდე არ აქვს შეტანილი კუთვნილი საწესდებო კაპიტალი.

2015 წლის 27 მაისს შპს „BROTHERS“-ის (რომელის საკუთრებაშიც არის საერთაშორისო ჰოსპიტალი) დირექტორის თანამდებობაზე დაინიშნენ ბატონი იღით თუღრულ თოქმანი და ირაკლი ტაკიძე, რომლებიც ერთობლივი ხელწერით და ერთობლივი წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით ახორციელებდნენ წარმომადგენლობით უფლებამოსილებას, აღნიშნული პირების დირექტორად დანიშნვასთან დაკავშრებით გადაწყვეტილება პარტნიორების მიერ მიღებულ იქნა ერთხმად.

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ აღნიშნულ დირექტორებს შორის გამიჯნული იყო უფლებამოსილებებიც, კერძოდ: იღით თუღრულ თოქმანი ახორციელებდა სამედიცინო დაწესებულების ადმინისტრირების სფეროში მმართველობას, ხოლო ირაკლი ტაკიძე კურირებდა კომპანიის მიერ განხორციელებულ შესყიდვებს, რომელიც შემდგომ გადაიბარა სამედიცინო დაწესებულების ერთ ერთი პარტნიორის ბურაქ ბაშლილარის ახლო ნათესავმა ქადირ ბაშლილარმა.

2016 წლის 15 მარტს (მას შემდგომ როდესაც სამედიცინო დაწესებულება შევიდა ექსპლუატაციაში და სრული დატვირთვით დაიწყო ფუნქციონირება) კომპანიის დირექტორის თანამდებობიდან გათავისუფლდა ბატონი ირაკლი ტაკიძე და სამედიცინო დაწესებულების დირექტორის თანამდებობაზე დაინიშნენ ბატონი მეჰმეთ ჯან ასლანჯა, ბატონი იღით თუღრულ თოქმანი და ისმეთ დინდარი. პარტნიორთა გადაწყვეტილებით სამი დირექტორიდან არანაკლებ ორ დირექტორს უნდა წარმოედგინა კომპანია ანუ არანაკლებ ორ დირექტორს მიენიჭა წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება.

შესაბამისად აღნიშნული პერიოდიდან დაიწყო ისმეთ დინდარსა და კომპანიის დანარჩენ ორ დირექტორს შორის უთანხმოება, ხოლო უთანხმოების მიზეზი კი კარგად არის ცნობილი ისმეთ დინდარისათვის.

ისმეთ დინდარმა 2016 წლის პირველ ივლისს ჩაიდინა თანამდებობისათვის შეუფერებელი საქციელი და სამედიცინო დაწესებულების ფოიეში პაციენტებისა და თანამშრომლების წინაშე ფიზიკური შეურაცყოფა მიაყენა კომპანიის ერთ ერთ დირექტორს ბატონ იღით თუღრულ თოქმანს, რითაც მან შელახა იღით თუღრულ თოქმანის უფლება და ზიანი მიაყენა სამედიცინო დაწესებულების საქმიან რეპუტაციას. აღნიშნულ ფაქტზე აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე და ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 6 სექტემბრის განაჩენით ისმეთ დინდარი ცნობილ იქნა დამნაშავედ სისხლის სამართლის კოდექსის 125-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის. ასევე სასამართლოში სარჩელი შეიტანა ბატონმა იღით თუღრულ თოქმანმა ისმეთ დინდარის წინააღმდეგ, რომლითაც დაზარალებული ისმეთ დინდარისაგან მოითხოვს მორალური ზიანის ანაზღაურებას.

2016 წლის 13 სექტემბერს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიერ უზრუნველყოფის ღონისძიების რეჟიმში მიღებულ იქნა განჩინება, რომლის საფუძველზეც კომპანიის სამეურნეო და ეკონომიკური მართვა ერთპიროვნულად გადაეცა ისმეთ დინდარს, შესაბამისად მართალია ამ ნაწილში კომპანიის ორ დირექტორს შეუჩერდა უფლებამოსილება, თუმცა ამავე განჩინებით კომპანიის სამივე დირექტორს (იღით თუღრულ თოქმანს, მეჰმეთ ჯან ასლანჯასა და ისმეთ დინდარს) ერთობლივი ხელწერითა და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით მიენიჭათ შემდეგი უფლებამოსილებები, კერძოდ: კომპანიის მიერ სესხის აღება, სესხის დაბრუნება, უძრავი ქონების შეძენა, გასხვისება, დატვირთვა და სხვა. შესაბამისად სასამართლოს აღნიშნული განჩინებით უდაოდ დასტურდება ის უმნიშვნელოვანესი გარემოება, რომ კომპანიის დირექტორები მეჰმეთ ჯან ასლანჯა და იღით თუღრულ თოქმანი დღემდე არიან დირექტორის თანამდებობებზე და ახორციელებენ ბათუმის საქალაქო სასამართლოს განჩინებით მინიჭებულ უფლებამოსილებებს, შესაბამისად ისმეთ დინდარის განცხადება თითქოსდა მეჰმეთ ჯან ასლანჯას და იღით თუღრულ თოქმანს შეჩერებული აქვს დირექტორის უფლებამოსილება არის უსაფუძვლო და ემსახურება მხოლოდ ერთ მიზანს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას (რომლის არც მორალური და არც სამართლებრივი საფუძველი ისმეთ დინდარს არ გააჩნია).

ისმეთ დინდარმა სატელევზიო თუ საგაზეთო სივრეცში არაერთხელ მისცა ინტერვიუ, სადაც მან აღნიშნა, რომ თურმე შპს „აიკონ გრუპ“-მა ბოროტად გამოიყენა მინდობილობები, ვითომდა შპს „აიკონ გრუპ“-ის მიერ დანიშნულმა დირექტორებმა ხელოვნურად მიიყვანეს სამედიცინო დაწესებულება ფინანსურ კრიზისამდე, თითქოსდა მათ დანიშნული ჰქონდათ შეუსაბამოდ მაღალი ხელფასები, თითქოსდა შეუსაბამოდ მაღალ პროცენტებში ღებულობდნენ სესხს იმისათვის რომ კომპანია გაეკოტრებინათ, და სხვა.

იმისათვის, რომ საზოგადოებისათვის უფრო ნათელი იყოს ისმეთ დინდარის მიერ შპს „აიკონ გრუპ“-ის და დირექტორების იღით თუღრულ თოქმანისა და მეჰმეთ ჯან ასლანჯას მისამართით განხორციელებული ცილისწამებლური განცხადებები და უსაფუძვლო ბრალდებები ცალ ცალკე დასაბუთებულად ვუპასუხებთ ისმეთ დინდარის ბრალდებებს, კერძოდ:

ა) შპს „აიკონ გრუპმა“ თითქოსდა ბოროტად ისარგებლა პარტნიორების მინდობილობებით და მიიღო პარტნიორებისათვის მიუღებელი წესდება – მოცემულ შემთხვევაში საზოგადოების ყურადღებას გავამახვილებთ იმ გარემოებაზე, რომ 2016 წლის 15 მარტს შპს „BROTHERS“-ის  პარტნიორთა კრების გადაწყვეტილებით კომპანიის დირექტორის თანამდებობაზე დაინიშნა ისმეთ დინდარი, ბატონი მეჰმეთ ჯან ასლანჯა და ბატონი იღით თუღრულ თოქმანი, რა დროსაც მიღებულ იქნა აგრეთვე კომპანიის სამოქმედო დოკუმენტი წესდება. თუ აღნიშნული ჩანაწერი თავის დროზევე მიუღებელი იყო პარტნიორებისათვის და განსაკუთრებით ისმეთ დინდარისათვის, მაშინ რატომ არ გახადა სადაოდ ისმეთ დინდარმა დირექტორის თანამდებობაზე ისმეთ დინდარის დანიშვნიდან ერთ ორ ან სამ თვეში? და რატომ გახდა სადაოდ აღნიშნული წესდება მიღებიდან 18 თვეში? (გაცნობებთ, რომ წესდება პირველად შეიცვალა 2015 წლის მაისის თვეში) თუ მაშინ არ აღელვებდა ისმეთ დინდარს ჩანაწერის არსებობა? თუ ისმეთ დინდარი ამბობს, რომ მისთვის ცნობილი არ იყო ასეთი ჩანაწერის არსებობის თაობაზე, მას როგორც პარტნიორს რატომ არ გაუჩნდა სურვილი გადაემოწმებინა მის მიერ გაცემული მინდობილობის საფუძველზე შედგენილი ოქმისა და წესდების სისწორე? აღნიშნული ხომ არ მეტყველებს ისმეთ დიდნარის როგორც პარტნიორის გულგრილობაზე და პარტნიორული მოვალეობების უგულებელყოფაზე?

ბ) კომპანიის დირექტორები იღით თუღრულ თოქმანი და მეჰმეთ ჯან ასლანჯა-ს მიერ ხორციელდებოდა მაღალი საპროცენტო განაკვეთით სესხის აღება – მოცემულ შემთხვევაში მინდა გაცნობოთ, რომ აღნიშნულ დირექტორებს მაღალი საპროცენტო განაკვეთით არ აუღიათ სესხი. საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად იურიდიულ პირებს შორის სასესხო ურთიერთობის არსებობისას იურიდიული პირები ვალდებულნი არიან საპროცენტო განაკვეთის ნაწილში იხელმძღვანელონ ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი საპროცენტო განაკვეთით, მოცემულ შემთხვევაში კი კომპანიის მიერ სესხის აღება ხორციელდებოდა იმ განაკვეთის ფარგლებში რომელიც დადგენილი იყო ეროვნული ბანკის მიერ, ხოლო აღებული სესხით დროულად იფარებოდა სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომლების სახელფასო დავალიანებები, მესამე პირებთან არსებული კრედიტორული დავალიანებები, ბიუჯეტის წინაშე არსებული საგადასახადო დავალიანებები, კომუნალური გადასახადები და სხვა (რომელიც სასიცოცხლოდ აუცილებელი იყო სამედიცინო დაწესებულების შეუფერხებელი ფუნქციონირებისათვის). აღსანიშნავია ასევე ის გარემოებაც, რომ სწორედაც რომ აღნიშნული სესხის საფუძველზე მიღებული თანხებიდან ხორციელდებოდა ისმეთ დინდარის კუთვნილი ხელფასის გაცემაც, რომელიც შეადგენდა 10 000 აშშ დოლარს (იმ დროისათვის დაალხობეით 24 000 ლარს). ასევე იფარებოდა ისმეთ დინდარის შვილის ილქერ დინდარის კუთვნილი კომპანიიდან შეძენილი მასალების ღირებულებაც. რატომ არ განაცხადა ისმეთ დინდარმა  იმ თავითვე პრეტენზია თუ ის როგორც პარტნიორი წინააღმდეგი იყო სესხის აღებაზე? აღნიშნულ კითხვაზე პასუხის გაცემა კი საზოგადოებისათვის მიგვინდია…

3) მეჰმეთ ჯან ასლანჯამ და იღით თუღრულ თოქმანმა თვითნებურად დაინიშნეს არაადეკვატური ხელფასები, თითეულმა 10 000 აშშ დოლარის ოდენობით – აღნიშნულთან დაკავშირებით გაცნობებთ, რომ იღით თუღრულ თოქმანისა და მეჰმეთ ჯან ასლანჯას სამსახურში მიღების დროს მათთან გაფორმდა შესაბამისი ხელშეკრულებები, სადაც განისაზღვრა მათ მიერ შესასრულებელი სამუშაოები, დასაკავებელი პოზიციები და სახელფასო განაკვეთი. მოცემულ შემთხვევაში როგორც ავღნიშნეთ ისმეთ დინდარსაც ჰქონდა დანიშნული 10 000, აშშ დოლარი, რომელსაც ღებულობდა ყოველთვიურად საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვის გზით. აღნიშნული მოცემულობის გათვალისწინებით თუ იღით თუღრულ თოქმანის და მეჰმეთ ჯან ასლანჯას მიერ მიღებული ხელფასები იყო არაადეკვატური და სოლიდური, მაშინ რატომ არის ადეკვატური ისმეთ დინდარის მიერ ხელფასის სახით აღებული 10 000 აშშ დოლარი? ისმეთ დინდარი დღეს კიდევ ხელფასის სახით ღებულობს აღნიშნულ თანხას, ასევე კლინიკაში არის ექიმთა კატეგორია, რომელიც გაცილებით უფრო მეთ ხელფასს ღებულობდნენ და ღებულობენ (ვიდრე მეჰმეთ ჯან ასლანჯა და იღით თუღრულ თოქმანი)  და რომელიც მართლაც რომ თვითნებურად აქვს დანიშნული ისმეთ დინდარს, ისე რომ აღნიშნულის თაობაზე არც კი უკითხავს (რომ არაფერი ვთქვათ შეთანხმებაზე) შპს „აიკონ გრუპი“-სათვის, როგორც პარტნიორისათვის.

4) იღით თუღრულ თოქმანი და მეჰმეთ ჯან ასლანჯა შესყიდვებს ახორციელებდნენ შეუსაბამო მაღალ ფასებში – ისევე როგორც სხვა ბრალდებები აღნიშნულ ნაწილშიც ისმეთ დინდარის ბრალდება არის უსაფუძვლო, მოცმეულ შემთხვევაში როგორც ზემოთ ავღნიშნეთ შეწყიდვების ნაწილს თავდაპირველად კურირებდა კომპანიის ერთ ერთი დირექტორი ირაკლი ტაკიძე, ხოლო შემდგომ სამედიცინო დაწესებულების ერთ ერთი პარტნიორის ბურაქ ბაშლილარის ახლო ნათესავი ქადირ ბაშლილარი. ჩვენი ინფორმაციით დღეის მდგომარეობით შესყიდვებს ერთპიროვნულად კურირებს ისმეთ დინდარი, რომელიც მასთან დაახლოებული კოპანიებისაგან (მათ შორის მისი შვილის ილქერ დინდარის კუთვნილი კომპანიისაგან) ახორციელებს შესყიდვებს, ყოველგვარი საჭიროების გარეშე, რასაც სამომავლოდ აუცილებლად შეისწავლის შესაბმისი ორგანოები.

5) იღით თუღრულ თოქმანმა და მეჰმეთ ჯან ასლანჯამ თურქეთიდან ჩამოიყვანეს და დანიშნეს ვინმე მურად შენდოღანი, რომელმაც მიითვისა დიდი ოდენობით თანხები – აღნიშნულთან დაკავშრებით გაცნობებთ, რომ არც მეჰმეთ ჯან ასლანჯას და არც იღით თუღრულ თოქმანს არ ჩამოუყვანია მურად შენდოღანი. აღნიშნული პიროვნება ისედაც იმყოფებოდა საქართველოში, რომელიც იმ დროისათვის ერთ ერთი დირექტორის ირაკლი ტაკიძის ხელმოწერით აყვანილ იქნა სამსახურში (იმ დროისათვის მეჰმეთ ჯან ასლანჯა არ იყო კომპანიის დირექტორი). რაც შეეხება აღნიშნული პიროვნების მიერ თანხის მითვისების ფაქტს, მინდა ავღნიშნო, რომ მეჰმეთ ჯან ასლანჯასა და იღით თუღრულ თოქმანის მიერ დაიწყო შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურების განხორციელება, თუმცა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 13 სექტემბრის განჩინების საფუძველზე ვინაიდან იღით თუღრულ თოქმანსა და მეჰმეთ ჯან ასლანჯას წარმომადგენლობით უფლებამოსილება გარკვეულ საკითებში შეეზღუდათ და მიენიჭა ისმეთ დინდარს, ისმეთ დინდარი იყო ვალდებული განეხორციელებინა შესაბამისი სამართლებრივი ღონისძიებები.

სწორედაც რომ ისმეთ დინდარის მმართველობის დროს დაიწყო სამედიცინო დაწესებულებაში პრობლემები, ვინაიდან ისმეთ დინდარის მიერ სამედიცინო დაწესებულებაში დაინერგა შანტაჟის, ფსიქოლოგიური ზეწოლისა და ნეპოტიზმის პოლიტიკა, რამაც აიძულა სამედიცინო დაწესებულებაში დასაქმებული პერსონალი მიემართა კანონმდებლობით გათვალისწინებული სოციალური პროტესტის ფორმას, რათა ხმა მიეწვდინათ, როგორც კომპანიის პარტნიროებისათვის, ასევე საზოგადოებისათვის სამედიცინო დაწესებულებაში არსებული ვითარებასთან დაკავშირებით. ფაქტიურად ისმეთ დინდარის მიერ არაერთხელ უხეშად დაირღვა დასაქმებულებთან შრომითი ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები, დროულად ვერ განახორციელა პერსონალისათვის კუთვნილი ხელფასების დარიცხვა, ასევე აიძულებდა პერსონალს მოეწერა ხელი მათვის მიუღებელ და კაბალურ შრომით ხელშეკრულებებს (რომელიც ითვალისწინებდა შრომითი ანაზღაურების განახევრებას და სამუშაო საათების გაზრდას), რის თაობაზეც არაერთხელ გაიმართა სატელევზიო მიმართვა, ასევე ისმეთ დინდარმა დაუსაბუთებლად გაუშვა ათეულობით ადამიანი სამსახურიდან და დატოვა ყოველგვარი შემოსავლის გარეშე. სამედიცინო დაწესებულებაში შექმნილი ვითარების გამო სამედიცინო დაწესებულებაში არსებული განყოფილებების ხელმძღვანელებმა და წამყვანმა ექიმებმა (რომლებიც წარმოადგენდნენ სამედიცინო დაწესებულების ინტელექტუალურ ბირთვს) საკუთარი განცხადებით მიმართეს ისმეთ დინდარს და მოითხოვეს შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა იმ საფუძვლით რომ ფაქტიურად შეუძლებელი იყო საექიმო საქმიანობის შესრულება ისეთ გარემოში, სადაც მუდამ სუფევდა შიში, სტრესი, შანტაჟი, რევანშისტული დამოკიდებულება და ა.შ. ასევე დასაქმებულების თქმით მნიშვნელოვნად შემცირდა მოსმახურეობის ხარისხი, პაციენტთა რიცხვი და სამედიცინო დაწესებულების შემოსავალი.

ისმეთ დინდარი საკუთარი განცხადებებით ცდილობს გადაფაროს მის მიერ განხორციელებული მენეჯმენტის წარუმატებლობა და სრული კრახი, რამაც სამედიცინო დაწესებულება მიიყვანა მძიმე ფინანსურ მდგომარეობამდე. ჩვენთვის წარმოუდგენელია თუ როგორ უნდა ჩარეულიყო შპს „აიკონ გრუპ“-ი და აეძულებინა 350 დასაქმებულიდან დაახლოებით 300 დასაქმებული ბუნტის განხორციელებისათვის (როგორც უწოდებს ისმეთ დინდარი), მაშინ როდესაც მენეჯმენტის სათავეში იმყოფება ისმეთ დინდარი და თვითონ დამოუკიდებლად განსაზღვრავს სამედიცინო დაწესებულების განვითარების (თუ განუვითარებლობის) პოლიტიკას. სწორედაც რომ ისმეთ დინდარი ცდილობს ხელი შეახოცოს მისი თქმით წინა მენემენტს, წარუმატებლობის გადაფარვის და მოსალოდნელი პასუხისგმებლობის თავიდან აცილების მიზნით. თუ გავიზიარებთ ისმეთ დინდარის ამ ჰიპოტეტურ განცხადებას და დავიჯერებთ რომ თურმე შპს „აიკონ გრუპ“-ი და წინა მენეჯმენტი აბუნტებს დასაქმებულებს, მაშინ გამოდის რომ ისმეთ დინდარი როგორც მენეჯერი და მმართველი არის უუნარო და მას არ შეუძლია მართოს სამედიცინო დაწესებულება ისე როგორც ამას მოითხოვს არსებული სტანდარტები, ანუ იმ პირობებში როდესაც ორ დირექტორს არ აქვს არც სამართლებრივი და არც ფაქტობრივი ბერკეტი ზემოქმედება მოახდინოს დასაქმებულზე (ანუ აიყვანოს ან/და გაუშვას სამსახურიდან, ან არ გადაუხადოს ხელფასი და ა.შ) ჩვენთვის გაუგებარია თუ რა ფორმით ახდენენ იღით თუღრულ თოქმანი, მეჰმეთ ჯან ასლანჯა ან/და აიკონ გრუპი ზემოქმედებას დასაქმებულებზე.

ჩვენ მოვუწოდებთ ისმეთ დინდარს, როგორც მოქმედ დირექტორს კეთილსინდისიერად და ჯეროვნად განახორციელოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და სასამართლოს განჩინებით დაკისრებული მოვალეობები, გაუფრთხილდეს სამედიცინო დაწესებულების იმიჯსა და საქმიან რეპუტაციას, წინააღდეგ შემთხვევაში მასვე დაეკისრება სამედიცინო დაწესებულებისა და შპს „აიკონ გრუპ“-ისათვის (როგორც პარტნიორისათვის) მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, ასევე , მოვუწოდებთ ისმეთ დინდარს თუ სამედიცინო დაწესებულებაში არსებობს ფინანსური კრიზისი, დროულად შეიტანოს საწესდებო კაპიტალში თანხა მისი წილის პროპორციულად, რომელიც დღემდე არ შეუტანია და რომელიც წარმოადგენს სოლიდურ თანხას, რათა თავიდან იქნას აცილებული სამედიცინო დაწესებულების ფინანსური კოლაფსი.

რაც შეეხება პარტნიორებს შორის არსებულ დავას, აღნიშნული დავის განხილვა მიმდინარეობს სასამართლოში, შესაბამისად სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღებამდე და მიღებული გადაწყვეტილებების კანონიერ ძალაში შესვლამდე მოვუწოდებთ ისმეთ დინდარს თავი შეიკავოს ისეთი განცხადებების გაკეთებისაგან, რომელიც ისედაც სადავოა მხარეების მიერ და სასარჩელო წესით იხილება სასამართლოში.

სტატია გამოქვეყნებულია სარეკლამო ფორმატში. სტატიის შინაარსზე პასუხისმგებელია ავტორი.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: