მთავარი,რეკლამა,სიახლეები

ისმეთ დინდარის პასუხი შპს „აიკონ გრუპის“ განცხადებაზე

30.03.2017 •
ისმეთ დინდარის პასუხი შპს „აიკონ გრუპის“ განცხადებაზე

ისმეთ დინდარი,
ბათუმის საერთაშორისო საუნივერსიტეტო
ჰოსპიტლის დირექტორი

მინდა გამოვეხმაურო შპს BROTHERS-ის  45-%იანი წილის მესაკუთრე პარტნიორს შპს „აიკონ გრუპის“ მიერ გაკეთებულ განცხადებას და წარმოვადგინო ინფორმაცია ფაქტების შესახებ, რაც დასტურდება საჯარო რეესტრის, კერძოდ, სამეწარმეო რეესტრის სარეგისტრაციო ჩანაწერებით, ხოლო სად არის  სიმართლე, ეს თავად საზოგადოებამ შეაფასოს.

ა) 2015 წლის 15 მაისს მიიღეს კომპანიის შპს „BROTHERS“-ის „ბათუმის საერთაშორისო საუნივერსიტეტო ჰოსპიტლის“   წესდება, რომელსაც  ხელს აწერს მხოლოდ 45%-იანი წილის მესაკუთრე შპს „აიკონ გრუპი“. წესდების არც ერთ ადგილზე ხელს არ  აწერენ  საკონტროლო 55%-იანი წილის მესაკუთრე პარტნიორები- ბურაქ ბაშლილარი, ერქან ოზმენი, ისმეთ დინდარი. აღნიშნული წესდების ჩანაწერით  ჩვენ- საკონტოლო წილის მესაკუთრეებს ხელოვნურად შეგვიზღუდეს (დაგვიბლოკეს) გადაწყვეტილების უნარიანობა, თუკი კრებას არ დაესწრება 45%-იანი არასაკონტროლო წილის მესაკუთრე შპს „აიკონ გრუპი“.

ბ) 2016 წლის  14 მარტს მიიღეს დამატებითი ოქმი #12,რომელსაც  ხელს აწერს მხოლოდ პარტნიორი შპს „აიკონ გრუპი“. ოქმის არც ერთ ადგილზე ხელს არ აწერენ საკონტროლო წილის მესაკუთრე პარტნიორები- ბურაქ ბაშლილარი, ერქან ოზმენი, ისმეთ დინდარი. ოქმის მიხედვით მიღებული გადაწყვეტილებით საწარმოში  დაინიშნა 3 დირექტორი-  იღით თუღრულ თოქმანი, მეჰმეთ ჯან ასლანჯა და მე, ისმეთ დინდარი. კომპანიის მართვის უფლება ჰქონდა სამიდან მხოლოდ ორ დირექტორს და დოკუმენტაციის ხელმოწერის უფლებაც მხოლოდ ორ დირექტორს ჰქონდა. შექმნილი ვითარებით თავის დროზე  ისარგებლეს დირექტორებმა იღით თურთულ თოქმანმა და მეჰმეთ ჯან ასლანჯამ და ისინი მოქმედებდნენ შეთანხმებულად. შესაბამისად ჩემი დირექტორად ყოფნა ყოველგვარ ლოგიკურ აზრს კარგავდა.

დ) ფაქტობრივად, ორივე დოკუმენტი ( 2015 წლის 15 მაისს მიღებული    შპს BROTHERS-ის   წესდება და 2016 წლის  14 მარტს მიღებული დამატებითი ოქმი #12) მიიღეს  ისე, რომ საკონტროლო წილის მესაკუთრე პარტნიორებისათვის ბურაქ ბაშლილარისთვის ერქან ოზმენისა და ისმეთ დინდარისათვის არ უცნობებიათ წერილობით კრების მოწვევის ან დღის წესრიგის შესახებ.

ვ) 2016 წლის 25 აპრილს იღით თურღულ თოქმანმა და მეჰმეთ ჯან ასლანჯამ კომპანიაში დანიშნეს თურქეთიდან ჩამოყვანილი არაკვალიფიციური /საექიმო ნებართვის(ლიცენზიის) არმქონე სპეციალისტები -ვინმე ონურ ოზმენი, რომელსაც დაუნიშნეს ხელფასი 8 000 ა.შ.შ დოლარი.  ასევე დანიშნეს ვინმე   სელმან ქონაქჯი, რომელსაც ხელშეკრულებით დაუნიშნეს 10 000 ა.შ.შ დოლარი, ასევე თითოეული ოპერაციიდან ღირებულების 5%. დღემდე გაუგებარია რაში იხდიდნენ აღნიშნულ თანხებს-თეთრი ხალათებით სიარულსა თუ უკანონო საექიმო საქმიანობის სანაცვლოდ?ასევე იღით თურღულ თოქმანის მიერ IT დირექტორად დაინიშნა ვინმე მურად შენდოღანი, რომლის სახელფასო თანხა გახლდათ 5000 აშშ დოლარი. აღნიშნულმა პიროვნებამ მიითვისა საავადმყოფოს კუთვნილი თანხები და დასაქმებულებს მოტყუებით გამოსძალა დიდი ოდენობით თანხა. დღესდღეობით მიმდინარეობს სისხლის სამართლის საქმე თაღლითობაზე. ამას ემატება ისიც, რომ პარტნიორთა კრების გადაწყვეტილების გარეშე დირექტორმა  მეჰმედ ჯან ასლანჯამ დაინიშნა და საკუთარ ანგარიშზე  ირიცხავდა ხელფასს 10 000 აშშ დოლარს. ასევე პარტნიორთა კრების გადაწყვეტილების გარეშე დირექტორმა იღით თუღრულ თოქმანმა დაინიშნა და  საკუთარ ანგარიშზე ირიცხავდა  ხელფასს 12 000 აშშ დოლარს. კომპანიაში შესყიდვებს ორგანიზებას უწევდა კომპანიის ე.წ. გენერალური დირექტორი  იღით თუღრულ თოქმანი, შესყიდვები კი ხორციელდებოდა ღირებულების თითქმის ორმაგ ფასებში.

აქვე მინდა ვუპასუხო პარტნიორ შპს „აიკონ გრუპს“, მე დღემდე არ ამიღია ანაზღაურება როგორც ჰოსპიტლის დირექტორს. ანაზღაურებას ვიღებ არა როგორც კლინიკის დირექტორი, არამედ    როგორც  პროფესორი, ექიმი-კარდიოლოგი და ინტერვენციული კარდიოლოგიის სპეციალისტი. თუ როგორ მაღალ შეფასებას აძლევენ ჩემს პროფესიონალიზმსა და საექიმო საქმიანობას პაციენტები, ამის შესახებ  ფართო საზოგადოებისთვის კარგადაა ცნობილი. შესაბამისად, ჩემი შრომითი ანაზღაურება ცალსახად ჩემი მრავალწლიანი მუხლჩაუდრეკელი შრომის შედეგია და თავისთავად  განსხვავდება იმ დირექტორების ანაზღაურებისგან, რომლებმაც ის თვითნებურად დაინიშნეს მეწარმეთა შესახებ კანონის დარღვევით, პარტნიორთა გადაწყვეტილების გარეშე საეჭვო დოკუმენტაციის საფუძველზე და რეალურად მათი საქმიანობა არანაირი შემოსავლისუნარიანი არ ყოფილა.

თ) ზემოაღნიშნული ხელფასებისა და ხარჯების  გასტუმრების  მიზნით  დირექტორები ი. თოქმანი და მ. ასლანჯა ყოველთვიურად დებდნენ არაგონივრული 3(სამ)თვიანი ვადის  სესხის ხელშეკრულებებს  თავად პარტნიორის შპს „აიკონ გრუპთან“, ხოლო სესხად აღებული თანხის ძირითადი ნაწილი მიდიოდა საექიმო საქმიანობის ნებართვის არმქონე,  ე.წ. თეთრი ხალათით მოსიარულე თურქი სპეციალისტების ო. ოზმენის  ს. ქონაქჯის, თაღლითი IT დირექტორის მ.შენდოღანის, ასევე დირექტორების ი. თოქმნანისა და მ.ასლანჯას ჯიბეებში. ამავდროულად დაახლოებით 100 000 ლარს უხდიდნენ ფირმას,  რომელიც თანამშრომელთა კვებას უზრუნველყოფდა.  ამ დროს  45%-იანი წილის მესაკუთრე შპს „აიკონ გრუპი“ რიცხავდა თანხებს პროცენტიანი სესხის ფორმით და მისი  კრედიტორული მოთხოვნა დღითი დღე იზრდებოდა. ბუნებრივია, აქ ჩნდება ლოგიკური კითხვა- რაში სჭირდებოდა პარტნიორს- შპს „აიკონ გრუპს“ თანხების საავადმყოფოში სესხად  შემოტანა პარტნიორთა თანხმობის გარეშე  მაშინ,  როცა მის მიერ შემოტნილი თანხების საკმაო დიდი ნაწილი ყოველგვარი რეზულტატის გარეშე რამდენიმე კაცის ჯიბეში მიდიოდა ???

ი) აქ პასუხი  მარტივია, იგი ფაქტებით ჩანს. შპს „აიკონ გრუპი“, რომელსაც თითქოს   საავადმყოფოსა  და პარტნიორების მიმართ კეთილი სურვილები ამოძრავებდა, თავისივე წილობრივად კუთვნილ საავადმყოფოს სასამართლოში სარჩელით ედავება და  მის მიერ დადებული 3-თვიანი სესხის ხელშეკრულების საფუძველზე ცდილობს დაახლოებით ორმილიონ-ნახევარი ლარის დაკისრებას. თუ რა მიზანს ემსახურებოდა საავადმყოფოში სესხის ფორმით თანხების შემოტანა, ეს თავად საზოგადოებამ შეაფასოს.

ე)  პიროვნება, რომელმაც მინდობილობით ისარგებლა და ჩვენთან -საკონტროლო წილის მესაკუთრეებთან (ბურაქ ბაშლილართან, ერქან ოზმენთან და ისმეთ დინდართან)  შეთანხმების გარეშე ხელი მოაწერა  კომპანიის წესდებას, ოქმი #12-სა და სხვა დოკუმენტაციას,  დღემდე მუშაობს შპს „აიკონ გრუპისა“ და აჭარა ტექსტილის თანამშრომლად- იურისტად/ადვოკატად.

მას შემდეგ, რაც ი. თოქმანსა და მ. ასლანჯას უფლებამოსილება შეუჩერდათ, ჩემი- ისმეთ დინდარის მმართველობის პერიოდში დასრულდა სესხების  ხელოვნურად აღება პარტნიორისგან, შპს ,,აიკონ გრუპის’’-გან, გავისტუმრეთ სს „იშ ბანკის საქართველოს“-გან აღებული მილიონ ლარზე მეტი ოდენობის  ვალი.  მედპერსონალის ძირითად ნაწილთან, რომელიც გაგებით მოეკიდა არსებულ ეკონომიკურ პრობლემას, მოხდა ურთიერთშეთანხმება და ხელფასების კორექცია. საექიმო პერსონალი გადადის გამომუშავებით სისტემაზე, ეტაპობრივად  იცვლება შეუსაბამოდ დიდი ფიქსირებული სახელფასო ანაზღაურების სისტემა, რომელიც დასაქმებულებს შრომითი საქმიანობისას ყოველგვარ მოტივაციას უკარგავდა.

რა თქმა უნდა, სამწუხაროა, რომ პარტნიორებს შორის დღეისათვის მიმდინარეობს სამოქალაქო დავა, მაგრამ კიდევ უფრო სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ ზოგიერთი არაკეთილმოსურნე ზოგიერთ  დასაქმებულ ექიმს პარტნიორთა შორის დავის იარაღად იყენებს.   

 საქართველოში ჩემი, როგორც ქართველის, ჩამოსვლისა და ყოფნის იდეა გახლდათ ის, რომ ქართველი ხალხისათვის შევქმნა და ვაჩუქო მაღალი დონის სამედიცინო დაწესებულება, რათა მათ არ მოუწიოთ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ ძვირადღირებულ კლინიკებში სიმწრით მოგროვებული თანხის ხარჯვა.

სტატია გამოქვეყნებულია სარეკლამო ფორმატში. სტატიის შინაარსზე პასუხისმგებელია ავტორი.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: