სიახლეები

აჭარაში კინოპროექტებს დააფინანსებენ

01.02.2014 • 1593
აჭარაში კინოპროექტებს დააფინანსებენ

 

 შესაბამისი პროგრამების განხორციელებით სამინისტრო გეგმავს ხელოვნებისა და კულტურის საქმიანობის ხელშეწყობა-პოპულარიზაციას (ბიუჯეტი – 790 000 ლარი) და კულტურული ცხოვრების ხელშეწყობას სოფლად (ბიუჯეტი – 62 000 ლარი).

პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ხელოვნებისა და კულტურის არანაკლებ 20 აქტივობა/ღონისძიება. სამინისტრო აჭარაში კინოხელოვნების განვითარებისთვის 242 000 ლარს დახარჯავს. აქედან კინოპროექტების დაფინანსებისთვის გათვალისწინებულია 160 000, ხოლო საზაფხულო კინოსკოლისა და საგამომცემლო მხარდაჭერიsთვის შესაბამისად 50 000 და 15 000 ლარი.

სამინისტროს ინფორმაციით, აჭარაში კინოწარმოების ხელშეწყობა ითვალისწინებს აჭარის რეგიონში კინოწარმოებაზე გასაწევი თანხების დაფინანსებას, ხოლო კინოგანათლების ხელშეწყობის მიმართულებით პროგრამა მოიცავს საზაფხულო კინოსკოლის ორგანიზებას და კინოხელოვნებასთან დაკავშირებული პუბლიკაციების საგამომცემლო მხარდაჭერას.

2014 წელს პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება არანაკლებ 4 კინოპროექტი, დასაქმდება არანაკლებ 40 ადამიანი, ჩატარდება 4 მასტერკლასი და გამოიცემა 1 პუბლიკაცია „ბათუმი კინოში“.

გადაბეჭდვის წესი