მთავარი,სიახლეები

სახალხო დამცველის აპარატი სტაჟირებაზე კონკურსს აცხადებს

02.03.2017 •
სახალხო დამცველის აპარატი სტაჟირებაზე კონკურსს აცხადებს

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი აცხადებს სტაჟირებას. სტაჟირების ვადა 6 თვეა, ადგილი: ბათუმი და ქუთაისი. განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადა 2017 წლის 10 მარტია. კონკურსი ჩატარდება ორ ეტაპად -განცხადებების გადარჩევა და გასაუბრება.

შერჩევის დროს განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა წარმოდგენილი სამოტივაციო წერილის შინაარსს და კანდიდატის პროფესიულ უნარ-ჩვევებს;

მოთხოვნები:

  • მინიმალური განათლება: ბაკალავრი/ ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი;
  • სამუშაო გამოცდილება: გამოცდილება არ არის სავალდებულო;
  • პროფესია: იურისტი.

სტაჟიორი უზრუნველყოფს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში შესული განცხადებების/საჩივრების საფუძველზე ან საქართველოს სახალხო დამცველის ინიციატივით დაწყებული, ადამიანის უფლებათა დარღვევასთან დაკავშირებული საქმეების შესწავლას ხელმძღვანელის ზედამხედველობით და შესაბამისი სამართლებრივი დოკუმენტების პროექტების/ანალიზის მომზადებას; ასევე შეასრულებს ხელმძღვანელის მითითებებსა და დავალებებს.

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად სტაჟიორობის კანდიდატმა ელექტრონული ფორმით მისამართზე vacancy@ombudsman.ge უნდა წარადგინოს:

  • რეზიუმე (CV);
  • პირადობის მოწმობა;
  • სამოტივაციო წერილი;
  • დიპლომის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან ცნობა სასწავლებლიდან;
  • არსებობის შემთხვევაში შესაძლებელია ასევე სერთიფიკატების, დიპლომების, სიგელების და ა.შ. წარდგენა

ელექტრონული წერილის სათაურში უნდა მიეთითოს ვაკანსიის ზუსტი დასახელება.

დამატებითი ინფორმაცია კონკურთან და პირობებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: