მთავარი,სიახლეები

კრიტიკული აზროვნების კურსი ბსუ-ში

29.10.2016 •
კრიტიკული აზროვნების კურსი ბსუ-ში

დღეს, 29 ოქტომბერს,  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საზაფხულო სკოლის –  „კრიტიკული აზროვნება სოციალურ მეცნიერებებში“ თეორიული კურსი გაიხსნა. კურსს პროფესორი, სოციოლოგი  იაგო კაჭკაჭიშვილი წაიყვანს.

„საზაფხულო სკოლის მიზანია სტუდენტებში კრიტიკული აზროვნების განვითარება, რაც გულისხმობს სკეპტიციზმის გამომუშავებას,  საკითხის კრიტიკული შეფასებისა და მასზე რეფლექსიის სტიმულირებას. ამავე დროს, საზაფხულო სკოლისა და სალექციო კურსის ორგანიზება „კრიტიკულ აზროვნებაში“, წაახალისებს სტუდენტებს თავიანთი თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებისა და სოციალური რეალობის რეფორმირებისკენ“.

ოფიციალური ინფორმაციით, საზაფხულო სკოლისთვის მსმენელები კონკურსის წესით შეირჩევა. აპლიკაციას თან უნდა ერთვოდეს ცნობა 2016-2017 სასწავლო წელს მაგისტრატურაზე სწავლის შესახებ და  ესე 400-დან – 800 სიტყვამდე.

დაინტერესებულმა პირებმა  ქვემოთ მოცემული ორი თემიდან უნდა შეარჩიონ ერთ-ერთი:

1.როგორ გესმით კრიტიკული აზროვნება? რამდენად იყენებთ კრიტიკულ მიდგომებს თქვენს სპეციალობაში?
2.მაგისტრანტს შეუძლია დაწეროს ესე ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც მას აინტერესებს და რომელიც მეტ–ნაკლებად ეხება პროგრამაში მოცემული თემებიდან  რომელიმეს.

აპლიკანტის მიერ წარმოდგენილი ესე  შეფასდება 100 ქულიან სკალაზე შემდეგი 3 კრიტერიუმის მიხედვით:
1. ინფორმირებულობა; საკითხის ცოდნა  – 40 ქულა
2. ანალიტიკური აზროვნება  – 40 ქულა
3. წერის აკადემიური სტილი – 20 ქულა
იხილეთ პროგრამა.

კრიტიკული აზროვნების პროგრამა იხილეთ აქ.

„ისინი ოთხი დღის განმავლობაში მოისმენენ  იაგო კაჭკაჭიშვილისა და ფსიქოლოგ გაგა ნიჟარაძის ლექციათა კურს, რომლის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ სერთიფიკატები“.

საზაფხულო სკოლა საგანმანათლებლო და კვლევითი ორგანიზაცია – „სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის“ ორგანიზებით, აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებითა და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხარდაჭერით ხორციელდება.

 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: