მთავარი,სიახლეები

აჭარის მთავრობა 4 მილიონად ყიდის მიწას და შენობას, სადაც 20 ოჯახია შესახლებული

10.04.2024 •
აჭარის მთავრობა 4 მილიონად ყიდის მიწას და შენობას, სადაც 20 ოჯახია შესახლებული

ბათუმის სამრეწველო ზონაში 24 185 კვადრატულ მეტრ მიწის ნაკვეთს და მასზე განთავსებულ 2 014 კვადრატული მეტრი ფართობის შენობას აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო ელექტრონულ აუქციონზე ყიდის.

ქალაქის მერიის ინფორმაციით, გასაყიდად გამოტანილ შენობაში 20-მდე ოჯახია თვითნებურად შესახლებული.

ქონება ბათუმში, ივანე მესხის ქუჩა N14-ში მდებარეობს და საწყისი გასაყიდი ფასი 4 მილიონი ლარია. ვაჭრობის ბიჯი 100 ათასი ლარია, ხოლო საგარანტიო თანხა [ბე] – 1 მილიონი ლარი.

აუქციონზე გასაყიდად გამოტანილი ქონება, სადაც, ბათუმის მერიის ინფორმაციით 20-მდე ოჯახია თვითნებურად შესახლებული. ფოტო აუქციონიდან

ქონების შემძენი საბოლოო ღირებულებას ეტაპობრივად გადაიხდის. ამასთან „აუქციონში მონაწილეობის „ბე“ ჩაითვლება ქონების საპრივატიზებო საფასურში საბოლოო ანგარიშსწორებისას“.

  • თანხის გადახდის ეტაპებია: 2024 წლის 1-ელ დეკემბრამდე – საბოლოო საპრივატიზებო საფასურის არანაკლებ 25%; 2025 წლის 1-ელ ივნისამდე – საბოლოო საპრივატიზებო საფასურის არანაკლებ 25% და 2025 წლის 30 დეკემბრამდე – დარჩენილი საპრივატიზებო საფასური.

„ადგილზე გასვლით დათვალიერებული იქნა ბათუმში ი. მესხის ქუჩა №14-ში მდებარე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი – 24 185 კვ.მ. აღნიშნულ მიწის ნაკვეთზე არსებულ შენობა-ნაგებობაში თვითნებურად შესახლებულია ოც ოჯახამდე. ნაკვეთზე არის ძველი შენობები და არაა შემოღობილი. მიწის ნაკვეთთან არსებობს მისასვლელი გზა“ – აღნიშნულია ბათუმის მერიის აეროპორტის ადმინისტრაციული ერთეულის სერვისცენტრის მენეჯერის წერილში.

ბათუმის მერი, არჩილ ჩიქოვანი კი, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრს, ჯაბა ფუტკარაძეს წერს, რომ „ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია არ არის წინააღმდეგი განხორციელდეს ზემოაღნიშნული უძრავი ქონებების პრივატიზება. ასევე, მიწის ნაკვეთის პრივატიზებისას გთხოვთ გაითვალისწინოთ აღნიშნული მიწის ნაკვეთის ნაწილის თვითნებურად დაკავების ფაქტი… მიწის ნაკვეთი განეკუთვნება პერიფერიული ზონის III ქვეზონას, სადაც 1 კვადრატული მეტრი მიწის ნორმატიული ფასი შეადგენს 56,7 ლარს“.

არც მერიის წერილებში და არც აუქციონის პირობებში არ არის მითითებული რას უპირებენ გასაყიდ შენობაში მცხოვრებ ოჯახებს.

აუქციონის პირობით, მომავალი მყიდველი ვალდებულია სამინისტროში ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 2 თვის ვადაში წარადგინოს არანაკლებ ქონების საწყისი საპრივატიზებო ღირებულების 1%-ის უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია.

მყიდველს ასევე ევალება:

  • „შესაბამისი ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმებიდან 12 თვის ვადაში ბათუმის საკრებულოს მიერ დადგენილი „საწარმოო ზონის“ შესაბამისი წარმოების [წარმოების ხაზი], რომელიც შეიძლება მოიცავდეს დახურული ტიპის სასაწყობე მეურნეობას [გარდა ინერტული მასალების წარმოებისა] მშენებლობის ნებართვის მიღება;
  • ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 თვის ვადაში, საკუთრებაში გადაცემულ ქონებაზე შესაბამისი მშენებლობის ნებართვის მიხედვით განკუთვნილი შენობა-ნაგებობ[ებ]ის ექსპლუატაციაში მიღება;
  • ხელშეკრულების გაფორმებიდან 36 თვის ვადაში საკუთრებაში გადაცემულ ქონებაზე, წარმოების [წარმოების ხაზი], რომელიც შეიძლება მოიცავდეს დახურული ტიპის სასაწყობე მეურნეობას [გარდა ინერტული მასალების წარმოებისა], ამოქმედება, სადაც დასაქმებულთა არანაკლებ 90%-ს უნდა შეადგენდეს საქართველოს მოქალაქეები;
  • დასაქმებულთა თანაფარდობის და წარმოების პროფილის შენარჩუნება ობიექტის ამოქმედებიდან არანაკლებ 15 წლის განმავლობაში;
  • აღნიშნულ პროექტში მშენებლობისათვის, ძირითადი საშუალებების შეძენისათვის, წარმოების ფუნქციონირებისათვის, მათ შორის დახურული სასაწყობე მეურნეობისათვის, არაუგვიანეს 36 თვის ვადაში არანაკლებ 1,5 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელება“.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: