მთავარი,სიახლეები

ავტობანთან დასვენების და გაჩერების ადგილების მოსაწყობად 5 მილიონი ლარია გათვალისწინებული

28.01.2024 • 4988
ავტობანთან დასვენების და გაჩერების ადგილების მოსაწყობად 5 მილიონი ლარია გათვალისწინებული

ავტობანის მიმდებარედ დასვენების და გაჩერების ადგილებისა და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობაა დაგეგმილი.

„E60-E70 ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის მიმდებარედ საავტომობილო გზის შემადგენელი ნაწილის – დასვენების და გაჩერების ადგილებისა და მათი ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის სამუშაოებზე“ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ტენდერი გამოაცხადა.

ელექტრონული ტენდერი პრეისკურანტითაა გამოცხადებული და სამუშაოების შესყიდვის სახელშეკრულებო ღირებულება 5 მილიონი ლარია.

„საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით ეტაპობრივად სრულდება და საგზაო მოძრაობა იხსნება E-60 ავტომაგისტრალის სხვადასხვა მონაკვეთებზე, მათ შორის 2023 წელს გაიხსნა ხევი-უბისას (F2) და უბისა-შორაპნის (F3) მონაკვეთებზე, ჯამურად 27 კმ, ხოლო გრიგოლეთი-ქობულეთის 6 კმ-იანი მონაკვეთი. 2024 წელს კი, ეტაპობრივად დაგეგმილია სხვადასხვა მონაკვეთების დასრულება.“ – აღნიშნულია გზების დეპარტამენტის განაცხადში.

დეპარტამენტის ინფორმაციით „E-60 და E-70 ავტომაგისტრალების მიმდებარედ გათვალისწინებულია გასაჩერებელი/დასასვენებელი ადგილების მოწყობა, რაც მნიშვნელოვანია მგზავრთა გადაადგილებისათვის. ასევე მნიშვნელოვანია, გასაჩერებელი/დასასვენებელი ადგილები აღიჭურვოს სათანადო ინფრასტრუქტურით.“

ტენდერში წინადადებების მიღება 2024 წლის 25 თებერვალს დაიწყება და პირველ მარტს დასრულდება.

ავტობანის მიმდებარედ გაჩერების ადგილები შესაბამისი ინფრასტრუქტურით კი, ტენდერში გამარჯვებულთან ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 წლის განმავლობაში უნდა მოეწყოს. სამუშაოები შესაბამისი ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული პირობების მიხედვით უნდა შესრულდეს.

„შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს 2 წელს სამუშაოს მიღებიდან, რომლის განმავლობაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხარვეზების აღმოფხვრა. შემსყიდველის წერილობითი დავალებით, შესაძლებელია განისაზღვროს განსხვავებული ვადები, სამუშაოების სპეციფიკის გათვალისწინებით.“ – აღნიშნულია ტენდერის პირობებში.

ამავე პირობებით:

  • „დეპარტამენტი არ იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადაში ხელშეკრულების ღირებულების სრულად დაკვეთის შესახებ;
  • ცალკეულ შემთხვევებში, მიმწოდებელს სამშენებლო ობიექტის კონკრეტული მისამართი ან/და პროექტი და მოცულობათა უწყისი გადაეცემა წერილობით;
  • დეპარტამენტი ვალდებულია აცნობოს მიმწოდებელს პროექტში ან/და მოცულობათა უწყისში რაიმე წუნის (ხარვეზის) აღმოჩენის შესახებ, ხოლო მიმწოდებელი ვალდებულია შენიშვნების გაცნობიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღის ვადაში საკუთარი ხარჯებით აღმოფხვრას აღმოჩენილი წუნი.
  • სამუშაოების საბოლოო მიღება-ჩაბარება მოხდება, თუ მიმწოდებელი წარმოადგენს ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან შესაბამის სფეროში სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნას, რომლითაც დასტურდება, რომ პროექტი შესრულებულია საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად და ვარგისია ექსპლუატაციისათვის.“

 

 

მთავარი ფოტო: ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი რიკოთზე / ფოტო „ბათუმელების“ არქივიდან

 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: