ნეტგაზეთი • RU

ემუქრება თუ არა საფრთხე სარფის პლაჟს – ავტობანის პროექტი

ბათუმი-სარფის ავტობანის პროექტის ის ვარიანტი, რომლის მიხედვითაც გზების დეპარტამენტი ახალი ავტომაგისტრალის აშენებას გეგმავს, სარფში გამართულ შეხვედრაზე დაიწუნეს. ამ შეხვედრაზე დეპარტამენტის მიერ მომზადებული სკოპინგის ანგარიში განიხილეს, რომელიც ბათუმი-სარფის ავტობანის პროექტს ეხება.

მოსახლეობა ფიქრობს, რომ ამ კონკრეტული პროექტის განხორციელებით დაიკარგება სარფის პლაჟი, რაც „უარყოფითად იმოქმედებს სარფის ტურისტული პოტენციალის განვითარებასა და ზოგადად მის პერსპექტივაზე“.

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ შერჩეული ვარიანტით:

  • საპროექტო გზა იწყება მდინარე ჭოროხის მარჯვენა სანაპიროდან [ბათუმის ეკონომიკურ ზონაში] კვანძის მოწყობით, შემდგომ გზა გრძელდება ხიდზე, რომელიც აშენდება ჭოროხზე;
  • ხიდის შემდეგ საპროექტო გზა გაივლის ჭარნალისა და ახალსოფლის ტერიტორიებზე და გაგრძელდება 7,6 კილომეტრი სიგრძის გვირაბში, რომელიც სარფთან, ე.წ. ანდრიას ჩანჩქერის მიმდებარედ გამოვა.
  • გზა აქედან სარფის მიმართულებით გაგრძელდება – ხიდის მეშვეობით შეუერთდება არსებულ [ბათუმი-სარფის] საავტომობილო გზას, რომელსაც გააფართოებენ საქართველო-თურქეთის საზღვრამდე.

აღნიშნულ დეტალებზე საუბარია სკოპინგის დასკვნის დოკუმენტში, რომელიც გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გამოაქვეყნა.

გვირაბის დაბოლოება [წმ. ანდრიას ხიდთან ბათუმის-სარფის არსებულ გზასთან], ასევე კვარიათისკენ მიმავალი და კვარიათიდან მომავალი გზის პანდუსების გეგმა / ფოტო სკოპინგის ანგარიშიდან

„სარფში გამართულ საჯარო განხილვაზე დამსწრე პირებმა, მათ შორის ადგილობრივმა მოსახლეობამ პროექტის მიმართ უარყოფითი პოზიცია დააფიქსირა. მათ მიერ გამოთქმული შენიშვნები/მოსაზრებები ძირითადად ეხებოდა საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ წარმოდგენილი შერჩეული ალტერნატივის მოსახლეობის ინტერესებთან შეუსაბამობას.

მოსახლეობის უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ აღნიშნული პროექტი უარყოფით ზემოქმედებას მოახდენს სარფის სანაპიროზე, კერძოდ, გზის გაფართოებით მოხდება სანაპირო ზოლის დაკარგვა, გარდა აღნიშნულისა, ადგილობრივებს მიაჩნიათ, რომ გზის გაფართოება და სანაპირო ზოლის დაკარგვა უარყოფით ზემოქმედებას მოახდენს სარფის ტურისტული პოტენციალისა და პერსპექტივის განვითარებაზე.

აღნიშნული საკითხების გათვალისწინებით, მოსახლეობამ უარი განაცხადა შერჩეული ალტერნატივის განხორციელებაზე და პრეზენტატორის მიერ წარმოდგენილი 4 ალტერნატიული ვარიანტიდან (A, B, C და D) უპირატესად „A“ ალტერნატივა დაასახელა, რომელიც გულისხმობს პროექტის მდ. ჭოროხის მარჯვენა სანაპიროდან დაწყებას და სოფ. ჭარნალიდან, სოფ. სარფის საბაჟომდე გვირაბის გაყვანას, რომელიც უშუალოდ შემხებლობაში არ იქნება არსებულ გზასთან.

ბათუმი[ჭოროხი]-სარფის [თურქეთის საზღვარი] გზის ალტერნატიული მარშრუტები სკოპინგის ანგარიშიდან

აღსანიშნავია, რომ საჯარო განხილვაზე „A“ ალტერნატივის პრეზენტაციის სახით განხილვა და მისი განხორციელებით მოსალოდნელი ზემოქმედებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება საჯარო განხილვაზე დამსწრე პირთათვის არ მომხდარა.

ზემოაღნიშნული საკითხებისა და მოსახლეობაში არსებული პროექტის მიმართ უარყოფითი განწყობის მიუხედავად, სოფელ სარფში გამართული საჯარო განხილვა ჩატარებულად გამოცხადდა“ – აღნიშნულია სკოპინგის დასკვნაში.

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ მომზადებული „სკოპინგის ანგარიში მოიცავს ურთიერთგამომრიცხავი და არარელევანტური შინაარსის წინადადებებს, დოკუმენტი სტრუქტურულად გაუმართავი და რთულად აღსაქმელია, შესაბამისად, ვერ დგინდება კონკრეტულად რა სიგრძის მონაკვეთებზე გაივლის სახიდე გადასასვლელები. აღნიშნული საკითხი გათვალისწინებული უნდა იქნეს გზშ-ის ანგარიშის შედგენისას“ – წერია დასკვნაში.

სარფი: არსებული სიტუაცია და ამ ტერიტორიის „მოწესრიგების“ სავარაუდო სქემა [მარჯვნივ] ახალი გზის გაყვანის შემდეგ / ფოტო სკოპინგის ანგარიშიდან

ამავე დასკვნაში აღნიშნულია, რომ შენიშვნები მოსახლეობას სოფელ ჭარნალში გამართულ შეხვედრაზეც ჰქონდა:

„ჭარნალში გამართულ საჯარო განხილვაზე დამსწრე პირთა მხრიდან, დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით შენიშვნები/მოსაზრებები ძირითადად ეხებოდა სოციალური პროექტების განხორციელებას, რაზეც საავტომობილო გზების დეპარტამენტის წარმომადგენელმა განმარტა, რომ სოციალური პაკეტების ნაწილში შეძლებისდაგვარად მაქსიმალურად მოხდება ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინება“.

„საჯარო განხილვებზე გამოთქმული შენიშვნები/მოსაზრებები და შესაბამისი განმარტებები აისახა შესაბამისი საჯარო განხილვის ოქმებში, ამასთან საფუძვლიანი და რელევანტური შენიშვნები/მოსაზრებები გათვალისწინებული იქნა სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოების დროს და აისახა სკოპინგის დასკვნაში“ – აღნიშნულია დოკუმენტში.

სკოპინგის დასკვნის მიხედვით, ბათუმი-სარფის ახალი ავტომაგისტრალის პროექტზე საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების [გზშ] ანგარიში უნდა მოამზადოს. ამასთან, „დეპარტამენტი ვალდებულია გზშ-ის ანგარიშის მომზადება უზრუნველყოს სკოპინგის დასკვნის შესაბამისად“.

გარემოს ეროვნული სააგენტო გზების დეპარტამენტს ავალებს, რომ გზშ აუცილებლად უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ადგილობრივი მოსახლეობის ინფორმირებისა და პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი სოციალური პაკეტების შესახებ, „ასევე, ინფორმაციას საჯარო განხილვებზე გამოთქმული და ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე სააგენტოში წარმოდგენილი შენიშვნების/მოსაზრებების გათვალისწინების შესახებ, შესაბამისი დასაბუთებით“.

გზშ-ის ანგარიშში ასევე წარმოდგენილი უნდა იყოს ზღვაზე დაგეგმილი ნაპირდამცავი ნაგებობის შესაბამისი პროექტი, სადაც მოცემული იქნება საკვლევ უბანზე ზღვის საანგარიშო პარამეტრები.

„როგორც სკოპინგის ანგარიშიდან ირკვევა, პროექტით გათვალისწინებულია გზის გაყვანა სარფის სანაპიროს ტერიტორიაზე. გზშ-ს ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს ამ გადაწყვეტილების დასაბუთება სანაპირო ზოლის და პლაჟის მდგრადობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით“ – აღნიშნულია სკოპინგის დასკვნაში.

სარფის პლაჟი/ფოტო „ბათუმელების“ არქივიდან

სარფის პლაჟი შავი ზღვის სანაპიროს პლაჟებიდან ყველაზე მოკლეა, მისი სიგრძე სულ რაღაც 500 მეტრს შეადგენს, სიგანე კი 10-დან 40 მეტრომდე მერყეობს. ყოველწლიურად ასობით ტურისტი ირჩევს ამ ადგილს დასასვენებლად. მიზეზი სუფთა ზღვა და ზღვის პირას აღმართული კლდეებია.
ქვაომხაზე – ასე ჰქვია ლაზურად იმ უზარმაზარ ლოდს, რომელიც ზაფხულში იშვიათად რომ ცარიელი იყოს. ადგილობრივებისთვის, ისევე როგორც ტურისტებისთვის, ქვაომხაზედან შავ ზღვაში ჩახტომა ერთგვარი ექსტრემია. სიტყვა „ქვაომხაზე“ ლაზურად დაღარულ, ნაჭდევებიან ქვას ნიშნავს ან „ქვამიჯნას“, ზღვარს. ლაზებს ეს ადგილი განსაკუთრებულად უყვართ

არსებული დოკუმენტების მიხედვით, ბათუმი-სარფის ახალი მაგისტრალის სიგრძე 11,4 კილომეტრი იქნება.

პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია: კვანძის, 3 სახიდე გადასასვლელის და ორზოლიანი [7,6 კილომეტრი სიგრძის] გვირაბის მშენებლობა, ასევე გზის ბოლო მონაკვეთზე, სოფელ სარფის ტერიტორიაზე იგეგმება არსებული გზის გაფართოება.

საპროექტო გზაზე სამოძრაო სიჩქარე განსაზღვრულია 80-120 კმ/სთ-ით, სარფის მონაკვეთზე დასაშვები სიჩქარე კი შემცირდება 60 კმ/სთ-მდე.

„სკოპინგის ანგარიშიდან და ელექტრონული გადამოწმების შედეგად დგინდება, რომ საპროექტო გზის ზოგიერთი მონაკვეთი უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს დასახლებულ პუნქტებთან (სოფ. სარფი, სოფ. ჭარნალი, სოფ. ახალსოფელი).

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვაზე მოსახლეობის წარმომადგენლების მხრიდან აღინიშნა, რომ საპროექტო გვირაბის მიმდებარედ არსებობს საკალმახეები. გზშ-ის ეტაპზე გათვალისწინებული უნდა იქნეს აღნიშნული საკითხი“ – აღნიშნულია სკოპინგის დასკვნაში.

საერთაშორისო გზის ბათუმი-სარფის მონაკვეთის მშენებლობა-ექსპლუატაციის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა 2023 წლის სექტემბრის ბოლოს, ოფიციალური მონაცემებით სამ ადგილზე გაიმართა: ბათუმში, ჭარნალში და სარფში.

ამავე თემაზე:

სად გაივლის ბათუმი-სარფის ავტობანი 7.6 კილომეტრი სიგრძის გვირაბით

 

 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com