ნეტგაზეთი • RU

რა მოხდება, თუ პრეზიდენტის იმპიჩმენტი შედგება? – საიას განმარტება

„იმპიჩმენტის პროცედურის პირველი ეტაპია იმპიჩმენტის პროცედურის აღძვრა. ამისთვის საჭიროა პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ 1/3 [სულ მცირე 50 დეპუტატი], – აღნიშნულია „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის“ მიერ დღეს, პირველ სექტემბერს გავრცელებულ ინფორმაციაში. საია განმარტავს, რა პროცედურა სჭირდება პრეზიდენტის იმპიჩმენტს და რა მოხდება შემდეგ, თუ იმპიჩმენტი შედგება.

„ქართული ოცნება“ პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის იმპიჩმენტის პროცედურას იწყებს. ამის შესახებ პარტიის ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ დღეს, პირველ სექტემბერს, განაცხადა პარტიის პოლიტსაბჭოს სხდომის გამართვის შემდეგ.

  • „იმპიჩმენტის აღძვრის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, საკითხი 7 დღის ვადაში გადაეცემა საკონსტიტუციო სასამართლოს.
  • საკონსტიტუციო სასამართლო ამ საკითხს განიხილავს და 1 თვის ვადაში ადგენს, დაარღვია თუ არა თანამდებობის პირმა კონსტიტუცია, ან არსებობს თუ არა მის ქმედებაში დანაშაულის ნიშნები. საქმეს განიხილავს 9-წევრიანი პლენუმი, გადაწყვეტილების მისაღებად კი 6 მოსამართლის თანხმობაა საჭირო.
  • თუ არ დადასტურდა ეს ფაქტები [„ქართული ოცნება“ საუბრობს პრეზიდენტის მხრიდან კონსტიტუციის დარღვევაზე, თუმცა ამ დრომდე არ წარმოუდგენია კონკრეტული საფუძვლები, თუ რის გამო შეუზღუდა მთავრობამ პრეზიდენტს ვიზიტი ევროპის ქვეყნებში. ავტ], საქმე წყდება.
  • თუ საკონსტიტუციო სასამართლომ თავისი დასკვნით დაადასტურა თანამდებობის პირის მიერ კონსტიტუციის დარღვევა ან მის ქმედებაში დანაშაულის ნიშნების არსებობა, პარლამენტი დასკვნის წარდგენიდან 2 კვირის ვადაში განიხილავს და კენჭს უყრის იმპიჩმენტის წესით მისი თანამდებობიდან გადაყენების საკითხს.
  • პრეზიდენტი იმპიჩმენტის წესით თანამდებობიდან გადაყენებულად ჩაითვლება, თუ ამ გადაწყვეტილებას მხარს დაუჭერს პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ 2/3 – სულ მცირე 100 დეპუტატი. ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი გადაყენებულად ჩაითვლება და 45 დღის ვადაში გაიმართება რიგგარეშე არჩევნები.
  • ვინაიდან 2017-2018 წლების ან შემდგომი საკონსტიტუციო ცვლილებები არ ითვალისწინებდა 2018 წელს არჩეული პრეზიდენტის შემდგომი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩასატარებლად საგამონაკლისო წესს, ხოლო პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესი 2018 წელს არჩეული პრეზიდენტის ფიცის დადების მომენტიდან გაუქმდა, 2024 წლამდე გასამართი რიგგარეშე არჩევნები წარიმართება კონსტიტუციის ძირითად ნორმაში გაწერილი პროცედურით – არაპირდაპირი წესით.
  • კერძოდ, ახალ პრეზიდენტს 5 წლის ვადით აირჩევს 300-წევრიანი კოლეგია, რომლის შემადგენლობაშიც შევლენ: პარლამენტის ყველა წევრი, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი საბჭოების წევრები და საკრებულოების შემადგენლობიდან პარტიების მიერ დანიშნული წევრები. პრეზიდენტი აირჩევა კოლეგიის სრული შემადგენლობის 2/3-ის მხარდაჭერით [200 ხმა].
  • თუ პარლამენტმა სასამართლოს დასკვნის მიღებიდან 2 თვის ვადაში არ მიიღო გადაწყვეტილება თანამდებობის პირის იმპიჩმენტის წესით თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ, იმავე საფუძვლით იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყება დაუშვებელია.
  • ამასთან, საქართველოს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის პროცედურის განხორციელება საგანგებო ან საომარი მდგომარეობის დროს არ შეიძლება.

———————-

საქართველოს პრეზიდენტმა ევროპულ ქვეყნებში ვიზიტი უნებართვოდ მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც საქართველოს მთავრობამ მას ჯერ უკრაინაში ვიზიტზე უთხრა უარი, შემდეგ კი ყველა საერთაშორისო ვიზიტი დაუბლოკა.

„ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ ეს უარი გამართლებულია როგორც სამართლებრივად, ისე – პოლიტიკურად. მისი თქმით, პრეზიდენტს კანდიდატის სტატუსის მიღებასთან დაკავშირებით მთავრობისგან განსხვავებული პოზიცია აქვს და ეს არის ძირითადი მიზეზი.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი