მთავარი,რეკლამა,სიახლეები

ინოვაციური მედიცინის საუნივერსიტეტო კლინიკა თქვენ სამსახურში

23.06.2023 • 1604
ინოვაციური მედიცინის საუნივერსიტეტო კლინიკა თქვენ სამსახურში

ონკოლოგიაში 60-წლიან გამოცდილებაზე დაფუძნებული ინოვაციური ტექნოლოგიების სამედიცინო ცენტრი -„ინოვაციური მედიცინის საუნივერსიტეტო კლინიკა“ აჭარაში აღჭურვილია ინოვაციური აპარატურით, დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური მოწვეული და ადგილობრივი პროფესიონალი ექიმებით. კლინიკაა აქვს მძლავრი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და გამორჩეულია პაციენტებზე მორგებული კომფორტული, უსაფრთხო გარემოთი.

ინოვაციური მედიცინის საუნივერსიტეტო კლინიკის ბირთვული მედიცინის დეპარტამენტი აღჭურვილია ონკოლოგიური პათოლოგიის დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტად აღიარებული პოზიტრონ ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფიით – PET-CT Discovery 710.

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობისათვის პოზიტრონ ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფია ფინანსდება 90%-100% აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ.

პოზიტრონ ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფიით შესაძლებელია ისეთი წარმონაქმნების გამოვლენა, რომლებიც უხილავია მაგნიტურ-რეზონანსული, კომპიუტერული ტომოგრაფიისა და სხვა რადიოლოგიური დიაგნოსტირებისას.

PET-CT Discovery 710 იძლევა წარმონაქმნის ზუსტი აღწერის შესაძლებლობას და ავლენს უმცირესი ზომის სიმსივნურ კერებსაც. მოიხმარს იზოტოპის ნაკლებ დოზას. პაციენტი იღებს მცირე სხივურ დატვირთვას. აღნიშნულ აპარატზე კვლევა ტარდება ეფექტურად მინიმალურ დროში.

ონკოლოგიური დაავადებების ადრეულ დიაგნოსტირებაში უალტერნატივო პოზიტრონ ემისიურ კომპიუტერულ ტომოგრაფიას აქვს შემდეგი ჩვენებები:

  • ონკოლოგიური დაავადებების გავრცელების ხარისხის დადგენა
  • დაავადების რეციდივისა და/ან განგრძობითი ზრდის დადგენა
  • მეტასტაზური პროცესის და/ან პარანეოპლაზიური სინდრომის დროს პირველადი კერის დადგენა
  • კეთილთვისებიანი/ავთვისებიანი სიმსივნეების დიფერენცირება
  • მკურნალობის (ქიმიოთერაპიის, სხივური თერაპიის, კომბინირებული) ეფექტურობის შეფასება
  • ბიოფსიისთვის საუკეთესო ლოკალიზაციის შერჩევა
  • ქირურგიული მკურნალობის დაგეგმარება
  • სხივური თერაპიის დაგეგმარება

როგორ ტარდება კვლევა?

პაციენტი ინტრავენურად იღებს იზოტოპს. მთლიანი სხეულის გამოკვლევის მაქსიმალური დრო 20 წუთია. იზოტოპის დოზა არის მხოლოდ სადიაგნოსტიკო და გვერდითი ეფექტი არ აქვს. პოზიტრონ ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფიით ფიქსირდება იზოტოპის განაწილება ორგანიზმში.

მნიშვნელოვანი გახლავთ ის , რომ პოზიტრონ ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფიის გადაღების პროცესში პაციენტი მხოლოდ უმცირეს სხივურ დატვირთვას იღებს.

პოზიტრონ ემისიური კომპიუტერული ტომოგრაფია ტარდება ზუსტი დიაგნოსტირებისა და ონკოლოგიურ პაციენტებში მკურნალობის ზუსტი ტაქტიკის განსაზღვრისათვის. კვლევას უძღვებიან მოწვეული და ადგილობრივი კვალიფიციური სპეციალისტები და რადიოლოგები.

ინოვაციური მედიცინის საუნივერსიტეტო კლინიკა ზრუნავს პაციენტების ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე – ბირთვული მედიცინის დეპარტამენტში დაცულია რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში მოქმედი საერთაშორისო ნორმები.

ინოვაციური მედიცინის საუნივერსიტეტო კლინიკის მისამართია: ბათუმი, ტბეთის ქუჩა #4

ტელ: +995 588 88 23 23

24/7 +995 514 91 27 27

http://innovative.ge/Pet-CT.html

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: