ბათუმი,მთავარი,მთიანი აჭარა,სიახლეები

ბეშუმი, 4-სეზონიანი კურორტი – კონცეფცია, რომლის რეალიზებაც სახელმწიფოს $47 მილიონი დაუჯდება

12.05.2023 • 3654
ბეშუმი, 4-სეზონიანი კურორტი – კონცეფცია, რომლის რეალიზებაც სახელმწიფოს $47 მილიონი დაუჯდება

ხულოს მუნიციპალიტეტმა კურორტ ბეშუმისა და მიმდებარე ტერიტორიების გენერალური გეგმის კონცეფცია გამოაქვეყნა. გენგეგმის მთავარი გამოწვევა ბეშუმის 4-სეზონიან კურორტად გარდაქმნაა. შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად კი, კერძო ინვესტიციების გარდა, ახლანდელი გათვლებით, 47 მილიონი აშშ დოლარის გაღება სახელმწიფოსაც მოუწევს.

დაგეგმილია ბეშუმსა და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე სამთო-სათხილამურო ტრასებისა და საბაგიროების მშენებლობა-მოწყობა, კომუნალური ინფრასტრუქტურული პროექტები – კანალიზაცია, წყალი, გზები, საზოგადოებრივი სივრცეები და ა.შ.

„აქვე აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფოს მიერ გასაწევი ხარჯის ძირითად ნაწილს წარმოადგენს თანამონაწილეობა სამთო სათხილამურო ტრასებისა და საბაგიროების მშენებლობაში. სახელმწიფოს ხარჯვითი წილი იქნება, სავარაუდოდ, 35 მილიონი აშშ დოლარი.

[ცალკე აღებული საბაგირო და სათხილამურო ტრასების შემოსავლით კერძო ინვესტორი ვერ შეძლებს გაწეული სრული დანახარჯების ამოღებას, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ღონისძიება შეადგენს კურორტის მთავარ მასტიმულირებელ ღონისძიებას, მიზანშეწონილია სახელმწიფოს მხრიდან მაქსიმალური ჩართულობა]. სახელმწიფოს მხრიდან გასაწევი მთლიანი ხარჯი 46,9 მილიონი აშშ დოლარი იქნება“ – აღნიშნულია კონცეფციაში.

კონცეფციაში მოყვანილი გათვლებით, მხოლოდ სასტუმროებისა და საცხოვრებლების, მშენებლობისა და შემდგომი განვითარების დროს, სახელმწიფოს მიერ მიღებული შემოსავლები იქნება – ერთჯერადი შემოსულობის სახით – 7 460 000 დოლარი; ყოველწლიური შემოსულობები კი, მიახლოებით – 4 700 000 დოლარი, მათ შორის 994 000 დოლარი ქონების გადასახადის სახით მუნიციპალურ ბიუჯეტში.

„აქ არ არის გათვალისწინებული სხვა მცირე ბიზნესებიდან მიღებული შემოსულობების (რესტორნები, კაფე, მაღაზიები, აგრარული ბაზარი და ა.შ). ასევე, სასტუმროების და აპარტამენტების მშენებლობა-განვითარება, რაც გათვლილია დაახლოებით 3 500 საწოლზე. კურორტის სწორი განვითარებისა და მიმზიდველობის გაზრდის შემთხვევაში, შესაძლებელია ამ ციფრის მნიშვნელოვნად გაზრდა (თუ, რა თქმა უნდა, არ იქნება სხვა ხელშემშლელი ფაქტორები)“ – წერია კონცეფციაში.

კონცეფციაში აღნიშნულია, რომ „ზოგიერთი ობიექტისთვის [მემთეურების საზაფხულო კარ-მიდამო] გათვალისწინებულია კულტურული მემკვიდრეობის მატერიალური ძეგლის სტატუსის მინიჭებაც.

ტურიზმის სფეროს დივერსიფიკაციის თვალსაზრისით კი, მნიშვნელოვანია ასევე ბეშუმში სამოყვარულო ობსერვატორიის მოწყობა, რისთვისაც შერჩეულია სათანადო ადგილი“.

„სადღეისოდ, სათანადო სამკურნალო-საპროფილაქტიკო ინფრასტრუქტურის უქონლობის გამო, ბეშუმი კანონმდებლობით განსაზღვრულ „კურორტის“ სტატუსს ვერ აკმაყოფილებს. არსებითად, ის მხოლოდ „საკურორტო ადგილის“ სტატუსის მოთხოვნებს პასუხობს. „კურორტის“ სტატუსის დასაბრუნებლად და განსამტკიცებლად სათანადო ღონისძიებებია გასატარებელი, რის ფუნქციურ-გეგმარებით წინაპირობებს შემოთავაზებული ქალაქთმშენებლობითი გადაწყვეტები შექმნის.“ – აღნიშნულია კონცეფციაში.

კონცეფციის შედგენაზე კონკურსი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ჰქონდა გამოცხადებული, რომელშიც შპს „ნიუ სითი დეველოფმენთმა“ გაიმარჯვა.

„გეგმარებითი ერთეულის გენერალური გეგმის კონცეფცია“ სწორედ ამ კომპანიამ მოამზადა. გეგმარებითი ერთეული კი მოიცავს – უშუალოდ კურორტ ბეშუმს – მიმდებარე იაილებით, შქერნალის უბანს და გოდერძის უღელტეხილს [ხულოს მუნიციპალიტეტში].

ბეშუმი / საპროექტო ტერიტორია და გზები / წყარო: კონცეფცია

„საპროექტო ტერიტორიას არ გააჩნია კანონმდებლობის შესაბამისად შემუშავებული და დამტკიცებული ქალაქთმშენებლობითი დაგეგმვის დოკუმენტაცია, ამდენად, მისი განვითარება ხდება არაგეგმიურად და უსისტემოდ, რაც ზღუდავს მნიშვნელოვანი ბუნებრივი რესურსების ეფექტიან გამოყენებას, აფერხებს დამსვენებელთა და ტურისტული ნაკადის ზრდას.“ – აღნიშნულია კონცეფციაში.

გენგეგმის დამტკიცების შემთხვევაში, ამ გეგმის მოქმედების ფარგლებში მოქცეული/რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთების სამშენებლოდ გამოყენება დასაშვები იქნება მხოლოდ ამ გეგმის, ძირითადი დებულებებისა და შესაბამისი უბნის/სამეზობლოს გდგ-ს [განაშენიანების დეტალური გეგმის] მოთხოვნათა შესაბამისად.

გენგეგმა საბოლოოდ ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ უნდა დაამტკიცოს.

ბეშუმის განაშენიანების გენგეგმაზე საუბარი აჭარის მთავრობამ 4 წლის წინ დაიწყო. კონცეფცია კი 2023 წლის მარტში მომზადდა და ზოგიერთი ღონისძიების განხორციელებისთვის ბოლო ვადად 2027 წელია მითითებული.

როდის დაამტკიცებს ხულოს მუნიციპალიტეტი გენგეგმას და როდის დაიწყება მისი განხორციელება, უცნობია. შესაბამისად, უცნობია იმ დროისთვის რამდენად რეალური იქნება დღევანდელი გათვლები და რა თანხა იქნება საჭირო ბიუჯეტიდან პროექტის რეალიზებისთვის.

ბეშუმის განვითარების კონცეფციაში აღნიშნულია, რომ ტურიზმის განვითარების თვალსაზრისით, უთუო სიკეთეებთან ერთად, კურორტს და მის მიმდებარე ტერიტორიას ობიექტური თუ სუბიექტური ნაკლოვანებები და ხარვეზებიც ახასიათებს.

„უწინარესად, ეს არის მოკლე ტურისტული/სააგარაკე სეზონი, რომელიც 4 თვეს არ აღემატება. ამ თვალსაზრისით, სურათის რადიკალურად შეცვლა შესაძლებელია საპროექტო ტერიტორიაზე ზამთრის ტურისტული ფუნქციის განვითარების გზით. ამთავითვე გასათვალისწინებელია, რომ ზამთრის სამთო-სათხილამურო ცენტრად განვითარებას აუცილებლად მოჰყვება მთელი რიგი რთული და ხარჯიანი ტექნიკურ-ტექნოლოგიური წინაპირობების შესრულების აუცილებლობა.

რაც შეეხება ზაფხულისა და ზამთრის სეზონთაშორის ტურიზმის განვითარებას, ის, თეორიულად და საყოველთაო პრაქტიკით, ძირითადად ორიენტირებული უნდა იყოს ე.წ. MICE ტურიზმზე (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions, ანუ – შეხვედრები, წამახალისებელი ღონისძიებები, კონფერენციები, გამოფენები). ტურიზმის ეს სახეობა კულტურული ინფრასტრუქტურითა და თანმხლები ღონისძიებებით უნდა იყოს გამაგრებული და, ამ მხრივ, წარმატებულ კონკურენციას უნდა უწევდეს ჩამოყალიბებულ ტურისტულ ცენტრებს, რომლებიც აჭარაში მრავლადაა.“

კონცეფციის მიხედვით საჭირო იქნება:

  • „გოდერძის ალპური ბოტანიკური ბაღის“ უფრო აქტიური პოპულარიზება
  • „ანდრია პირველწოდებულის ბილიკის“ კლასტერის მემორიალიზება და შესაბამისი მონაკვეთის მარკირება
  • ადგილობრივი, „სხივური“ კონფიგურაციის ტურისტული მარშრუტების შეთავაზება
  • ტრეილერების პარკინგის გათვალისწინება
  • სხვადასხვა პროფილის საზაფხულო სკოლების მოწყობა
  • სასპორტო მოედნების, მაუნთინ-ბაიკის, საცხენოსნო ტურიზმის ორგანიზება
  • „შუამთობის“ ჩატარების ტრადიციასთან ერთად, სხვა სახისა და ფორმატების ღონისძიებების გათვალისწინება
  • მაღალმთიანი აჭარის არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ადგილზე არა მხოლოდ დემონსტრირება, არამედ პროდუქციის შეძენის შესაძლებლობაც

ბეშუმის 4-სეზონიან კურორტად განვითარება ორ, განსხვავებული თავისებურებების მქონე ნაწილადაა გასააზრებელი და ტურისტების/ ვიზიტორების სპეციფიკური მოთხოვნების კატეგორიებზეა მოსარგები. ეს ნაწილები და ამოცანებია:

  • ზამთრის სამთო-სათხილამურო კურორტის სრულფასოვანი ფუნქციონირება
  • შემოდგომისა და გაზაფხულის სეზონების შესაბამისი ფუნქციური დატვირთვა, სათანადო ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფა, აქტიური ორგანიზაციული ღონისძიებები და ეფექტიანი მენეჯმენტი. ტურიზმის ერთ-ერთი მიმართულება შესაძლოა იყოს კაზინოც.

ხულოს მუნიციპალიტეტის განცხადებით,  შემუშავებულია ბეშუმის [მიმდებარე ტერიტორიებით] გენერალური გეგმის კონცეფცია, რომლის საჯარო განხილვა გაიმართება 2023 წლის 19 სექტემბერს, 12:00 საათზე დაბა ხულოში, ტბელ აბუსერიძის ქუჩა №1-ში. მუნიციპალიტეტის მერიის სააქტო დარბაზში.“

ამავე თემაზე:

წყალი მაგისტრალზე მოედინება – ხულო-ადიგენის გზა სანიაღვრე არხების გარეშე

 

 

 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: