ნეტგაზეთი • RU

მეეზოვე ბათუმიდან: სასამართლო მოვიგე, მაგრამ 2 წელია აღსრულება არაფერს აკეთებს

„სასამართლო მოვიგე, მაგრამ 2 წელია აღსრულებას ველოდები,“ – ამბობს ტარიელ მეგრელიძე. მას ვალი აქვს ასაღები – 3199 ლარი, თუმცა აღმასრულებელი მოვალეს ვერ პოულობს. მოვალე სატელეფონო ზარებს პასუხობს, თუმცა მის საპოვნელად პოლიციის ჩართვაზე ამ დრომდე აღსრულების ბიურო უარს ამბობს.

აღსრულების ეროვნული ბიურო ვერ პასუხობს მოქალაქეს, რატომ არ ცდილობს სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესრულებას სახელმწიფო უწყება. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე სალიხ შაინიძემ 2021 წლის 22 მარტს დააკმაყოფილა ტარიელ მეგრელიძის სარჩელი.

ტარიელ მეგრელიძე ბათუმში ცხოვრობს, ის 17 წელია მეეზოვედ მუშაობს.

„დღესაც დილის 6 საათიდან ვმუშაობ, საღამოს გავალ ისევ. ჩემი მოვალე კი, ნიკა დავიდოვია, ისიც მეეზოვედ მუშაობდა ჩვენთან და თავდებად დავუდექი ბანკში,“ – გვიყვება ტარიელ მეგრელიძე, თან დოკუმენტებს გვაჩვენებს: საბანკო ხელშეკრულებებს, სასამართლოს გადაწყვეტილებებს…

საბანკო ხელშეკრულების მიხედვით, ნიკა დავიდოვს 2017 წელს სესხის სახით 2250 ლარი აუღია, მისი თავდები ტარიელ მეგრელიძეა. ბანკისთვის მსესხებელს ჯამში 2550 ლარი უნდა დაებრუნებინა.

„მაშინ პატარა ბავშვი ავად გაუხდა ნიკას, სესხის აღება დასჭირდა და თავდებად დავუდექი… მერე სესხს ვეღარ იხდიდა, სამსახურიდან წავიდა და ბათუმიდანაც. საბოლოოდ, ბანკმა მე დამიყადაღა ანგარიში და შავ სიაში ჩამსვა, მეც მქონდა სესხი.

ახლა ჩემი ხელფასიდან 476 ლარს სესხში ვიხდი. ბანკმა ჩემი და ნიკას სესხი გააერთიანა.

ნიკა ჩემს სატელეფონო ზარებს აღარ პასუხობს, ადრე მპასუხობდა. ის არ ამბობს, რეალურად სად ცხოვრობს, მაგრამ ვიცით, რომ ზუგდიდშია,“ – ამბობს ტარიელ მეგრელიძე და მოვალისგან მიღებულ ერთ-ერთ ხმოვან შეტყობინებას გვასმენინებს, სადაც ისმის  შეკითხვა: „რის იმედი გაქვს, სასამართლო დამაკლებს რამეს?“

ტარიელ მეგრელიძე

„აღსრულება აჭიანურებს პროცესს, რადგან ვერ დგინდება მოვალის ადგილსამყოფელი, საპოლიციო ღონისძიების ჩართვისთვის აღმასრულებელს უნდა მიემართა სასამართლოსთვის. სასამართლო მიიღებდა განჩინებას და ამ შემთხვევაში პოლიცია პოულობს ადამიანს,“ – განმარტავს პაატა დიასამიძე, საია-ს აჭარის ფილიალის ხელმძღვანელი.

იმის მიუხედავად, რომ ამ ეტაპზე მოვალის სახელზე რომელიმე უძრავი ქონება რეგისტრირებული არ არის, იურისტი ამბობს, რომ აღსრულება მოძრავი ქონებიდან უნდა მოხდეს.

„სასამართლო გამოსცემს განჩინებას მოვალის მოძიებაზე და პოლიცია ადგენს მის ადგილსამყოფელს. მის ფაქტობრივ მფლობელობაში რაცაა, ამ ნივთებს დაადებს ყადაღას აღმასრულებელი და თუ ვერ დასტურდება რომელიმე ნივთზე, რომ ეს მისი საკუთრებაა, მესაკუთრე ითხოვს სასამართლოს წესით ქონების ყადაღისგან გათავისუფლებას. ასეთი პრაქტიკა აქვს აღმასრულებელს,“ – გვიყვება პაატა დიასამიძე.

აღსრულების ეროვნულ ბიუროს 2 წლის გასვლის მიუხედავად, სასამართლოსთვის არ მიუმართავს, რომ განჩინება გამოცემულიყო და პოლიციას მოვალე ეპოვა.

რატომ არ იყენებს აღსრულების ბიურო კანონმდებლობით განსაზღვრულ მექანიზმს იმისთვის, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება შესრულდეს? – აღსრულების ეროვნული ბიუროს პრესცენტრში გვითხრეს, რომ მესამე პირზე ინფორმაციას ვერ გასცემენ და ტარიელ მეგრელიძეს შეუძლია წერილობით გამოითხოვოს ბიუროდან განმარტება, მაგალითად, რატომ არ მიმართა აღმასრულებელმა სასამართლოს.

კანონი „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ განსაზღვრავს კონკრეტულ ნივთებს და იმ ქონებას, რომელსაც მოვალეს ვერ ჩამოართმევენ, მისი ადგილსამყოფელის დადგენის შემთხვევაშიც, მაგალითად, ყადაღას არ ექვემდებარება:

„პირადი მოხმარების ან საოჯახო ნივთები, რომლებიც აუცილებელია მოვალისთვის თავისი პროფესიული საქმიანობის, ცხოვრებისა და საოჯახო მეურნეობისათვის;

მოვალის, მისი ოჯახისა და მასთან ერთად მცხოვრები პირებისათვის ოთხი კვირის საკვები, საწვავი და სანათი საშუალებები, ან თუ დროის ამ მონაკვეთისათვის ამგვარი მარაგი არ არსებობს და მათი შეძენა სხვა გზით არ არის შესაძლებელი, მაშინ მათ შესაძენად საჭირო თანხა;

წვრილფეხა საქონელი შეზღუდული რაოდენობით, ასევე ერთი მეწველი ძროხა, ან მოვალის არჩევანით – ორი ღორი, ცხვარი ან თხა, თუ ისინი აუცილებელია მოვალის, მისი ოჯახის ან მასთან ერთად მცხოვრები პირების გამოსაკვებად; ასევე სამი თვის სამყოფი პირუტყვის საკვების და ნამჯის მარაგი, ან თუ ამგვარი მარაგი არ არსებობს და მათი შეძენა ამ დროისათვის სხვა გზით არ არის უზრუნველყოფილი, მათ შესაძენად საჭირო ფულადი თანხა;

პირებისათვის, რომლებიც სოფლის მეურნეობას მისდევენ, სამეურნეო წარმოებისათვის საჭირო ხელსაწყო-იარაღები, პირუტყვი, სასუქი და სოფლის მეურნეობის პროდუქცია, რამდენადაც ისინი საჭიროა მოვალის, მისი ოჯახის და დაქირავებული მუშების შესანახად, ან მომავალი მოსავლის აღებამდე იგივე ანდა მსგავსი პროდუქცია მეურნეობის შემდგომი წარმართვისათვის;

პირებისათვის, რომლებიც შემოსავალს იღებენ თავიანთი ფიზიკური თუ გონებრივი შრომით ან სხვა საქმიანობით, ასეთი საქმიანობისათვის საჭირო ნივთები.

სახელმწიფოს მიერ გაცემული მიზნობრივი დახმარება;

იმ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრის ქონება, გარდა მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებად გამოყენებული ქონებისა, რომლის სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებელიც საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ ზღვარზე ნაკლებია.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი