მთავარი,რეკლამა,სიახლეები

„შუახევი ჰესმა“ წელს საპროგნოზო მაჩვენებელზე მეტი ელექტროენერგია გამოიმუშავა

30.12.2022 • 2174
„შუახევი ჰესმა“ წელს საპროგნოზო მაჩვენებელზე მეტი ელექტროენერგია გამოიმუშავა

„შუახევი ჰესი“ 2020 წლის გაზაფხულიდან ოპერირებს და უკვე მესამე წელია უწყვეტად აწვდის ელექტროენერგიას საქართველოს მოსახლეობას.

2022 წლის დეკემბრის ბოლოს „შუახევი ჰესმა“ 444 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მიმდინარე წელს ჰესმა მოსალოდნელ მაჩვენებელს 44 მილიონზე მეტი კილოვატსაათით გადააჭარბა.

კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი, რაკეშ ნაიკი, აღნიშნავს, რომ ეს რამდენიმე ფაქტორმა განაპირობა: პირველი – ეს არის მაღალპროფესიული გუნდის მუშაობა, რომელიც მუდმივად ცდილობს გამომუშავებული ელექტროენერგიით ქსელის მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს ყოველგვარი ტექნიკური გამოწვევის გარეშე და მეორე ფაქტორია ჰიდროელექტროსადგურის მაღალი ხარისხის აღჭურვილობა, რომელსაც ტექნიკურად შესაბამისი გუნდი უზრუნველყოფს.

„ყოველივე ამან მოგვცა შესაძლებლობა, მიგვეღო მაქსიმალური სარგებელი გაზრდილი მოდინებიდან და გამოგვემუშავებინა მეტი ელექტროენერგია,“ – ამბობს რაკეშ ნაიკი.

როცა ქვეყანაში ელექტროენერგიის შიდა წარმოება ჭარბია, ჰესის მიერ გამომუშავებული რესურსი ექსპორტზე გადის, რითაც ქვეყნის შიდა საექსპორტო პოტენციალი იზრდება.

2022 წლის მაისში, ივნისსა და ივლისში „შუახევი ჰესმა“ ექსპორტზე პირველად გაიტანა 115 მილიონი კილოვატსაათი ელექტროენერგია.

სეზონური ჰიდროსადგურების მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგიის მნიშვნელოვანი პროცენტული ზრდა განპირობებულია კარგი ჰიდროლოგიითა და გახანგრძლივებული ზამთრით – თოვლითა და წვიმით.

„აჭარისწყალი ჯორჯიას“ გუნდის მთავარი პრიორიტეტი კომპანიის მდგრადი განვითარებაა.

„ელექტროენერგიის სტაბილურ და უსაფრთხო გამომუშავებასთან ერთად ჩვენი პრიორიტეტია  უსაფრთხოება, გარემოს დაცვა და სოციალური საკითხები. თითოეული რგოლის წარმატებული საქმიანობა, ჩართულობა და მოტივაცია საშუალებას გვაძლევს, მივაღწიოთ ჩვენს მთავარ მიზანს – ჩვენი კომპანიის მდგრად განვითარებას“, – ამბობს კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორი.

მნიშვნელოვანია ის რეალობა, რომ ადგილზე გამომუშავებული ელექტროენერგიის ზრდის პარალელურად მცირდება იმპორტი. ანუ საქართველოში რაც უფრო მეტი ელექტროენერგია გამომუშავდება, მით უფრო ნაკლებ დენს ყიდულობს ქვეყანა.

მაგალითად, ესკოს [ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორი] მონაცემებით, 2022 წლის განმვლობაში საქართველოში რუსეთიდან შესყიდული ელექტროენერგიის რაოდენობა მკვეთრად შემცირდა.

„გალტ & თაგარტი“  საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზრის მიმოხილვისას აღნიშნავს, რომ „ 2022 წლის 10 თვეში ელექტროენერგიის მოხმარება წლიურად 5.3%-ით გაიზარდა და 11.8ტვტ.სთ შეადგინა. ამის გარდა, ელქტროენერგიის ექსპორტიც გაიზარდა 2.5-ჯერ 1.0 ტვტ.სთ-მდე. გაზრდილი მოთხოვნა (ადგილობრივი მოხმარება + ექსპორტი) ძირითადად დაკმაყოფილდა ჰიდრო და თბოგენერაციის ზრდით“.

ხოლო რაც შეეხება ელექტროენერგიის ექსპორტს, ასევე „გალტ & თაგარტის“  ანალიზის მიხედვით, 2022 წლის 10 თვეში ელექტროენერგიის ექსპორტიდან მიღებულმა შემოსავალმა რეკორდული 84.3 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. ამის მთავარი მიზეზად კი დასახელებულია ელექტროენერგიის მიწოდებაში ჰიდროგენერაციის მაღალი წილი და იმპორტის ფასების შედარებით ზომიერი ზრდა.

„შუახევი ჰესის“ წილი ქართულ ენერგოსექტორში დაახლოებით 5%-ია. სხვა ჰესებისგან განსხვავებით, რომლებიც მოდინებაზე არიან დამოკიდებულები, მის მთავარ უპირატესობას წარმოადგენს რეზერვუარი, რომლის საშუალებითაც „შუახევი ჰესს“ 12-საათიანი გენერაცია შეუძლია, რითაც ეხმარება ქსელს ძაბვისა და სიხშირის რეგულირებაში.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: