ნეტგაზეთი • RU

აჭარის მთავრობის უსარგებლო პროექტი, რაშიც ნახევარი მილიონია გადახდილი – რას ამბობს აუდიტი

აუდიტის მიხედვით, აჭარის საბიუჯეტო ორგანიზაციების კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში „სხვა გრძელვადიანი არაფინანსური აქტივების“ ნაშთი, 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, შეადგენს 1 677 277 604 ლარს, საიდანაც 96% ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს აპარატის აქტივებია.

სამინისტროს აპარატის ფინანსურ ანგარიშგებაში კი, „დაუმთავრებელი მშენებლობის“ ანგარიშზე ასახულია 542 მილიონ 800 ათასი ლარის ღირებულების დაუმთავრებელი აქტივი, რომელზეც 2018 წლიდან ბრუნვა არ ყოფილა – აცხადებს აუდიტი და განმარტავს, რომ აღნიშნული აქტივი წარმოადგენს 2018 წელს შესრულებული საპროექტო სამუშაოს ღირებულებას, რომლის სამომავლო გამოყენების გეგმა სამინისტროს არ აქვს.

აღნიშნული პროექტის სარგებელი აუდიტმა ეჭვქვეშ დააყენა 2019 წელშიც, ამჯერად კი აცხადებს, რომ „აღნიშნული არაფინანსური აქტივიდან მომავალში ეკონომიკური სარგებლის მიღების ალბათობა კვლავ არ არის განსაზღვრული.“

აქედან გამომდინარე, აუდიტი ასკვნის, რომ „ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს აპარატის ბალანსზე ასახული „სხვა არაფინანსური აქტივების“ ნაშთი, შესაძლოა მოიცავდეს ისეთ დაუმთავრებელ აქტივებს, საიდანაც მომავალში ეკონომიკური სარგებლის მიღება ნაკლებად სავარაუდოა და რაც საჭიროებს დამატებით კვლევას. შესაბამისად, ისინი შესაძლოა არ აკმაყოფილებდეს აქტივად აღიარების კრიტერიუმებს.“

აუდიტის ანგარიშში, რომელიც ახლახან გამოქვეყნდა, ასევე აღნიშნულია, რომ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით არ იყო ასახული საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები და შენობა-ნაგებობები, რომლებიც წარმოადგენს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებას, სარგებლობაში პირველადი გადაცემა არ განხორციელებულა და არ არის შეფასებული.

აუდიტის მიხედვით:

  • „აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ფინანსურ ანგარიშგებაში არ ირიცხება 1 000 ერთეულზე მეტი მიწის ნაკვეთი და სხვა უძრავი ქონება, რომელიც საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით, წარმოადგენს აჭარის საკუთრებას და არ არის შეფასებული.
  • ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროში არ არის დაცული სტანდარტის მოთხოვნები იჯარის კლასიფიკაციასთან დაკავშირებით. კერძოდ,
    საოპერაციო იჯარით გაცემული ქონება „საინვესტიციო ქონებად“ არ არის აღრიცხული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, ხოლო ფინანსურ იჯარასთან დაკავშირებული ინფორმაცია არ არის მოცემული განმარტებით შენიშვნებში.“

აუდიტი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს აძლევს რეკომენდაციას – „ფინანსური ანგარიშგების სამართლიანი წარდგენის მიზნით, სამინისტროს აპარატმა ჩაატაროს გაუფასურების ტესტი და განსაზღვროს აქტივის ბალანსზე აღრიცხვის მიზანშეწონილობა. ასევე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ქონებებთან დაკავშირებით გააკეთოს შესაბამისი შეფასებები, დააკლასიფიციროს და აღრიცხოს სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად.“

აჭარის მთავრობის ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობის მიზნით შესყიდულ პროექტთან დაკავშირებით, აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროდან 2022 წლის თებერვალში „ბათუმელებს“ მოგვწერეს, რომ „ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობა ამ ეტაპზე არ იგეგმება“.

ვრცლად ნახეთ ამ ბმულზე:

პროექტი, რომელშიც აჭარის მთავრობამ 542 800 ლარი დახარჯა და ვერ იყენებს

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com
საქართველოში აპირებდნენ კანონის მიღებას „აგენტების“ შესახებ.
მსგავსმა კანონმა პუტინის რუსეთში გააქრო კრიტიკული მედია.
ამ კანონის მიზანი იყო საქართველოში მოქმედი იმ მედია ორგანიზაციების “გაშავება”, რომლებიც აკრიტიკებენ ხელისუფლებას.