მთავარი,სიახლეები

ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში ზიპლაინს მოაწყობენ [ფოტო]

03.10.2022 •
ბათუმის ბოტანიკურ ბაღში ზიპლაინს მოაწყობენ [ფოტო]

ბათუმის ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე ორხაზიანი ზიპლაინის ატრაქციონს ამონტაჟებენ. ბოტანიკური ბაღის ადმინისტრაციის ცნობით, ამ ეტაპზე ზიპლაინი ტესტურ რეჟიმშია და მისი გახსნა მიმდინარე წლის ოქტომბრის შუა რიცხვებშია დაგეგმილი. ზიპლაინით სარგებლობა ფასიანი იქნება.

ბათუმის ბოტანიკურმა ბაღმა 2022 წლის 11 აპრილს ბოტანიკური ბაღის ტერიტორიაზე სასყიდლიანი იჯარის უფლებით [სარგებლობაში გაცემა] გამოაცხადა აუქციონი 70 კვ.მეტრ მიწის ნაკვეთზე, არანაკლებ 2 (ორი)-ხაზიანი ზიპლაინის ატრაქციის მოსაწყობად. აუქციონში გაიმარჯვა შპს „მწვანე ლაინმა“, რომელთანაც იჯარის ხელშეკრულება მაისის თვეში გაფორმდა.

ხელშეკრულებით იჯარის უფლება გაიცა 10 (ათი) წლის ვადით. ხელშეკრულების პირობებიდან გამომდინარე, გამარჯვებული კომპანია ვალდებულია ბოტანიკურ ბაღს გადაუხადოს ტურისტული მომსახურების გაწევისას რეალიზებული ბილეთის 10%, მაგრამ არანაკლებ 5 (ხუთი) ლარისა, ამასთან გამარჯვებული კომპანია ვალდებულია რეალიზებულ ბილეთის საფასურთან ერთად გადაიხადოს იჯარით გაცემული ქონების სარგებლობის საფასური თვიურად 800 (რვაასი) ლარის ოდენობით.

ხელშეკრულების თანახმად, იჯარით გაცემულ ქონებაზე  საზოგადოებრივი წესრიგის, სახანძრო უსაფრთხოებისა და მიმდებარე ტერიტორიის სანიტარულ ჰიგიენურ ნორმების დაცვაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება გამარჯვებულ კომპანიას.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: