ნეტგაზეთი • RU

ბათუმის პორტიდან 400 000 ტონა გოგირდის გადაზიდვას გეგმავენ, საჭიროა პირობების შეცვლა

ბათუმის პორტი ახალი ტერმინალიდან, საიდანაც კარბამიდი გადააქვთ, გოგირდის გადატვირთვასაც გეგმავს. პორტის ინფორმაციით, წლის განმავლობაში დაგეგმილია 400 000 ტონა გრანულირებული გოგირდის გადატვირთვა. აღნიშნული ოპერაციისთვის საჭიროა პორტის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება. შესაბამისად, საქმიანობა ექვემდებარება სკრინინგის პროცედურას, რომლის დროსაც დადგინდება, გოგირდის გადატვირთვა ექვემდებარება თუ არა გზშ-ს [გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას].

ბათუმის საზღვაო ნავსადგურმა გარემოს ეროვნულ სააგენტოს სკრინინგის განცხადებით უკვე მიმართა და ანგარიშიც წარუდგინა.

ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის მე-7 ნავმისადგომის ტერიტორიაზე ნაყარი ტვირთების გადასატვირთი ტერმინალი ფუნქციონირებს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ 2019 წლის 23 იანვარს მიღებული სკრინინგის გადაწყვეტილების საფუძველზე: „აღნიშნული გადაწყვეტილების შესაბამისად, ტერმინალი ახორციელებს გრანულირებული კარბამიდის გადატვირთვის ოპერაციებს. ტერმინალის საპროექტო წარმადობის მიხედვით, წლის განმავლობაში შესაძლებელია 2 მილიონამდე ტონა ნაყარი ტვირთის გადატვირთვა.“

სამინისტროს მიერ 2019 წელს მიღებული სკრინინგის გადაწყვეტილებით ბათუმის პორტიდან გრანულირებული კარბამიდის გადასატვირთი ტერმინალის მოწყობა და ექსპლუატაცია არ დაექვემდებარა გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას [გზშ-ს];

გრანულირებულ გოგირდთან დაკავშირებით მოსთხოვენ თუ არა პორტს გზშ-ს, ჯერ უცნობია. სააგენტოს ინფორმაციით, პორტის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს 2022 წლის 15 აგვისტოს ჩათვლით წარუდგინონ.

„ტერმინალში ნაყარი ტვირთების გადატვირთვის ოპერაციები ხორციელდება სრული დახურული ციკლით, ატმოსფეროში მტვრის შესაძლო გავრცელების ყველა კვანძი აღჭურვილია ასპირაციული სისტემებით და მტვერდამჭერი ფილტრებით, რაც მინიმუმამდე ამცირებს ატმოსფეროში მტვრის გავრცელებს რისკებს“, – აღნიშნულია პორტის სკრინინგის ანგარიშში.

ამავე ანგარიშში აღწერილია თუ როგორ ხდება ტვირთის მიღება ტერმინალში და აქედან გემზე გადატვირთვა:

„[რკინიგზის] სადგურ ბათუმი სატვირთოდან, ტერმინალის ჩამოსაცლელ პუნქტში ვაგონების შემოყვანა ხდება ნავსადგურის სარკინიგზო ჩიხის საშუალებით. პროდუქციის ჩამოცლის პუნქტში თავსდება ერთი ვაგონი, საიდანაც ტვირთი იცლება მიწისქვეშა ბუნკერში. მიწისქვეშა ბუნკერიდან საწყობში გადატანა ხდება ლენტური კონვეიერის საშუალებით რომლის ნაწილი განთავსებულია გვირაბში, ხოლო შემდეგ გალერეაში. საწყობებიდან პროდუქციის გემის ტრიუმში ჩატვირთვის მიზნით, ორივე საწყობის იატაკის ქვეშ მოწყობილია მიწისქვეშა ბუნკერები. საწყობიდან ტვირთი იცლება ბუნკერში, საიდანაც ჩამტვირთველის საშუალებით ხდება გემის ტრიუმში გადატანა.“

ამავე ანგარიშის მიხედვით:

  • „დღეისათვის არსებული მონაცემების მიხედვით, გადატვირთული კარბამიდის რაოდენობა შეადგენს დაახლოებით 600 000 ტონას და უახლოესი პერიოდისათვის გადატვირთული პროდუქციის რაოდენობის გაზრდა დაგეგმილია 1.2 მილიონ ტონამდე.
  • ნავსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების მიხედვით, ნაყარი ტვირთების ტერმინალის საშუალებით გარდა გრანულირებული კარბამიდისა, გათვალისწინებულია წელიწადში 400 000 ტონა გრანულირებული გოგირდის გადატვირთვა.
  • გრანულირებული გოგირდის გადატვირთვა მოხდება ტერმინალში არსებული ინფრასტრუქტურის გამოყენებით, ისე, რომ ტექნოლოგიური ციკლის ცვლილებას ადგილი არ ექნება. გოგირდის მტვრის გავრცელების პრევენციის მიზნით დამატებით გათვალისწინებულია მტვრის ჩამხშობი სისტემის გამოყენება. გრანულირებული გოგირდის დროებითი დასაწყობებისათვის მუდმივად გამოყენებული იქნება სამი საწყობიდან ერთ-ერთი.
  • ნაყარი ტვირთების გადასატვირთი ტერმინალის ექსპლუატაციის პროცესში ამ ეტაპზე ადგილი აქვს გრანულირებული კარბამიდის გადატვირთვის პროცესში წარმოქმნილი მტვრის გაფრქვევას, ხოლო გრანულირებული გოგირდის გადატვირთვის ოპერაციების განხორციელების შემთხვევაში ადგილი ექნება გოგირდის მტვრის გავრცელებას. აღსანიშნავია, რომ ტერმინალში არსებული ტექნოლოგიური სქემის მიხედვით, შესაძლებელია მხოლოდ ერთი სახის ტვირთის გადატვირთვა და შესაბამისად კონკრეტული ტვირთის გადატვირთვის პროცესში ადგილი ექნება მხოლოდ ერთი სახით მტვრის გავრცელებას…
  • ტერმინალის მტვერდამჭერი სისტემების ფილტრებში დაჭრილი გოგირდის მტვერი წარმოადგენს პროდუქციას და დაემატება გადასატვირთ გრანულირებულ გოგირდს.
  • გაანგარიშებისათვის აღებული ნარჩენი კონცენტრაციის მაქსიმალური მნიშვნელობის (50 მგ/მ3) შემთხვევაში გოგირდის კონცენტრაცია არ გადააჭარბებს დადგენილ ნორმას უახლოესი საცხოვრებელი ზონის საზღვარზე. მტვრის ჩამხშობი ტექნოლოგიის გამოყენების და ფილტრების გამოსავალზე 30 მგ/მ3 ნარჩენი კონცენტრაციის პირობებში, საცხოვრებელი ზონის ატმოსფერული ჰაერის ხარისხზე ზემოქმედება არ იქნება მნიშვნელოვანი.“

ტერმინალი ბათუმის პორტში საიდანაც გრანულირებული კარბამიდი გადააქვთ / აქედან გრანულირებული გოგირდის გადატვირთვაც იგეგმება / ფოტო სკრინინგის ანგარიშიდან

ახალი ტერმინალი ბათუმის პორტში 2021 წლის ივნისში გაიხსნა.


ბათუმის ნავსადგურსა და კომპანია „ვონდერნეტს“ შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით [რომელიც „ბათუმელებმა“ ახალი ტერმინალის მშენებლობის პერიოდში  მოიპოვა], ტერმინალიდან სხვადასხვა სატრანზიტო ტვირთების გადატანაა შესაძლებელი. მათ შორის:

აზოტის მინერალური სასუქები: კარბამიდი; ამიაკის სელიტრა; ამონიუმის სულფატი; კიროვან-ამიაკური სელიტრა; ასეთი სასუქების განსაკუთრებული სახეობები.

ფოსფატის სასუქები: მონოამონიუმსულფატი; ფოსფატის დიამონიუმი; ამო და ნიტრო ფოსფატების სხვადასხვა სახეობები; სამმაგი სუპერფოსფატი; ცალკეული სუპერფოსფატი.

ნედლეული: გოგირდი; გრანულირებული გოგირდი; არაგრანულირებული გოგირდი ან კოშტისებრი გოგირდი ბიგ-ბეგებში; ფოსფორიტები.

ამ თემაზე ვრცლად „ბათუმელების“ არქივიდან:

რა ქიმიურ ნივთიერებებს გადაზიდავენ ახალი ტერმინალიდან – ხელშეკრულების დეტალები

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com