სიახლეები

ბათუმის მერია ყიდის მიწას, რომელიც სხვა ნაკვეთთან მისასვლელს კეტავს

23.01.2022 •
ბათუმის მერია ყიდის მიწას, რომელიც სხვა ნაკვეთთან მისასვლელს კეტავს

26 იანვარს დასრულდება ელექტრონული აუქციონი, რომელზეც ბათუმის მერიას გასაყიდად 1 134 კვ.მეტრი ფართობის მიწის ნაკვეთი აქვს გამოტანილი. 1 კვ.მ-ის გასაყიდი საწყისი ფასი 677 ლარია. მთლიანი ნაკვეთის საწყისი გასაყიდი ფასი კი – 767 718 ლარი. საგარანტიო თანხა/ბე – 383 859 ლარი.

ნაკვეთის გაყიდვის შემთხვევაში იზღუდება მომიჯნავედ რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთთან მისასვლელი, ამიტომ, ტენდერის პირობაში აღნიშნულია, რომ „მყიდველი ვალდებულია ამ მომიჯნავე მიწის ნაკვეთთან მისასვლელი, ამავე ნაკვეთის მესაკუთრესთან [შპს „ნევ-ბათ ჯგუფი“] შეთანხმებით, სერვისტუტის უფლებით დატვირთოს.“

გასაყიდი ნაკვეთი ბათუმში, ბაგრატიონის ქუჩის 127-ში მდებარეობს [რეფერალური საავადმყოფოს უკან]. გასაყიდ ნაკვეთსა და ჟიული შარტავას გამზირს შორის არსებული ტერიტორია კი, შპს „ორბი ლუქს პალასის“ საკუთრებაშია.

აუქციონში გამარჯვებული ვალდებულია, აუქციონში გამარჯვების თაობაზე შესაბამისი შეტყობინების მიღებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში გამოცხადდეს მერიის მუნიციპალური ქონების და სერვისების მართვის სამსახურში და ნასყიდობის ხელშეკრულების დასადებად წარადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია.

ნასყიდობის ხელშეკრულება უნდა დაიდოს აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმის შედგენიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში, ხოლო აუქციონზე შეძენილი ქონების ღირებულების გადახდა სრულად უნდა განხორციელდეს შემდეგ ვადებში:

  • საბოლოო საპრივატიზებო საფასურის 30%-ის გადახდა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 თვეში;
  • საბოლოო საპრივატიზებო საფასურის 20%-ის („ბე“-ს თანხის გამოკლებით დარჩენილი ნაწილის) გადახდა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 6 თვეში.

გასაყიდი მიწის ნაკვეთი [1] და ნაკვეთი [2], რომელთანაც მისასვლელი იზღუდება

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: