Batumelebi | პარლამენტის შენობის ერთ კორპუსზე სართულის დაშენებას გეგმავენ პარლამენტის შენობის ერთ კორპუსზე სართულის დაშენებას გეგმავენ – Batumelebi
RU | GE  

პარლამენტის შენობის ერთ კორპუსზე სართულის დაშენებას გეგმავენ

თბილისში, პარლამენტის შენობის „C“ კორპუსის მარცხენა და მარჯვენა ფლიგელების მე-3 სართულის აივნებზე, ასევე ცენტრალური ფლიგელის მე-7 სართულზე, დაგეგმილია თითო სართულის დაშენება [მსუბუქი კონსტრუქციით]. თუმცა, ექსპერტიზის დასკვნით, მე-7 სართულზე დაშენება არარეკომენდებულია.

რაც შეეხება მე-3 სართულის აივნებს, დაშენება შესაძლებელია, თუმცა შესაბამისი გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარების შემთხვევაში.

პარლამენტის აპარატმა „С“ კორპუსის მარცხენა და მარჯვენა ფლიგელების გაძლიერების სამუშაოების დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენაზე ტენდერი უკვე გამოაცხადა. სატენდერო თანხა 360 ათასი ლარია.

ტენდერში წინადადებების მიღება 2021 წლის 30 ოქტომბერს დაიწყება და 2 ნოემბერს დასრულდება. პირობის მიხედვით, დოკუმენტაცია „უნდა მომზადდეს 2022 წლის პირველი იანვრიდან [ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულება ვერ გაფორმდება 2022 წლის პირველ იანვრამდე, მაშინ ხელშეკრულების გაფორმებიდან და მისი ძალაში შესვლიდან] არაუგვიანეს 120 დღის ვადაში.“

ექსპერტიზის დასკვნაში ასევე აღნიშნულია, რომ მე-7 სართულზე დაშენება იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ ცენტრალური ფლიგელი შესაბამისად გამაგრდება. ასეთი გამაგრების სამუშაოების ხარჯი კი, გადააჭარბებს ახალი შენობის აშენებისთვის საჭირო თანხას. ამიტომ გამაგრება-დაშენება ამ შემთხვევაში არარენტაბელურია.

რისთვის არის ერთი სართულის დაშენება განზრახული - დეტალურად ნახეთ აქ:
„საქართველოს პარლამენტის სასახლის (რუსთაველის გამზირის 8) „C“ კორპუსის მარცხენა და მარჯვენა ფლიგელების მე-3 სართულის აივნებზე (სამუშაო ფართით 170-170 კვ.მ.) განზრახულია ერთსართულიანი ნაგებობის დაშენება (მინის გამჭირვალე კედლებით შემოსილი, ტრანსფორმირებადი ტიხრებით, მსუბუქი გადახურვით, შესაბამისი საინჟინრო ინფრასტრუქტურით აღჭურვილი (გათბობა-კონდიცირება-ვენტილაცია) პარლამენტის სასწავლო ცენტრის საკლასო აუდიტორიების მოწყობისათვის;

ასევე, ცენტრალურ ფლიგელის მე-7 სართულზე (სამუშაო ფართით 1200 კვ.მ.) დახურვის დემონტაჟი და ერთსართულიანი ნაგებობის დაშენება (მინის გამჭირვალე კედლებით შემოსილი, ტრანსფორმირებადი ტიხრებით, მსუბუქი გადახურვით, შესაბამისი საინჟინრო და ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურით აღჭურვილი (გათბობა-კონდიცირება-ვენტილაცია, სამზარეულოს მოწყობა, ლიფტის დაგრძელება, მზის პანელებისა და წყალგამაცხელებლების მოწყობა) საზოგადოებრივი კვების ობიექტის, სტუმრებისა და დელეგაციების მიღებასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ცერემონიისთვის საჭირო სათავსოების მოწყობისათვის.

ამ სამუშაოების პროექტირების დაწყების განსახორციელებლად აუცილებელია დაშენების შემდგომ გაზრდილ დატვირთვებზე სასახლის „C“ კორპუსის მზიდუნარიანობის სრული და ყოველმხრივი კვლევა, რომელთა საფუძველზე უნდა მოხდეს გეოლოგიური და კონსტრუქციული დასკვნებისა და რეკომენდაციების მოწოდება.

განზრახული დაშენებების შედეგად გამოწვეული გაზრდილი დატვირთვების გათვალისწინებით, სივრცითი კარკასის გაანგარიშება უნდა განხორციელდეს როგორც ჯამურ დატვირთვაზე (ყველა დაშენებების გათვალისწინებით), ასევე, ცალ-ცალკე, მე-3 სართულზე დაშენებებისა და მე-7 სართულზე დაშენების განმხოლოებულ დატვირთვებზე.

შესაბამისად, წარმოსადგენია სასახლის მზიდუნარიანობის მდგომარეობა ვარიანტების მიხედვით, დაშენებების შესაძლებლობის ჩვენებით“.

წყარო: პარლამენტის აპარატის მიერ 2020 წელს გამოცხადებული ტენდერი

 

შესაბამისი ტექნიკური ექსპერტიზის დასკვნა ტენდერში გამარჯვებულმა შპს „სტრუქტურული მთლიანობის მონიტორინგმა“ 2020 წელს მოამზადა, რაშიც ამ კერძო კომპანიას პარლამენტის ბიუჯეტიდან, იმავე წლის ივნისში, 149 400 ლარი გადაუხადეს.

ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით:

  • „სასახლის შენობის ჩონჩხედის [კარკასის] ზიდვისუნარიანობის საკმარისობის [მდგრადობის] უზრუნველყოფისათვის აუცილებელია „C“ ბლოკის არსებულ ექვს ტემპერატურულ ნაკერებს შორის მოეწყოს რკინაბეტონის ჩანართი-ჩარჩო სათანადო პროექტის მიხედვით. აღნიშნული უნდა მოეწყოს „C“ ბლოკის მარჯვენა და მარცხენა ფლიგელებში;
  • „C“ ბლოკის მარჯვენა და მარცხენა ფლიგელების ჩონჩხედის სვეტების ნაწილის [სვეტების საერთო რაოდენობიდან დაახლოებით 30 პროცენტი] განივკვეთებში არსებული არმატურის ფართობები არასაკმარისია და საჭიროებს გაძლიერებით ღონისძიებებს.
  • სარეკონსტრუქციო სამუშაოების რენტაბელურობის გათვალისწინებით, რომლის მიხედვითაც, სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ხარჯი უნდა იყოს ახალი მშენებლობის ღირებულების 70%-ზე ნაკლები, შემოთავაზებული რეკომენდაციების საფუძვლებზე დამუშავებული სათანადო პროექტის შემდგომ, შესაძლებელია „C“ ბლოკის მარჯვენა და მარცხენა ფლიგელების მესამე სართულის ღია აივნებზე მსუბუქი კონსტრუქციებისაგან შესრულებული ნაგებობის დაშენება.
  • „C“ ბლოკის მარჯვენა და მარცხენა ფლიგელების ჩონჩხედის დაზიანებული ამგები ელემენტების აღდგენა-გაძლიერება უნდა შესრულდეს კონსტრუქციული და საიჟინრო-გეოლოგიური კვლევების მასალების გათვალისწინებით შედგენილი პროექტის მიხედვით…“

  • „C“ ბლოკის ცენტრალური ფლიგელის [მეშვიდე სართულზე] ნაკვეთურებზე ერთი სართულის დაშენება არარეკომენდირებულია, ვინაიდან მისი განხორციელება შესაძლებელი იქნებოდა რეკომენდაციის პირველ პუნქტში მითითებული ტექნიკური გადაწყვეტისა და „C“ ბლოკის ჩონჩხედის ყველა ამგები ელემენტის [რკინაბეტონის საძირკვლები, სვეტები და კოჭები] სათანადო გაძლიერების შემთხვევაში… აღნიშნული ტექნიკური გადაწყვეტის მიღების შემთხვევაში აუცილებლად დაირღვევა სარეკონსტრუქციო სამუშაოების რენტაბელურობა, ანუ, სამშენებლო-სარეკონსტრუქციო სამუშაოების ხარჯი გადააჭარბებს ახალი ანალოგიური ნაგებობის აშენების [აგების] ღირებულებას.“

ექსპერტიზის დასკვნაში აღნიშნულია ასევე, რომ 2018 წელს ნაგებობას ჩაუტარდა გარკვეული სარემონტო და სხვა სამუშაოები.

თბილისში მდებარე პარლამენტის სასახლე, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია, ვრცელდება რუსთაველის გამზირიდან მთაწმინდის კალთისკენ შეფენილ ვრცელ ტერიტორიაზე და შედგება ზედა მხარეს 1938 წელს აშენებული კორპუსისა და 1953 წელს რუსთაველის გამზირზე გამავალი კორპუსისაგან.
უშუალოდ „C“ კორპუსი განთავსებულია ძმები ზუბალაშვილების ქუჩის გასწვრივ და წარმოადგენს 7-სართულიან სარდაფიან შენობას, ხოლო მისი მომიჯნავე მარცხენა და მარჯვენა ფლიგელები განთავსებულია 9 აპრილის და ჭიჭინაძის ქუჩების გასწვრივ.

პარლამენტის სასახლის „c“ კორპუსი / ფოტოები ექსპერტიზის დასკვნიდან

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com