Batumelebi | რა იწვევს სმენის დაქვეითებას და აქვს თუ არა ასაკს გავლენა რა იწვევს სმენის დაქვეითებას და აქვს თუ არა ასაკს გავლენა – Batumelebi
RU | GE  

რა იწვევს სმენის დაქვეითებას და აქვს თუ არა ასაკს გავლენა

თანამედროვე სამყაროში სხვა დაავადებების გავრცელებასთან ერთად მოიმატა სმენის დაქვეითების ფაქტებმაც. ახალგაზრდების მიერ ყურსასმენების გამოყენება, ხმამაღალი მუსიკის მოსმენა, ხმაურიანი გარემო, ვიბრაცია სმენის დაქვეითებას იწვევს. მაღალტექნოლოგიური ჰოსპიტალ “მედცენტრის” ოტორინოლარინგოლოგი, სურდოლოგი და სმენის აპარატების სპეციალისტი ეკატერინე ჩიგოგიძე მოგვიყვება, რა იწვევს სმენის გაუარესებას და რა საშუალებები არსებობს მისი გაუმჯობესებისთვის.

  • რა იწვევს სმენის დაქვეითებას? ასაკის მატებასთან ერთად უნდა ველოდოთ, თუ ახალგაზრდებშიც ხშირია?

სმენის დაქვეითება საკმაოდ ხშირი და ასაკისგან დამოუკიდებელი მოვლენაა, რომლის გამომწვევი მრავალი მიზეზი არსებობს – დაწყებული გენეტიკიდან, დამთავრებული გარემო პირობებით (ხმაური, ვიბრაცია). განსაკუთრებით ყურადღება უნდა მივაქციოთ სმენის პრობლემებს ბავშვებში. ბავშვს სრულფასოვნად უნდა ესმოდეს ბგერები და ხმები, რათა სწორად და მკაფიოდ შეძლოს მეტყველებაც. დღეს დიდი თუ პატარა, ყველა ყურსასმენით დადის ქუჩაში და ხშირ შემთხვევაში, დასაშვებზე მაღალ ხმაზე აქვთ ჩართული, რაც აზიანებს სმენას.

  • როგორ ხდება სმენის დაქვეითების გამოვლენა?

სმენის დაქვეითებას ძირითადად თვით პაციენტი შეიგრძნობს, თუმცა  სამწუხაროდ  ეს მაშინ ხდება, როდესაც სმენის დაქვეითების უკვე შორს წასული ფორმაა. სწორედ ამიტომ არსებობს  სმენის სკრინინგ პოგრამები, რომლებიც საშუალებას გვაძლევენ, ადრეულ ეტაპზე აღმოვაჩინოთ სმენის დაქვეითება და შესაბამისად ვმართოთ ის, თუნდაც სასმენი აპარატის საშუალებით.

ჩვენთან, კლინიკა მედცენტრში, უახლესი მაღალტექნოლოგიური აპარატურის საშუალებით შესაძლებელია დროულად აღმოვაჩინოთ სმენის დაქვეითება და სწორად ვმართოთ მისი განვითარება.

  • რამდენად რთული პროცედურაა სმენის გამოკვლევა?

სმენის გამოკვლევა აბსოლუტურად უმტკივნეულო და უსაფრთხო პროცედურაა, რომელიც უტარდება როგორც მოზარდებს (ბავშვები 6-7 წლის ასაკიდან), ასევე ზრდასრულებს. გამოკვლევა  სპეციალური მოწყობილობების აუდიომეტრის და ტიმპანომეტრის საშუალებით ტარდება. ეს ორი გამოკვლევა ურთიერთშემავსებელია და ორივეს დიდი მნიშვნელობა აქვს დიაგნოზის სწორად ჩამოყალიბებაში.

  • როდის არის ის საჭირო სმენის აპარატი?

სმენის აპარატი ახდენს ბგერის გაძლიერებას, მის გაწმენდას და სუფთა სახით პაციენტისთვის მიწოდებას. ის ეხმარება სმენადაქვეითებულ ადამიანს გარემომცველი ბგერებისა და საუბრის ამოცნობაში.
აპარატი არსებული ხმის მოდელირებით და გაძლიერებით პაციენტს ყურამდე აწვდის ამა თუ იმ აქამდე დაკარგულ ბგერებს, ხმებს, რომლებსაც მანამდე ის ვერ მოისმენდა, მაგალითად: ჩიტების ჭიკჭიკი, საათის წიკწიკი, ჭურჭლის წკარუნი ან ელემენტარულად თუნდაც კარზე ხმადაბალი დაკაკუნება.

  • რამდენად ხელმისაწვდომია სმენის აპარატები?

ბგერის სისუფთავეზე, სიწმინდეზეა დამოკიდებული აპარატის ხარისხი და ფასი, აგრეთვე, პაციენტის მიერ აპარატთან შეგუების უნარი. ამის მიხედვით არსებობს ანალოგის და ციფრული ტიპის აპარატები.

ანალოგის ტიპის აპარატს გააჩნია შეზღუდული ხმის მიწოდების დიაპაზონი, ფაქტობრივად, ის მხოლოდ არსებული ხმების გაძლიერებას და მცირედ სისუფთავეს უზრუნველყოფს, რეგულირდება ხელით, გააჩნია მექანიკური ხმები და უხდება სწორხაზოვანი აუდიოგრამის მქონე პაციენტს, რომლის სმენის დაქვეითება თანაბარია ყველა სიხშირეზე. ასეთ აპარატს შესაბამისად ფასიც ნაკლები აქვს.

ციფრული აპარატები არის პროგრამირებული აპარატები, სწორდება კომპიუტერის საშუალებით ინდივიდუალურად, ყველა ტიპის სმენის დაქვეითებაზე და თითოეულ ყურზე ცალ-ცალკე. აქვთ დამატებით მრავალი სხვადასხვა ფუნქცია, ასევე პროგრამები, რომლებიც პაციენტს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა გარემოში ყოფნისას ინდივიდუალურად თვითონ აკონტროლოს მისთვის კომფორტული სმენის ზონა.

და რაც მთავარია, ციფრულ აპარატს გააჩნია არხები, სწორედ არხების რაოდენობა განაპირობებს მიწოდებული ბგერის სისუფთავეს და ბუნებრივობას.

  • რამდენ არხიანია აპარატი?

მინიმალური იწყება 6 არხიდან და იზრდება 8; 12; 16; 24; 32-არხამდე.

ამასთან უნდა აღვნიშნოთ, რომ სმენადაქვეითებულ ბავშვებში განსაკუთრებით საჭიროა მაღალარხიანი აპარატის ტარება, რადგან ბავშვმა გამართულად და სრულფასოვნად შეძლოს მეტყველება (მინიმალური 12-არხიანი ციფრული აპარატი).

  • შესაძლებელია თუ არა ყურის აპარატი სხვებისგან შეუმჩნევლად ეკეთოს ადამიანს?

არსებობს  სხვადასხვა ფერის და ფორმის აპარატები. ფორმის მიხედვით: ყურსუკანა, ყურშიდა  და არხშიდა აპარატები. აპარატის ფორმის შერჩევა ხდება ინდივიდუალურად, სმენის დაქვეითების ტიპისა და აუდიოგრამის მონაცემების მიხედვით. ყურსუკანა აპარატი საჭიროებს ინდივიდუალურ ნიჟარას, რომელიც გარეთა სასმენი მილის ზომის აღების შემდეგ ჩამოისხმება. ყურშიდა და განსაკუთრებით არხშიდა აპარატები თითქმის შეუმჩნეველია.

  • როგორ ხდება აპარატის დარეგულირება და რამდენად ხშირად არის საჭირო?

პირველ ვიზიტზე ტარდება სმენის გამოკვლევა, დგინდება დაქვეითების ხარისხი და საჭიროების შემთხვევაში ხდება სასმენი აპარატის შერჩევა-მორგება. პაციენტი ორ-სამ კვირაში აპარატთან შეგუების შემდეგ მოდის განმეორებით ვიზიტზე, სადაც ხდება კონკრეტული, მისთვის საჭირო (სამუშაო გარემოში ან სახლის პირობებში)  პროგრამების შერჩევა, გასწორება და უშუალოდ დაკარგულ ბგერებზე მუშაობა. ასევე პაციენტს ენიშნება კითხვითი თერაპია, რათა დაკარგული ბგერები და ხმები კვლავ სწორად გააგონოს ყურს.

რაც შეეხება დარეგულირებისთვის ვიზიტების რაოდენობას – ეს ინდივიდუალურია და დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე, მათ შორის, პაციენტის აპარატთან შეგუებაზე.

  • სმენის აპარატების ექიმის დანიშნულების გარეშე შეძენის შესაძლებლობა თუ არის?

უნდა გვახსოვდეს,  რომ არსებობს მრავალი სახეობის სასმენი აპარატი, მაგრამ მათი შერჩევა სპეციალისტის გარეშე შეუძლებელია. სასმენი აპარატი  არ არის ბანალური ყურსასმენი ან მხოლოდ ხმის გამაძლიერებელი საშუალება, არამედ წარმოადგენს სრულყოფილ დახვეწილ ტექნოლოგიას, რომელიც ახდენს სმენის რეაბილიტაციას და შენარჩუნებას, ასევე არსებული ჯანმრთელი  ნერვული სმენის რეცეპტორების გავარჯიშებას.  მასთან ადაპტაციისთვის საჭიროა მოთმინება, დრო და ვარჯიში, რათა სასურველი შედეგი მივიღოთ. შესაბამისად, არ არის რეკომენდებული ექიმის გარეშე აპარატის შერჩევა და შეძენა.

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი