ნეტგაზეთი • RU

სამსახურში აღდგენა და 30 ათასი ლარი კომპენსაცია 4 შვილის დედას – სასამართლო გადაწყვეტილება

გაერთიანებულმა პროფკავშირებმა „საქართველოს ბანკს“ სასამართლო დავა მოუგო. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 4 ნოემბრის გადაწყვეტილებით, მოსარჩელე თ.მ.-ს სარჩელი დაკმაყოფილდა და ბათილად ცნეს „საქართველოს ბანკის“ ბრძანება მოსარჩელის სამსახურიდან გათავისუფლების თაობაზე.

დამსაქმებელს დაევალა, მოსარჩელე მოლარე-ოპერატორი დააბრუნოს სამსახურში და მისცეს კომპენსაცია.

„საქართველოს ბანკს“ დაეკისრა ასევე იძულებითი განაცდურის ანაზღაურებაც მოსარჩელის გათავისუფლების დღიდან (2018 წლის 17 აპრილიდან) სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების აღსრულებამდე. ბანკს ასევე დაეკისრა დაზარალებულს აუნაზღაუროს გამოუყენებელი საშვებულებო თანხა და საშვებულებო ანაზღაურების დაყოვნების ყოველი დღისთვის თანხის 0,07% ნამატიც. ეს ყველაფერი ჯამში 30 000-ზე მეტი ლარია.

დაზარალებული 4 შვილის დედა თ.მ-ა. ის 2007 წლიდან მუშაობდა „საქართველოს ბანკში“  სხვადასხვა პოზიციაზე.

გაერთიანებული პროფკავშირის ინფორმაციით, ქალმა დეკრეტული შვებულების პერიოდში მიიღო შეტყობინება სამსახურიდან შრომის კოდექსის 37.1.-ე მუხლის ,,ო“ პუნქტის საფუძველზე მოსალოდნელი გათავისუფლების შესახებ. დამსაქმებელმა ქალი ისე გაათავისუფლა სამსახურიდან, რომ მისთვის არ აუნაზღაურებია 2018 წლის გამოუყენებელი ფასიანი 24 დღის საშვებულებო თანხა.

გაერთიანებული პროფკავშირის ინფორმაციით, სასამართლოს განხილვისას დადგინდა, რომ „საქართველოს ბანკს“ იმავე პოზიციაზე მომუშავე 9 პირი დაუსაქმებია სხვადასხვა თანამდებობაზე, ამასთან მოლარე ოპერატორის თანამდებობა ვაკანტური იყო, როგორც მოსარჩელის გათავისუფლების დღისათვის, ასევე იგი ვაკანტური იყო სასამართლო განხილვის დროსაც.

მოსარჩელის ინტერესებს სასამართლოში პროფესიული კავშირების გაერთიანების იურისტი სერგო მახარაძე იცავდა.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
თამარ ნერგაძე არის "ბათუმელების" რეპორტიორი 2017 წლის ოქტომბრიდან. ტელ.: 568 81 41 75 / E-mail.: tamarnergadze123@gmail.com