Batumelebi | ბსუ 29 ათას ლარად სადეზინფექციო მოწყობილობას იყიდის – რეკომენდაციები უმაღლეს სასწავლებლებს ბსუ 29 ათას ლარად სადეზინფექციო მოწყობილობას იყიდის – რეკომენდაციები უმაღლეს სასწავლებლებს – Batumelebi
RU | GE  

ბსუ 29 ათას ლარად სადეზინფექციო მოწყობილობას იყიდის – რეკომენდაციები უმაღლეს სასწავლებლებს

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – ბსუ 8 ცალი თაღოვანი ტიპის სადეზინფექციო მოწყობილობის და 16 ლიტრი სადეზინფექციო ხსნარის [დენზოტეკის კონცენტრატის] შეძენას 29 280 ლარად, ტენდერის გარეშე გეგმავს. ამ ღირებულებაში შედის მოწყობილობის ტრანსპორტირება, მონტაჟი და ექსპლუატაციაში გაშვება.

„ბსუ-ში 2020 წლის ივნისის მესამე დეკადიდან იგეგმება სასწავლო პროცესების განახლება და სტუდენტთა ლაბორატორიული პრაქტიკები, რომლებზეც სტუდენტთა დასწრება განხორციელდება ფიზიკურად. შესაბამისად, კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით აუცილებელია სადეზინფექციო მოწყობილობების შესყიდვა განხორციელდეს გამარტივებული შესყიდვის საშუალებით, რისთვისაც საჭიროა სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოდან მიღებული იქნას შესაბამისი თანხმობა.“ – აღნიშნულია ბსუ-ს განაცხადში.

სასწავლებლის ინფორმაციით, „შესყიდვის დაგეგმვის მიზნით ჩატარდა ბაზრის კვლევა, რომელშიც მონაწილეობაზე შეტყობინებები დაეგზავნა 26 კომპანიას. ყველაზე დაბალი ფასი წარმოდგენილი იქნა შპს „აირონ ტექ20“-ის მიერ, რომლის მიხედვითაც სულ 8 ცალი სადიზენფექციო მოწყობილობის ღირებულებამ მისი ტრანსპორტირების, მონტაჟისა და ექსპლოატაციაში გაშვების ხარჯების გათვალისწინებით შეადგინა 29 280 ლარი, ხოლო მოწოდებისა და მონტაჟისათვის კომპანიის მიერ მოთხოვნილია ერთი თვის პერიოდი“.

ახალი კორონავირუსით გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ლაბორატორიებისა და შიდა საგამოცდო ცენტრებისთვის, საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის 15 მაისის ბრძანებით დამტკიცდა.

ამ რეკომენდაციების მიხედვით, საგამოცდო ცენტრებს ევალებათ:
 • გამოცდაზე სტუდენტების მიღება უზრუნველყავით იმგვარად, რომ დაკავებული იყოს სამუშაო ფართის 50%;
 • მაგიდების განლაგებისას გამოიყენეთ პრინციპი: სამუშაო სივრცის ყოველ 5მ2 ფართობზე დაუშვით მხოლოდ 1 (ერთი) ადამიანი;
 • არ დაუშვით საგამოცდო ცენტრში პედაგოგები და სტუდენტები ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გარეშე;
 • სტუდენტები მაგიდებთან არ განათავსოთ ერთმანეთის პირისპირ;
 • საგამოცდო ცენტრში სტუდენტების მისაღებად გამოიყენეთ ცვლებში მუშაობის რეჟიმი;
 • ყოველი ცვლის შემდგომ გამოიყენეთ სანიტარული შესვენება;
 • უზრუნველყავით საგამოცდო დარბაზის შესასვლელში ხელის დეზინფექციისთვის საჭირო სულ მცირე, 70% ალკოჰოლის შემცველი ხელის დასამუშავებელი ხსნარის განთავსება;
 • უზრუნველყავით გამოყენებული ერთჯერადი ხელსახოცებისა თუ სხვა გამოყენებული ჰიგიენური ნარჩენებისთვის დახურული კონტეინერების განთავსება, რომელშიც ჩაფენილი იქნება ერთჯერადი პლასტიკური პაკეტი. ნარჩენების პარკის ამოღება და განკარგვა მოახდინეთ ერთჯერადი
  ხელთათმანების გამოყენებით. უზრუნველყავით ასეთი ნარჩენების დროული გატანა შესაბამისი პირის/სამსახურის მიერ.

სამინისტრომ დაამტკიცა ძირითადი რეკომენდაციები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ლაბორატორიებისთვის, ასევე, პედაგოგთა და სტუდენტთა ვალდებულებები.

ეს რეკომენდაციები და ვალდებულებები ნახეთ აქ:

ძირითადი რეკომენდაციები:

 • პედაგოგებისა და სტუდენტების მიღება სასწავლო დაწესებულებაში უზრუნველყავით წინასწარ განსაზღვრული გეგმის/ცხრილის მიხედვით;
 • წინასწარ განსაზღვრეთ პედაგოგებისა და ცვლებში მისაღები სტუდენტების რაოდენობა ისე, რომ უზრუნველყოთ სამუშაო ფართის ყოველ 5მ2 ფართობზე 1 (ერთი) ადამიანის დაშვება;
 • უზრუნველყავით ნაკადის კონტროლი უსაფრთხო დისტანციის დაცვით (არაუმცირეს 2მ);
 • უზრუნველყავით სტუდენტთა განთავსება სასწავლო მაგიდებთან იმგვარად, რომ არ აღმოჩნდნენ ერთმანეთისა და პედაგოგის პირისპირ;
 • ერთიან შესასვლელთან განახორციელეთ თერმოსკრინინგი, რათა გააკონტროლოთ როგორც პედაგოგთა, ასევე სტუდენტთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა ტემპერატურის გაზომვით. ცხელების დაფიქსირების შემთვევაში მოახდინეთ აღრიცხვა და დაუყოვნებლივ მიმართეთ 112-ის ცხელ ხაზს;
 • სასწავლო დაწესებულებისა და სასადილოს შესასვლელში განათავსეთ დეზობარიერი, შესაბამისი სავალდებულო ნიშნის მითითებით;
 • თვალსაჩინო ადგილას გამოაკარით ინფორმაცია COVID-19 ვირუსთან დაკავშირებული პრევენციული ღონისძიებების შესახებ;
 • უზრუნველყავით პედაგოგთა და სტუდენტთა დაშვება სასწავლო დაწესებულებაში მხოლოდ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით (ნიღბები, საჭიროების შემთხვევაში სახის ფარები/დამცავი სათვალეები);
 • უზრუნველყავით პედაგოგები და სტუდენტები ხელის დაბანის გამართული საშუალებებით (ხელსაბანი ნიჟარა, თხევადი საპონი და ხელის გასამშრალებელი ერთჯერადი ხელსახოცები);
 • სამუშაო ადგილებზე განათავსეთ ხშირად შეხებადი ზედაპირების დასამუშავებელი სადეზინფექციო საშუალებები და უზრუნველყავით მათი სწორად მოხმარების პრაქტიკა (შესაბამისი წესების შემუშავება და პედაგოგების/სტუდენტების ინფორმირება/ტრენირება);
 • პერიოდულად, დღეში რამდენჯერმე, უზრუნველყავით სამუშაო სივრცეების ბუნებრივი ვენტილაცია;
 • უზრუნველყავით გამოყენებული ერთჯერადი ხელსახოცებისა თუ სხვა გამოყენებული ჰიგიენური ნარჩენებისთვის დახურული კონტეინერების განთავსება, რომელშიც ჩაფენილი იქნება ერთჯერადი პლასტიკური პაკეტი. ნარჩენების პარკის ამოღება და განკარგვა მოახდინეთ ერთჯერადი
  ხელთათმანების გამოყენებით. უზრუნველყავით ასეთი ნარჩენების დროული გატანა შესაბამისი პირის/სამსახურის მიერ;
 • უზრუნველყავით საერთო სამუშაო ფართის ყოველდღიური დეზინფექცია;
 • უზრუნველყავით სახელურების, ლიფტის ღილაკების, მოაჯირების, კარების სახელურების და ხშირად გამოყენებული ზედაპირების სანიტარული დამუშავება პერიოდულად (2 საათიანი ინტერვალებით);
 • oუზრუნველყავით სანიტარული წერტილების პერიოდული დეზინფექცია.

ვალდებულებები სასწავლო ლაბორატორიებისთვის:

პედაგოგები სამუშაო ადგილას გამოცხადნენ წინასწარ შედგენილი ცხრილის მიხედვით;

სამუშაო ფართის ყოველ 5მ2 ფართობზე დაუშვით მხოლოდ 1 (ერთი) ადამიანი;

პედაგოგები და სტუდენტები მაგიდებთან არ განათავსოთ ერთმანეთის პირისპირ;

გამოიყენეთ პედაგოგებისა და სტუდენტებისთვის ცვლებში მუშაობის რეჟიმი;

ინტენსიურად გამოიყენეთ ბუნებრივი ვენტილაცია;

უზრუნველყავით სამუშაო ადგილზე ხელის პერიოდული დეზინფექციისთვის საჭირო სულ მცირე, 70% ალკოჰოლის შემცველი ხელის დასამუშავებელი ხსნარის განთავსება;

არ დაუშვათ სამუშაო სივრცეში პედაგოგები და სტუდენტები, სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, აუცილებელი ინდივიდუალური დაცვის საშუალების გარეშე, მათ შორის: ნიღაბი; ხელთათმანი; სახის დამცავი ფარი; საჭიროების შემთხვევაში, ბახილები; სპეც. ტანსაცმელი/ხალათი;

უზრუნველყავით გამოყენებული ერთჯერადი ხელსახოცებისა თუ სხვა გამოყენებული ჰიგიენური ნარჩენებისთვის დახურული კონტეინერების განთავსება, რომელშიც ჩაფენილი იქნება ერთჯერადი პლასტიკური პაკეტი. ნარჩენების პარკის ამოღება და განკარგვა მოახდინეთ ერთჯერადი
ხელთათმანების გამოყენებით. უზრუნველყავით ასეთი ნარჩენების დროული გატანა შესაბამისი პირის/სამსახურის მიერ.

პედაგოგთა და სტუდენტთა ვალდებულებები:

 • დაიცავით ჰიგიენის წესები სასწავლო ორგანიზაციის სივრცეში;
 • გამოიყენეთ სრულად ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები;
 • ჩაიტარეთ ხელების ადეკვატური ჰიგიენა (სპირტის შემცველი ხელის საწმენდი საშუალებების გამოყენება იმ შემთხვევაში, როცა ვერ ხერხდება ხელების დაბანა. ხილული დაბინძურების, ან ბიოლოგიური სითხეების მოხვედრისას ხელების წყლითა და საპნით დაბანა სავალდებულო წესით);
 • მოერიდეთ ხელებით თვალებზე, ცხვირზე და პირზე შეხებას. მუშაობის პერიოდში უზრუნველყავით თმის შეკვრა/მჭიდროდ დამაგრება, რათა მაქსიმალურად შეიზღუდოს თმის სახის ზედაპირთან შეხება (შესაძლებელია ჩაჩის, ან სპეციალური თავსაბურავის გამოყენება).

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
თედო ჯორბენაძე, ჟურნალისტი მობ.: 599 139 412 ელ/ფოსტა: tedobatumi@gmail.com