მთავარი,სიახლეები,ჯანმრთელობა

ბათუმში წამლის ურეცეპტოდ განმეორებით გაყიდვის გამო აფთიაქი დაჯარიმდება

11.03.2020 • 2246
ბათუმში წამლის ურეცეპტოდ განმეორებით გაყიდვის გამო აფთიაქი დაჯარიმდება

სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტომ, ზედამხედველობისა და კონტროლის ღონისძიებების შედეგად, 5 მარტს ბათუმში, ერთ-ერთ აფთიაქში, დააფიქსირა მეორე ჯგუფსმიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაციის წესის დარღვევის განმეორებითი ფაქტი.

მეორე ჯგუფს განეკუთვნება ისეთი ფარმაცევტული პროდუქტი, რომლის არასათანადო გამოყენებამ შეიძლება მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს ადამიანის ჯანმრთელობას. მისი მიღება შესაძლებელია მხოლოდ ექიმის დანიშნულებით და რომელიც გაიცემა რეცეპტით.

ამით დაირღვა ,,წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ’’ საქართველოს კანონის მე-16 მუხლის მე-10 პუნქტის ,,ბ’’ ქვეპუნქტის მოთხოვნები. შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი. სამართალდარღვევაზე „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 37(4) მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულია 1000 ლარი ჯარიმა.

სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ინფორმაციით, შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, დადგენილი წესით, განსახილველად გადაეგზავნა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს.

 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: