მთავარი,რეკლამა,სიახლეები

ინასარიძის #24-ში ხეების გაჩეხა არ იგეგმება

01.03.2020 • 2659
ინასარიძის #24-ში ხეების გაჩეხა არ იგეგმება

მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე, გვსურს საზოგადოებას მივაწოდოთ დეტალური ინფორმაცია ქ.ბათუმში, ინასარიძის ქ.N24 მიმდინარე მშენებლობასთან დაკავშირებით.

პირველ რიგში აღვნიშნავთ, რომ მიწის ნაკვეთი წარმოადგენს შპს „როიალ ბულდგინგის“ საკუთრებას, სადაც იგეგმება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი სასტუმრო/აპარტამენტის მშენებლობა. ცხადია, მშენებლობის მიზნებისთვის, კომპანიამ კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით მოიპოვა მშენებლობის ნებართვა და მასთან დაკავშირებული ყველა საჭირო ნებართვა.

სამწუხაროდ, მშენებლობის დაწყებამდე, საზოგადოებაში ვრცელდება არასწორი ინფორმაცია, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. ამ მოსაზრების მართებულობას ადასტურებს ის ფაქტი, რომ ადამიანები, რომლებიც საუბრობენ ხეების მოჭრის შესახებ, საერთოდ არ იცნობენ და არც კი ცდილობენ გაეცნონ საპროექტო დოკუმენტაციას, რომელიც საჯაროა და ხელმისაწვდომი ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის.

საპროექტო დოკუმენტაცია არ ითვალისწინებს ხეების მოჭრას. იგეგმება მხოლოდ ნარგავების გადაბელვა, რომელიც ატარებს პროფილაქტიკურ ხასიათს, რადგან სამშენებლო სამუშაოების დაგეგმარების პროცესში გამოიკვეთა, რომ მიწის ნაკვეთზე არსებული ნარგავები გარკვეულწილად არის ობიექტზე დასაქმებული თანამშრომლებისთვის საფრთხის შემცველი, ვინაიდან ხშირად ადგილი აქვს გამხმარი ტოტების ცვენას.

გვინდა აღვნიშნოთ, რომ მომიჯნავედ არსებული საცხოვრებელი კორპუსის მცხოვრებლებმაც მოგვმართეს თხოვნით გადაგვებელა ნარგავები, რათა არ ყოფილიყო ადგილობრივი მცხოვრებთათვის საფრთხის მატარებელი.

დამატებით აღვნიშნავთ, რომ ვინაიდან მიწის ნაკვეთი წარმოადგენს კერძო საკუთრებას, კომპანიას ლეგიტიმური უფლება აქვს საკუთარი შეხედულებით მოჭრას ან გადარგოს არსებული ნარგავები სხვა ადგილას. მაგრამ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით გვინდა აღვნიშნოთ, რომ კომპანია არ გეგმავს ნარგავების მოჭრას, უფრო მეტიც გადაბელვითი სამუშაოების მიზანია, ნარგავების შენარჩუნება და ამისთვის კომპანია მზად არის მიმართოს ყველა ღონისძიებას.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: