ბათუმი,მთავარი,სიახლეები

„იაფი სახლის“ 40 ბინა – თითოეულის ფართობი, ღირებულება და ყოველთვიური გადასახადი

30.01.2020 •
„იაფი სახლის“ 40 ბინა – თითოეულის ფართობი, ღირებულება და ყოველთვიური გადასახადი

ხელმისაწვდომი საცხოვრისის [ე.წ. „იაფი სახლის“] პროგრამის ფარგლებში გასანაწილებელი 40 ბინის შესახებ მონაცემები ბათუმის მერიამ ქალაქის საკრებულოში გადააგზავნა. საკრებულო საკითხს დღეს, 30 იანვარს, განიხილავს. დამტკიცების შემთხვევაში კი, მერია ბინების ბენეფიციარებზე გაცემას დაიწყებს.

„პროგრამის „ხელმისაწვდომი საცხოვრისი“ ფარგლებში, პირველი ეტაპის დასრულების [ამ განკარგულების ძალაში შესვლის დროისთვის არსებული 40 საცხოვრებელი ბინის განაწილების] შემდგომ, ახალი საცხოვრისის აშენებისა და პროგრამის გაგრძელების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, პროგრამის პირველ ეტაპზე შედგენილ სარეიტინგო სიაში [აპლიკანტი ოჯახები, რომლებიც აკმაყოფილებენ პროგრამის მინიმალურ კრიტერიუმებს] რეიტინგის მიხედვით შეტანილი ოჯახების პროგრამის კრიტერიუმებთან შესაბამისობა და ქულები გადაისინჯება, ხოლო, ის ოჯახები, რომლებსაც გადასინჯვის შედეგად დაუდგინდებათ კრიტერიუმებთან შესაბამისობა, მინიჭებული რეიტინგის გათვალისწინებით დაკმაყოფილდებიან“, – აღნიშნულია შესაბამის პროექტში, რომელიც ძალაში საკრებულოს გადაწყვეტილების შემდეგ შევა.

ნახეთ „იაფი სახლის“ ფარგლებში გასანაწილებელი თითოეული ბინის ფასი:

მისამართი: ბათუმი, ივანე ჯავახიშვილის ქ. #78ბ [კორპუსი „გ“]:

ბათუმის საკრებულოს განკარგულების პროექტიდან

მისამართი: ბათუმი, ივანე ჯავახიშვილის ქ. #78ბ [კორპუსი „დ“]:

ბათუმის საკრებულოს განკარგულების პროექტიდან

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: