ნეტგაზეთი • RU

ფასიანი სექსისთვის დაჯარიმდებით თუ არა – სასამართლო განხილვას იწყებს

უნდა ჯარიმდებოდეს თუ არა „პროსტიტუციის ჩადენა“ ანუ ფასიანი სექსუალური მომსახურება? – ამ საკითხს საკონსტიტუციო სასამართლო დღეს, 13 ნოემბერს განიხილავს. მოსარჩელე „ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაა“, მოპასუხე – პარლამენტი.

პროსტიტუციის ჩადენა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით არის დასჯადი. მოსარჩელის შეფასებით, „სადავო ნორმები არათანაზომიერად ზღუდავს პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლების კომპონენტს – სექსუალური ქცევის არჩევის თავისუფლებას.“ მოსარჩელე ასევე მიიჩნევს, რომ ბუნდოვანია, რას ნიშნავს ტერმინი „პროსტიტუცია“.

დღეს მოქმედი კანონმდებლობით, „პროსტიტუცია გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას შრომის ანაზღაურების ნახევარ მინიმალურ ოდენობამდე“. იგივე მუხლი ითვალისწინებს დაჯარიმებას შრომის ანაზღაურების ერთ მინიმალურ ოდენობამდე, თუკი იმავე ქმედებას ადამიანი განმეორებით ჩაიდენს.

ამ თემაზე: დასჯადი სექსი
ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი