მთავარი,სიახლეები

75 წლის მოქალაქემ ხელვაჩაურში მიწის კომისიას სასამართლო მოუგო

19.09.2019 • 3180
75 წლის მოქალაქემ ხელვაჩაურში მიწის კომისიას სასამართლო მოუგო

75 წლის იუსუფ წულუკიძემ ხელვაჩაურის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიას სასამართლო დავა მოუგო. იგი მამაპაპისეული მიწის აღიარებას წლების განმავლობაში ითხოვდა და უარი უთხრეს იმ მოტივით, რომ მიწა, სადაც იუსუფ წულუკიძე ახლა მარტო ცხოვრობს, სახელმწიფო საკუთრებაა. იმის გამო, რომ იუსუფ წულუკიძეს საკუთრება ამ დრომდე არ ჰქონდა, მის საცხოვრებელ სახლში არც გაზია და არც წყალი. ხელვაჩაურის საკუთრების კომისიამ ხელვაჩაურის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო წესით უკვე გაასაჩივრა.

„სამართლებრივი თვალსაზრისით ამ საქმეს მოგების პერსპექტივა აღარ გააჩნია კომისიისთვის, მაგრამ ზარალდება მოქალაქე, რომელსაც შესაძლოა ისევ წლები დასჭირდეს საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად. სასამართლომ თქვა კატეგორიულად, რომ კომისიის მხრიდან დაუსაბუთებელ გადაწყვეტილებებს უნდა დაესვას წერტილი,“ – ამბობს ანა ბერძენიშვილი, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს“ იურისტი. იგი სასამართლოში იუსუფ წულუკიძის ინტერესებს იცავდა.

მოსამართლე ნუგზარ მგელაძემ გააბათილა და უკანონოდ მიიჩნია ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მიერ 2014 და 2017 წლებში მიღებული გადაწყვეტილებები. სასამართლომ კომისია დაავალდებულა, ხელახლა შეისწავლოს „იუსუფ წულუკიძის საქმე“.

„არაა გამორიცხული, კომისიამ იგივე გადაწყვეტილება მიიღოს, რაზეც შემდეგ სასამართლო იტყვის, რომ უკანონოა და უკვე პირდაპირ დაავალებს შესაბამისი აქტის გამოცემას, ამას ისევ წლები დასჭირდება… ამ ტიპის დავები ხშირია. სასამართლო სარჩელით მიმართვიდან დაახლოებით 2 წლის თავზე ახერხებს მისი განხილვის დაწყებას,“ – აღნიშნა ანა ბერძენიშვილმა.

იუსიფ წულუკიძე ხელვაჩაურში, სოფელ მაჭახლისპირში 674 და 2500 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთების საკუთრებაში აღიარებას ითხოვდა. ერთ-ერთ მიწის ნაკვეთზე იუსუფის წინაპრების ძველი სახლი იდგა, რაც დაინგრა. იუსუფმა მიწის ამ ნაკვეთზე ხეხილის ბაღი გააშენა და დღემდე სარგებლობს. სახლის დანგრევის შემდეგ, ანუ 1997 წლიდან, იუსუფ წულუკიძემ  იქვე არსებული ძველი სასადილოს შენობაში დაიწყო ცხოვრება. ეს შენობა მან თვითნებურად დაიკავა. იუსუფ წულუკიძეს მეუღლე გასულ წელს გარდაეცავალა, შვილი – პატიმარია.

ხელვაჩაურის საკუთრების კომისიამ, შემდეგ კი საჯარო რეესტრმა იუსუფ წულუკიძეს მამაპაპისეული მიწის, ასევე თვითნებურად დაკავებული შენობის საკუთრების აღიარებაზე უარი 2014 და 2017 წლებში უთხრა. უარის თქმის საფუძვლად კომისიამ მიუთითა ის, რომ დაკავებული მიწის ნაკვეთი ზედდებაშია სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთთან.

„მიწის ნაკვეთზე განმცხადებელს არ ჰქონდა განთავსებული საცხოვრებელი სახლი ან/და შენობა და აღნიშნული ფართობი არ წარმოადგენდა მის საკუთრებაში ან მართლზომიერ
მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთის მომიჯნავე, თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთს,“ – აღნიშნულია კომისიის გადაწყვეტილებაში.

სარჩელში იუსუფ წულუკიძე მიუთითებდა იმაზეც, რომ მიწის ნაკვეთზე, რომლის დასაკუთრებასაც ის ითხოვდა, ამ დრომდე შემორჩენილია ძველი სახლის ნანგრევები და კიბე. გარდა ამისა, მიწა, რომელსაც სარგებლობს, სახელმწიფოს ვინმესთვის კერძო საკუთრებაში არ გადაუცია და არც მოდავე ჰყავს.

ხელვაჩაურის საკუთრების აღიარების კომისია სასამართლო პროცესებზე ამტკიცებდა, რომ სადავო მიწის ნაკვეთზე საცხოვრებელი სახლი არ დგას და არც ნანგრევებია, რაც განცხადების დაკმაყოფილების უარის თქმის საფუძველი გახდა, თუმცა როგორც იურისტმა ანა ბერძენიშვილმა გვითხრა, კომისია ადგილზე საერთოდ არ გასულა და ეს სასამართლო განხილვების დროს დადასტურდა.

„ზემოდასახელებულ მტკიცებულებათა შეფასებით სასამართლო მიიჩნევს, რომ მოპასუხის მიერ მითითებული არგუმენტები არ არის დასაბუთებული და არ შეიძლება ყოფილიყო იუსუფ წულუკიძის განცხადების დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძველი. სასამართლო მიიჩნევს, რომ მოპასუხე მხარის მიერ სრულყოფილად არ იქნა გამოკვლეული და დადგენილი საქმის გარემოებები, შესაბამისად ამ ნაწილში არსებობს მიღებული გადაწყვეტილებების ბათილად ცნობის საფუძველი,“ – წერია ხელვაჩაურის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში.

მოსამართლე ნუგზარ მგელაძემ მიიჩნია, რომ სახელმწიფო საკუთრებაში მიწის ნაკვეთის დარეგისტრირება არ შეიძლება გახდეს იუსუფ წულუკიძისთვის საკუთრების უფლების აღიარებაზე უარის თქმის საფუძველი და არ უნდა ჩაითვალოს უკვე განკარგულ მიწის ნაკვეთად, „ვინაიდან სწორედ სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული, ფიზიკური პირის მიერ თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთი ექვემდებარება საკუთრების უფლებით აღიარებას,“ – დასძენს სასამართლო.

იურისტი ანა ბერძენიშვილი ამბობს, რომ ბოლო დროს ხელვაჩაურის საკუთრების კომისიამ რამდენიმე დავა წააგო სასამართლოში. გადაწყვეტილებებს კომისია ასაჩივრებს. იურისტის შეფასებით, მიზეზი სხვადასხვაა, რის გამოც, მოქალაქეებს წლების განმავლობაში სასამართლო დავა უწევთ.

„პირველი მიზეზი არის მიწის აღიარებასთან დაკავშირებით არასრულყოფილი კანონმდებლობა, არ არის, მაგალითად, გამიჯნული აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მიწა ექვემდებარება თუ არა აღიარებას. ამას ხელი შეუწყო ასევე სასამართლოს არაერთგვაროვანმა გადაწყვეტილებებმა, როცა ერთსა და იმავე საქმეებზე მიღებულია სხვადასხვა გადაწყვეტილება. მესამე პოლიტიკური ნებაა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ხელისუფლებამ მოინდომოს მიწის რეფორმის განხორციელება,“ – უთხრა ანა ბერძენიშვილმა „ბათუმელებს“.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: