სიახლეები,ჯანმრთელობა

აივ-ინფექცია/შიდსის გავრცელება აჭარაში [სტატისტიკა]

22.05.2019 • 3188
აივ-ინფექცია/შიდსის გავრცელება აჭარაში [სტატისტიკა]

ბათუმში აჭარის რეგიონის აივ-ინფექცია/შიდსის სტრატეგიის შემუშავებაზე ადვოკატირებასა და კოორდინაციაზე შეხვედრა ტარდება. მინისტრის პირველმა მოადგილემ, ნინო ნიჟარაძემ აჭარაში C ჰეპატიტის, აივ/შიდსისა და ტუბერკულოზის ინტეგრირებული სკრინინგის მიმდინარეობის შესახებ მოხსენება წარადგინა, რომლის მიხედვითაც 2019 წლის მაისის მდგომარეობით აჭარაშ, ჯამში, 29 488 ადამიანს ჩაუტარდა სკრინინგი, მათ შორის C ჰეპატიტზე დადებითი პასუხი დაფიქსირდა 340 შემთხვევაში, AIV-ზე – 27, ტუბერკულოზზე ეჭვი კი 344 შემთხვევაში მიიტანეს.

 

სტრატეგიის დოკუმენტზე ა(ა)იპ კავშირის საინფორმაციო სამედიცინო-ფსიქოლოგიური ცენტრი “თანადგომა” მუშაობს.

აივი ნიშნავს ადამიანის იმუნიდეფიციტის ვირუსს, შიდსი კი არის აივ ინფექციით გამოწვეული მდგომარეობა. ეს ვირუსი ადამიანის ორგანიზმში აღწევს დაუცველი სექსუალური კავშირით, სისხლით, ასევე, დედიდან შვილზე (მკურნალობის უგულებელყოფის შემთხვევაში).
ორგანიზმში მოხვედრის შემდეგ აივ/შიდსი დროთა განმავლობაში აზიანებს ადამიანის იმუნურ უჯრედებს და ასუსტებს მას. თუმცა მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც, ხელმისაწვდომია თანამედროვე პრეპარატები, რომლის წყალობითაც აივ/შიდსი უკვე წლებია არ არის მომაკვდინებელი.
ის მართვად, ქრონიკულ მდგომარეობად გადაიქცა. თუ ადამიანები დროულად იწყებენ მკურნალობას, ვირუსის რაოდენობა სისხლში იკლებს და ნულს უტოლდება, ჯანმრთელობის საერთო მდგომარეობა უმჯობესდება და აივ-დადებითი ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობა უტოლდება არაინფიცირებულის ხანგრძლივობას. გაუმჯობესებული მდგომარეობის შესანარჩუნებლად აუცილებელია მკურნალობის გაგრძელება — მედიკამენტის ყოველდღიურად მიღება, ასევე ჯანმრთელობის რეგულარული კონტროლი ექიმის მეთვალყურეობით.

აივ ახალი შემთხვევების წლიური რაოდენობა

 

2014-2018 წლებში აჭარაში აივ ახალი შემთხვევების 74% გადაეცათ სქესობრივი გზით, აქედან 45% – ჰეტეროსექსით. 17% მოდის ნარკოტიკების ინექციური გზით მომხმარებლებზე, 2% – გადავიდა დედიდან ბავშვზე, 7% გადაცემის გზა კი უცნობია.

 

ამ მხრივ აჭარაში ერთ-ერთ ძირითად გამოწვევად მიიჩნევა რეგიონში სპეციფიკური სტატისტიკური მონაცემების, ასევე დაინტერესებულ მხარეთა კოორდინაციის არარსებობა; სტიგმა/დამოკიდებულება სამედიცინო პერსონალის მხრიდან; პრევენციული პროგრამების / მხარდაჭერის სერვისების დონორულ დაფინანსებაზე დამოკიდებულება.

შეხვედრაზე ითქვა, რომ მიუხედავად მკურნალობის ხელმისაწვდომობისა, დაბალია გამოვლენა და არასაკმარისია მკურნალობაში ჩართვის მაჩვენებელი. 2019-2023 წლების აჭარის აივ/შიდსის სტრატეგიის მთავარი მიზანია, შეამციროს აჭარაში აივ ეპიდემია აივ პრევენციის, ინფიცირებულ პირთა გამოვლენის და მათი მკურნალობაში ჩართვის გზით.

2018 წლის ოქტომბრისთვის ქვეყანაში ოფიციალურად გამოვლენილი და რეგისტრირებული იყო აივ ინფიცირების 7283 შემთხვევა, თუმცა შიდსის ცენტრში ვარაუდობდნენ, რომ ქვეყანაში აივინფიცირებულთა რაოდენობა 12000-ს აღწევდა. პაციენტთა უმრავლესობა 29-დან 39 წლამდე იყო.

შიდსის ცენტრის თანახმად, ბოლო წლებში აივ ინფექცია/შიდსის ახალ შემთხვევათა ანალიზი აჩვენებს, რომ აღინიშნება ახალ შემთხვევათა სტაბილური ზრდის ტენდენცია.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: