კონკურსი სტუდენტებისთვის დაფინანსების მოსაპოვებლად


აჭარის  განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ „სტუდენტთა  დახმარების“ პროგრამის  ფარგლებში   კონკურსი განმეორებით გამოაცხადა.

სამინისტროს ინფორმაციით კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ სტუდენტებს, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად 2015, 2016 და 2017 წელს ჩაირიცხნენ აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე; ბოლო ექვსი წლის განმავლობაში სწავლობდნენ და სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი მიიღეს აჭარის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე არსებულ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში;

ასევე, უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის ბოლო სემესტრის აკადემიური მოსწრების საშუალო არითმერტიკული ტოლია ან მეტი 71%-სა.

პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგი კატეგორიის სტუდენტების დაფინანსებას:

სტუდენტი უნდა იყოს მაღალმთიანი აჭარიდან, მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი, დედით ან მამით ობოლი, უდედმამო; სოციალურად დაუცველი [100 000 ქულა ან ნაკლები.]

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა განცხადებები და პროგრამით გათვალისწინებული დოკუმენტები უნდა წარადგინონ სამინისტროში შემდეგ მისამართზე: ქ. ბათუმი, ლადო გუდიაშვილის ქ. N4 ტელ: 24 53 78.

კონკურსი 2018 წლის 15 ნოემბრამდე გაგრძელდება. [ 14 ნოემბრის ჩათვლით]

რაც შეეხება იმ კონკურსანტებს, რომლებიც დარეგისტრირდნენ 2018 წლის 1 აგვისტოდან 24 აგვისტოს ჩათვლით პერიოდში პროგრამაში მონაწილეობისათვის და აკმაყოფილებენ პროგრამით დადგენილ კრიტერიუმებს, მაგრამ ვერ მოიპოვეს დაფინანსება მათი განცხადებები ავტომატურად ჩაითვლება დამატებით გამოცხადებულ კონკურსში რეგისტრირებულად.

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი