განათლება,მთავარი,სიახლეები

მეექვსე ეროვნული კონფერენცია პედაგოგებისთვის

01.10.2018 • 3661
მეექვსე ეროვნული კონფერენცია პედაგოგებისთვის

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 2018 წლის 15-16 დეკემბერს მასწავლებელთა მეექვსე ეროვნულ კონფერენციას გამართავს,  სახელწოდებით – დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციები სკოლაში“. 

კონფერენციის მიზანია მასწავლებელთა საუკეთესო გამოცდილებისა და პრაქტიკის გაზიარება, დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების ჩარჩოს პოპულარიზაცია და ცნობიერების ამაღლება ფორმალური და არაფორმალური განათლების მიმართულებით.

მომხსენებლის ნაშრომი უნდა მოიცავდეს ორი მიმართულებიდან ერთ-ერთს.

  1. დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების დანერგვის საუკეთესო პრაქტიკა საგაკვეთილო პროცესში
  2. დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების დანერგვის საუკეთესო პრაქტიკა არასაგაკვეთილო პროცესში

აპლიკანტები შეიძლება იყვნენ საჯარო და კერძო სკოლების ნებისმიერი საგნისა და საფეხურის მასწავლებლები, მათ შორის, სპეციალური მასწავლებლები. წარმოდგენილი თემები უნდა ეფუძნებოდეს აპლიკანტების პედაგოგიკურ გამოცდილებას და მათ მიერ განხორციელებულ სამუშაოს/პროექტს.

განაცხადი შესაძლებელია წარმოდგენილი იყოს მაქსიმუმ 2 მომხსენებლის თანაავტორობით.

ზეპირი მოხსენებისთვის აპლიკანტმა (აპლიკანტებმა) უნდა გამოაგზავნოს 2 დოკუმენტი: შევსებული ფორმა –დანართი N2 

საპრეზენტაციო პროგრამაში (PowerPoint ან Prezi) აგებული ვიზუალური მასალა (არაუმეტეს 15 სლაიდისა) გათვლილი 10-15 წუთიან მოხსენებაზე.

სასტენდო პრეზენტაციისთვის აპლიკანტმა უნდა გამოაგზავნოს შევსებული დანართი N2, რომელშიც აღწერილი იქნება საკუთარი გამოცდილება და სასტენდო პრეზენტაციის მაკეტი (სასტენდო პოსტერის სპეციფიკაციები: ზომა – 90 სმX 60 სმ, სისქე – 0.5 მასალა – გასტიკერებული „პვც“, ფოტო – ფერადი)

ცენტრის ინფორმაციით, კონფერენციის მასალები იგზავნება ელექტრონულ მისამართზე:erovnulikonferencia6@gmail.com

კონფერენციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ვებგვერდზე.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: