ნეტგაზეთი • RU

ვაკანსიები აჭარის უმაღლესი საბჭოს აპარატში

აჭარის უმაღლესი საბჭოს აპარატი ღია და დახურულ კონკურსს აცხადებს ხუთ ვაკანსიაზე.

ღია კონკურსი გამოცხადებულია შემდეგ პოზიციებზე: 

ლოჯისტიკისა და საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტის საფინანსო განყოფილების მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი. თანამდებობრივი სარგო: 1 400 ლარი.

იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტის იურიდიული განყოფილების მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი. თანამდებობრივი სარგო: 1 400 ლარი.

ღია კონკურსი ცხადდება მეოთხე რანგის პროფესიული საჯარო მოხელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად და ასევე კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში. ამასთან მოხელის სტატუსის არმქონე პირი მოხელის ვაკანტურ თანამდებობაზე მიიღება გამოსაცდელი ვადით. მოხელის გამოსაცდელი ვადაა 12 თვე.

დახურული კონკურსი გამოცხადებულია შემდეგ თანამდებობებზე: 

ბუღალტერია – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – მთავარი ბუღალტერი. თანამდებობრივი სარგო: 3 200 ლარი.

ლოჯისტიკისა და საფინანსო უზრუნველყოფის დეპარტამენტი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი – დეპარტამენტის უფროსი.თანამდებობრივი სარგო: 3 200 ლარი.

იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი – პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი, დეპარტამენტის უფროსი – თანამდებობრივი სარგო: 3 200 ლარი.

დახურული კონკურსი ცხადდება საჯარო სამსახურის სისტემის მასშტაბით და გულისხმობს შესაფერისი კანდიდატის შერჩევას მოქმედი მოხელეებიდან, მოხელეთა რეზერვში ჩარიცხული მოხელეებიდან და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირებიდან; ამასთანავე, შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირს უფლება აქვს, მონაწილეობა მიიღოს დახურულ კონკურსში, თუ იგი არანაკლებ 1 წელი მუშაობს საჯარო სამსახურის სისტემაში.

დაწვრილებითი ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი
გაზეთი "ბათუმელები" გამოდის 2001 წლიდან.