Batumelebi | საია და მრჩეველთა საბჭო ბათუმის რეკლამის ფესტივალისათვის 400 000 ლარის გამოყოფას უარყოფითად აფასებენ საია და მრჩეველთა საბჭო ბათუმის რეკლამის ფესტივალისათვის 400 000 ლარის გამოყოფას უარყოფითად აფასებენ – Batumelebi
RU | GE  

საია და მრჩეველთა საბჭო ბათუმის რეკლამის ფესტივალისათვის 400 000 ლარის გამოყოფას უარყოფითად აფასებენ

 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და ბათუმის მრჩეველთა საბჭო  ბათუმის მერისა და საკრებულოს თავმჯდომარის მიმართ საჯარო მიმართვას ავრცელებს, სადაც საუბარია 1-ელ სექტემბერს ქალაქის ბიუჯეტში შეტანილ ცვლილებაზე. კერძოდ, სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია უარყოფითად აფასებს 2015 წლის 1-ელ სექტემბერს განხორციელებულ ბიუჯეტის ცვლილებას, განსაკუთრებით „ბათუმის არტ ფესტივალების ქალაქის“ ქვეპროგრამაში დამატებას და 400 ათასი ლარის გამოყოფას „რეკლამის საერთაშორისო ფესტივალის“ ორგანიზებისთვის.  

 

ბათუმის მერია
ბათუმის მერია

„ცალსახად უარყოფითად ვაფასებთ 2015 წლის 1 სექტემბერს განხორციელებულ ბიუჯეტის ცვლილებას, განსაკუთრებით „ბათუმის არტ ფესტივალების ქალაქის“ ქვეპროგრამაში დამატებას და 400 ათასი ლარის გამოყოფას „რეკლამის საერთაშორისო ფესტივალის“ ორგანიზებისთვის შემდეგი გარემოებების გამო:

 

1.  დოკუმენტი, რომელიც მერიამ წარმოადგინა საკრებულოს სხდომაზე, ზოგადი ხასიათისაა და მასში არ არის დეტალურად აღწერილი ფესტივალის შესახებ ინფორმაცია (ფინანსურ და პროგრამულ ჭრილში). არ არის გაწერილი მოსალოდნელი შედეგები. ასევე, რა კრიტერიუმებით/ინდიკატორებით გეგმავენ შეაფასონ ღონისძიება;

 

2.  არ არის დასაბუთებული აღნიშნული ფესტივალის დაფინანსების აუცილებლობა. მაშინ, როცა ქალაქი ისედაც აფინანსებს 4 ფესტივალს (საერთო ჯამში, 290 ათასი ლარი იხარჯება ყველა ფესტივალზე), რატომ გახდა აუცილებელი სასწრაფოდ ფესტივალის დაფინანსება ბიუჯეტიდან. არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი (საკრებულოს სხდომაზე გაჟღერდა, რომ სხვა ქალაქში უნდა ჩატარებულიყო ეს ფესტივალი), რომ ეს ღონისძიება ინიცირებულია ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან, რაც კიდევ უფრო ართულებს მდგომარეობას და არღვევს საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 65-ე მუხლს – „ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების დამოუკიდებლობა საბიუჯეტო საქმიანობაში გარანტირებულია ამ კოდექსით გათვალისწინებული საკუთარი შემოსულობებით და საკუთარ უფლებამოსილებათა განხორციელებისათვის გადასახდელების გაწვევის დამოუკიდებლად განსაზღვრით, აგრეთვე კანონით დადგენილ ფარგლებში დელეგირებულ უფლებამოსილებათა დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღების უფლებით“.

 

მაშინ, როცა ქალაქის ბიუჯეტიდან ყოველთვის რთულია ფინანსური სახსრების მოძებნა პრიორიტეტების კვლევის, ქალაქის ურბანული განვითარების გეგმის თუ სხვა მნიშვნელოვანი ღონისძიებების განსახორციელებლად, რთულია დაინახო აღნიშნული ფესტივალის ფორსმაჟორულ რეჟიმში დაფინანსების აუცილებლობა, მით უფრო 400 ათასი ლარით.

 

3. ჩვენთვის ცნობილია, რომ ინტერნეტსივრცეში ჯერ კიდევ 10 აგვისტოსაა დაწყებული ფესტივალის ჩატარების შესახებ სარეკლამო კამპანია (https://sovetreklama.org/archives/31224 https://adblacksea.com/news/30 და სხვა), სადაც ნათქვამია, რომ ფესტივალი ბათუმში ტარდება, თუმცა ამის შესახებ ადგილობრივ თვითმმართველობას ინფორმაცია ოფიციალურად არ ჰქონია. 1 სექტემბერს საკრებულომ ბიუჯეტის ცვლილება ძალიან სწრაფად და სიღრმისეული ანალიზის გარეშე განახორციელა. ფესტივალის ჩატარება იგეგმება 24-27 სექტემბერს, მაშინ როდესაც მერიას ჯერ არ აქვს ტენდერი გამოცხადებული სახელმწიფო შესყიდვაზე. მსგავსი დამოკიდებულება ტოვებს საფუძვლიან ეჭვს ვივარაუდოთ, რომ ფესტივალთან დაკავშირებით საჭირო სახელმწიფო შესყიდვები განხორციელდება გამარტივებული შესყიდვების სახით, რაც თავისთავად გამორიცხავს საჯარო ფინანსების გამჭვირვალედ და რაციონალურად ხარჯვის შესაძლებლობას.

 

ეს ყველაფერი აჩენს ღონისძიების გაუმჭვირვალედ ჩატარების ეჭვს და საბიუჯეტო სახსრების არამიზნობრივად და არაეფექტურად ხარჯვის საშიშროებას წარმოშობს.

 

4. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ფესტივალების ჩატარება ქალაქისთვის მნიშვნელოვანია, თუმცა ის უნდა იყოს წინასწარ განხილული, დაგეგმილი და მხოლოდ ამის შემდეგ განხორციელებული, თუ ბიუჯეტიდან დახარჯული თანხა ქალაქის პოპულარიზაციას და განვითარებას შეუწყობს ხელს. ამასთან თანხა ფესტივალისთვის უნდა იყოს გონივრულ ფარგლებში გამოყოფილი და მისი საჭიროება დასაბუთებული. ასევე ჩვენი რეკომენდაციაა უკვე შემდგარი ფესტივალების მასშტაბების გაზრდაზე იფიქროს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ, რადგან ამ ფესტივალის გამართვისთვის ქალაქს დიდი თანხა აქვს დახარჯული.

 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე საჭიროდ მიგვაჩნია, რომ ქალაქის ბიუჯეტის დაგეგმვა, მისი მიზნობრივი ხარჯვა, ანალიზი და მონიტორინგი უნდა ხორციელდებოდეს გამჭირვალედ და საზოგადოების მაქსიმალური მონაწილეობით, რათა ეს პრინციპები იყოს უზრუნველყოფილი და დანერგილი ქალაქის თვითმმართველობის განხორციელებისას.“  – აღნიშნულია განცხადებაში.

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
"ბათუმელები"