ნეტგაზეთი • RU

სამხედრო გემების საქართველოში შემოსვლის საკითხს პრემიერი გადაწყვეტს

 

უცხო სახელმწიფოს სამხედრო გემების საქართველოს პორტებსა და შიგა წყლებში შემოსვლა-არშემოსვლის საკითხში ამიერიდან ეროვნული უშიშროების საბჭო აღარ ჩაერევა. ამ საკითხში უშიშროების საბჭო, რომლის სხდომებსაც ქვეყნის პრეზიდენტი თავმჯდომარეობს, სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭომ ჩაანაცვლა, რომელიც პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაშია.

 

შესაბამისი ცვლილებები „საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ“ საქართველოს კანონში პარლამენტმა 2015 წლის 4 მარტს დაამტკიცა. პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტი კი 23 მარტს გამოქვეყნდა.

 

კანონის ახალი რედაქციით, „უცხო სახელმწიფოს სამხედრო გემი საქართველოს პორტებსა და შიგა წყლებში შემოსვლის ნებართვის მისაღებად დიპლომატიური არხებით შუამდგომლობას აღძრავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წინაშე შემოსვლამდე არაუგვიანეს 1 თვისა. სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო 1 კვირის ვადაში განიხილავს შუამდგომლობას და დასკვნას წარუდგენს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რომელიც გადაწყვეტილებას იღებს 2 კვირის ვადაში.

 

იგივე პროცედურაა უცხო სახელმწიფოს ატომური გემის საქართველოს პორტებსა და შიგა წყლებში შემოსვლის ნებართვის მისაღებადაც. ამ შემთხვევაში გემის მფლობელი ქვეყანა გემის შემოსვლამდე არაუგვიანეს 30 დღისა დიპლომატიური არხებით შუამდგომლობას აღძრავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წინაშე. სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო 1 კვირის ვადაში განიხილავს შუამდგომლობას და დასკვნას წარუდგენს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. ამ სახელმწიფოს თანხმობის ან უარის შესახებ ეცნობება გემის შემოსვლამდე არაუგვიანეს 14 დღისა.

 

სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭო, პრემიერ მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის გადაწყვეტილებით შეიქმნა. თავის დროზე, მთავრობის მიერ  გავრცელებული ინფორმაციით, საბჭოში იმოქმედებდა კრიზების მართვის ცენტრი, რომელიც სტიქიური უბედურებების და სხვა ფორს მაჟორული სიტუაციების დროს ეფექტური ღონისძიებების გატარებისთვის კოორდინაციას გაუწევდა ყველა შესაბამის უწყებას.

 

საბჭოს დებულება, რომლის აპარატშიც 81 ადამიანია დასაქმებული, პრემიერ-მინისტრმა გასული წლის იანვარში დაამტკიცა.

 

აშშ-ს სამხედრო გემი ბათუმის ნავსადგურში /ფოტო: თედო ჯორბენაძე/

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
თედო ჯორბენაძე
საქართველოში აპირებდნენ კანონის მიღებას „აგენტების“ შესახებ.
მსგავსმა კანონმა პუტინის რუსეთში გააქრო კრიტიკული მედია.
ამ კანონის მიზანი იყო საქართველოში მოქმედი იმ მედია ორგანიზაციების “გაშავება”, რომლებიც აკრიტიკებენ ხელისუფლებას.