კვირის ამბები

ასოციაცია „შავი ზღვის ეკო აკადემიის” სატენდერო განცხადება ს

02.10.2014 •
ასოციაცია „შავი ზღვის ეკო აკადემიის” სატენდერო განცხადება ს

 

1.  ქედის მუნიციპალიტეტის, ცხმორისის თემის, სოფ. ცხმორისში ღვარცოფის საწინააღმდეგო საწრეტ/სანიაღვრე არხების მოწყობა;

2. ქედის მუნიციპალიტეტის, მერისი თემის, სოფ. მერისში ტექნიკური წყლის ბასეინის და გამანაწილებლის მოწყობა სკოლისა და ინტერნატისათვის;

3. ქედის მუნიციპალიტეტის, დანდალოს თემის, სოფ. ხარაულაში ღვარცოფის საწინააღმდეგო საწრეტ/სანიაღვრე არხების მოწყობა

4. ქედის მუნიციპალიტეტის, ზვარეს თემის, სოფ. კვაშტაში ღვარცოფის საწინააღმდეგო საწრეტ/სანიაღვრე არხების მოწყობა თანამონაწილეობითი პროექტების განსახორციელებლად სამშენებლო მასალების შესყიდვის მიზნით.


 

გრაფიკი


ტენდერის განცხადების გაკეთება: 03.10.2014

კანდიდატის განცხადების მიღების ბოლო ვადა: 14.10.2014

სატენდერო მასალის შესწავლა: 15.10.2014

კონტრაქტის გაფორმება გამარჯვებულთან: 20.10.2014

მოწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 დღეში


 

სატენდერო პაკეტის მიღება შესაძლებელია ასოციაცია „შავი ზღვის ეკო აკადემიის” ოფისში 2014 წლის 12 ოქტომბრის ჩათვლით. სრული სატენდერო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს არა უგვიანეს 14 ოქტომბრის 17:00 შემდეგ მისამართზე: ბათუმი, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა 64 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, საქართველო. 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: