ნეტგაზეთი • RU

„ბათუმის წყალი“ – თანამედროვე წყალმომარაგება

ზაფხული ახლოვდება და ბათუმში დამსვენებელთა რიცხვი სულ უფრო მატულობს, ბათუმელებისა და ქალაქის სტუმრებისთვის სუფთა ზღვა დასვენების აუცილებელი ნაწილია. ახლო წარსულში ზაფხულის სეზონის დაწყება წყლის გრაფიკთან და ზღვის ხარისხზე საყოველთაო მსჯელობასთან ასოცირდებოდა, ეს დრო წარსულს ჩაბარდა და დღეს ბათუმს წყალმომარაგების კომპანია „ბათუმის წყალი“ – რეაბილიტირებული მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურით, ავტომატიზებული სამარაგო-საწნევო რეზერვუარებით და ადლიის ჩამდინარე წყლების ულტრათანამედროვე გამწმენდი ნაგებობით ემსახურება. ასობით მილიონი ლარის ღირებულების ამ ინფრასტრუქტურას უკავშირდება დღეს ბათუმის უწყვეტი წყალმომარაგება და წყალარინების საერთაშორისო სტანდარტებით დამუშავება.

თენგიზ ქოქოლაძე, „ბათუმის წყლის“ გენერალური დირექტორი

tengiz qoqoladze

კომპანია „ბათუმის წყალი“ დაარსებიდან დღემდე მრავალი გამოწვევის წინაშეა. მიუხედავად ამისა, ის ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტით დასახულ მიზნებს წარმატებით ასრულებს. „ბათუმის წყლის“ წყალმომარაგებისა და წყალარინების თანამედროვე სისტემა მომსახურების ხარისხის მაღალ სტანდარტს აკმაყოფილებს. თანამედროვე წყალმომარაგების ქსელი ბათუმის მოსახლეობისთვის წყლის 24-საათიან უწყვეტ მიწოდებას უზრუნველყოფს. „ბათუმის წყალი“ არ აპირებს მიღწეული შედეგებით დაკმაყოფილებას და სხვა ინოვაციური სერვისების დანერგვას გეგმავს.

მარიკა გვიანიძე, ადლიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობისა და სატუმბო სადგურების სამსახურის უფროსი

marika gvianidze

ადლიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობა 2012 წელს გერმანიის რეკონსტრუქციის ბანკის დაფინანსებით აშენდა. მშენებლობაზე 17 მილიონი ევრო დაიხარჯა. ადლიის წყა­ლა­რინების გამწმენდი ნაგებობის ანალოგი ამიერკავკასიის რეგიონში რთულად მოიძებნება. ყოვ­ელდღიურად გამწმენდ ნაგებობაში 60 000 მ3 წყალი შემოედინება, რომლის გაწმენდა ეტაპობრივად, რამდენიმე ფაზას გადის. გაწმენდილი წყალი ზღვაში, სატუმბი სადგურის მეშვეობით, 1კმ და 100 მეტრის მანძილზე, 40 მეტრ სიღრმეში ჩაედინება. გაწმენდილი წყლის ყოველდღიურ მონიტორინგს ადლიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის ლაბორატორია, ევროკავშირის სტანდარტის – ზღვაში ჩასაშვები გაწმენდილი წყლის ზღვრული ნორმების თანახმად აწარმოებს.

ადლიის წყალარინების გამწმენდი ნაგებობის სა­თა­ნადო ფუ­ნქციონირებას უდიდესი დანიშნულება აქვს ზღვის ეკოს­ისტემის დაცვისა და აჭარის ზღვისპირა ზოლის სისუფთავის შენ­არჩუნების თვალსაზრისით. გამწმენდი ნაგებობის ლა­ბო­რატორია და შავი ზღვის მონიტორინგის ცენტრის უახ­ლესი კვლევები მოწმობენ, რომ 2007 წლიდან დღემდე შავი ზღვის დაბინძურების ხარისხი რადიკალურად შემცირებულია.

ლანა კეკუტია, „ბათუმის წყლის“ ქიმიურ-ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორიის უფროსი

lana kekutia

„ბათუმის წყლის“ ქიმიურ-ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორია სასმელ, ზედაპირულ და მიწისქვეშა წყლებს იკვლევს. სასმელი წყლის ხარისხის მუდმივი, ლაბორატორიული შემოწმება წყლის სათავე ნაგებობების, რეზერვუარებისა და ქალაქის ქსელის სხვადასხვა წერტილიდან აღებულ სინჯებზე ტარდება.

„ბათუმის წყლის“ ლაბორატორია ტექნიკური აღჭურვილობისა და თანამედროვე სტანდარტებზე ორიენტირების თვალსაზრისით, ერთ-ერთი საუკეთესოა საქართველოში. საქართველოს აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი, „ბათუმის წყ­ლის“ ლაბორატორიაში ყოველწლიურად გეგმიური მონიტორინგის სამუშაოებს ახორციელებს. ლაბორატორია უახლესი აპარატურითაა აღჭურვილი, სასმელი წყლის ხარისხის კონტროლი უახლესი გერ­მანული და ამერიკული (HAH და IDEXX) მეთოდით ტარდება, რაც გვაძ­ლევს შესაძლებლობას, უმოკლეს ვადაში დავადგინოთ სასმელი წყ­ლის ხარისხი. ეს მეთოდები საქართველოში პირველად ჩვენ და­ვნე­რგ­ეთ. ინფორმაცია სასმელი წყლის ხარისხის შესახებ სრულიად გამჭ­ვირ­ვალეა და საზოგადოებას მედიის საშუალებით პერმანენტულად ვაწვდით.

რამაზ ასანიძე, „ბათუმის წყლის“ გენერალური დირექტორის მოადგილე ტექნიკურ საკითხებში

ramaz asanidze

ამჟამად ბათუმში წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის რეაბილიტაციის მე-3 ფაზა მიმდინარეობს. აღნიშნული ფაზის ფარგლებში, ბათუმის უბნებში: ჭაობში, გოროდოკში, ბენზესა და ასევე, ბათუმს ახალშემოერთებულ ტერიტორიებზე, ჩატარდება წყალმომარაგებისა და წყალარინების სისტემის სრული რეაბილიტაცია.

რეაბილიტაციის მესამე ფაზაში დასრულდება ჩაქვის წყლის რეზერვუარის მშენებლობა, რომელიც ფუნქციონირებას უახლოეს თვეებში დაიწყებს. ახალი რეზერვუარი 2500 მ3 მოცულობისაა, მისი მშენებლობისთვის 960 000 ევრო დაიხარჯა. რეზერვუარი ჩაქვის დასახლების წყლით უწყვეტ მომარაგებას უზრუნველყოფს.

რეაბილიტირებული წყალმომარაგებისა და წყალარინების თანამედროვე სტანდარტებზე დაფუძნებულ სისტემას ექსპლუატაციას კომპანია „ბათუმის წყალი“ გაუწევს.

მათიას ჰიტცელი, გერმანული საკონსულტაციო კომპანია MACS-ი: „ბათუმის წყალი“ საუკეთესო წყალმომარაგების კომპანიაა არა მხოლოდ ქვეყანაში, არამედ მთლიანად კავკასიის რეგიონში, რასაც არაერთი საერთაშორისო ჯილდო ადასტურებს“

matiasi

თანამშრომლობა 2005 წლიდან, საქართველოსა და გერმანიის მთავრობის პარტნიორობის საფ­უძველზე დავიწყეთ. საწყის ეტაპზე პროექტის ანალიზი გავაკეთეთ, თუ როგორ უნდა მომხდარიყო წყლის სისტემის რეაბილიტაცია მაშინ, როცა არც შესაბამისი ინფრასტრუქტურა არსებობდა და არც წყალმომარაგება იყო უწყვეტი. ცვლილებებისთვის საფუძველი მოვამზადეთ, გავაანალიზეთ ძველი სისტემის მუშაობის შესაძლებლობა და დავინახეთ, რომ ეს სისტემა კარგად არ მუშაობდა. არც მო­მსახურების სისტემა არსებობდა და არც წყლის მიწოდება ხდებოდა ნორმალურად. მოკლედ, მთლიანი სისტემა გაუმართავი იყო როგორც ტექნიკურად, ისე მენეჯერული და კონცეპტუალური თვალსაზრისით.

ამ დროს ჩვენ შევიმუშავეთ იდეა, თუ როგორ უნდა შეგვექმნა ყველაფერი თავიდან. ბათუმის მუნიციპალიტეტმა გაითვალისწინა ჩვენი რეკ­ომე­ნდაცია და 2006 წელს „ბათუმის წყალი“ დააფუძნა. პერსონალურად მე და ასევე მთელი ჩემი გუნდი, „ბათუმის წყლის“ მენეჯმენტს ვეხმარებოდით, როგორც ეკონომიკურ და კომერციულ, ასევე ტექნიკურ საკითხებში. დღეს უკვე თამამად შემიძლია ვთქვა – „ბათუმის წყალი“ საუკეთესო წყა­­­ლმომარაგების კომპანიაა არა მხოლოდ ქვ­ეყანაში, არამედ მთლიანად პოსტსაბჭოთა სივრცეში, რასაც მრავალი საერთაშორისო ჯილდო ადასტურებს. „ბათუმის წყლის“კონცეფციის მთა­ვარი ქვაკუთხედი მომხმარებელზე ორიენტირებაა. ეს არ იყო იოლი, რადგან მომხმარებლებზე ზრუნვა სრულიად უცნობი იდეა იყო მაშინ, მაგრამ წლების განმავლობაში მცირე ნაბიჯებით მნიშვნელოვან შედეგს მივაღწიეთ მომხმარებლებთან კომუ­ნი­კაც­იის კუთხით. პირველი კონცეპტუალური სამ­უშაო თანამშრომელთა გადამზადებას, ცნო­ბა­დობის გაზრდას და მნიშვნელოვან მხარეებთან კო­მუნიკაციის გაუმჯობესებას გულისხმობდა. მომხ­მარებლებს ყველაფრის შესახებ ვაწვდით ინფ­ორ­მაციას, რომ მაგალითად, ტექნიკური სამ­უშაოების გამო რამდენიმე საათით ვერ მიიღებენ წყა­ლს. ადრე კი ასე არ ხდებოდა და აბონენტის ინ­ფორმირებულობაზე ზრუნვა სრულიად უცხო იყო.

ბევრი ვიმუშავეთ ცხელ ხაზზე, რომელზეც ადამიანები ძირითადად პრეტენზიებით ან ტექ­ნიკური მომსახურების გაწევის მოთხოვნით რე­კავენ. გადავამზადეთ ოპერატორები, დავნერგეთ ქოლ­ცენტრის ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი სტანდარტები და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ თითოეულ აბონენტთან კომუნიკაცია ეფექტურად განხორციელდეს.

წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის რეა­ბი­ლიტ­აციის, საერთაშორისო გამოცდილების გა­ზი­არებისა და უწყვეტი გადამზადების სა­ფუძვ­ელზე „ბათუმის წყალი“ სულ უფრო სწრაფი ნაბ­იჯე­ბით მიიწევს წინ და მომხმარებელზე მაქ­სიმალურად ორიენტირებული კომპანია ხდება.

Captureds

13754115_631744010332302_9094087549132526950_n

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
ავტორი