ნეტგაზეთი • RU

მუნიციპალური ნარჩენების გადამუშავებაზე კომისია შეიქმნა

 

არასახიფათო მუნიციპალური ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნ(ებ)ის მშენებლობის/მართვის უზრუნველსაყოფად ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით სამთავრობო კომისია შეიქმნა. 

კომისიამ ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნ(ებ)ის მშენებლობის/მართვის უზრუნველსაყოფად ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე მოწვევის პირობების შემუშავება და შესაბამისი სამართლებრივი აქტის პროექტის მომზადება უნდა უზრუნველყოს არა უგვიანეს 2016 წლის 1 იანვრისა.

 

კომისია შემდგომში ასევე უზრუნველყოფს ინტერესთა გამოხატვის თაობაზე წარდგენილ განაცხადთა განხილვას და წარდგენილ განაცხადთა შეფასების შედეგად საუკეთესო კანდიდატის გამოვლენას.

 

­­­11-კაციანი კომისიის თავმჯდომარეა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი, დავით შავლიაშვილი. კომისიაში არიან ასევე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრების პირველი მოადგილეები; ფინანსთა, იუსტიციის, სოფლის მეურნეობის მინისტრების მოადგილეები; შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიისა“ და სხვა უწყებების წარმომადგენლები.

  

კომისიის საქმიანობის ორგანიზაციულ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას ახორციელებს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ან/და ამ სამინისტროსათვის 100%-იანი წილის მართვის უფლებით გადაცემული შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანია“.

 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
" ბათუმელები"