სიახლეები

დაუბეგრავი მინიმუმი 2015 წელსაც გაიცემა – დეკლარაციების წარდგენა პირველი აპრილიდან დაიწყება

08.02.2015 • 1786
დაუბეგრავი მინიმუმი 2015 წელსაც გაიცემა – დეკლარაციების წარდგენა პირველი აპრილიდან დაიწყება

 

 

 

(მოქალაქეს შეუძლია მიმართოს ქვემოთ ჩამოთვლილ ბანკთაგან ნებისმიერს, სადაც გახსნილი აქვს ანგარიში, ან გახსნის პირად ანგარიშს: ბანკი „რესპუბლიკა“; „პრივატბანკი“; „თიბისი ბანკი“; „საქართველოს ბანკი“; „ლიბერთი ბანკი“; „ბაზისბანკი“; „ქართუ ბანკი“; „კორსტანდარტ ბანკი“; „ბანკი კონსტანტა“; „ფინკა ბანკი საქართველო“. აღნიშნულ ბანკებში თქვენ დაგეხმარებიან დაუბეგრავი მინიმუმის გამოქვითვის დეკლარაციის შევსებაში). დეკლარაციის წარდგენის ბოლო ვადა 30 სექტემბერია.

 

თუ მოქალაქის მიერ 2014 წელს ხელფასის სახით მიღებული შემოსავალი 1800-დან 6000 ლარია, მოცემულ შემთხვევაში, უფლება ექნება დაიბრუნოს 360 ლარი, ხოლო თუ შემოსავალი 1800 ლარამდეა, მაშინ დაბრუნებას ექვემდებარება კონკრეტული თანხის 20 პროცენტი.

 

აჭარაში 2014 წელს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, დაუბეგრავი მინიმუმის სახით დაბრუნებულმა თანხამ 8 823 300 ლარი შეადგინა, ყველაზე მეტი თანხა აპრილში გაიცა.

 

აჭარაში შარშან, სტატისტიკური ინფორმაციის მიხედვით:

აპრილში გაიცა – 3 591 000 ლარი; მაისში – 2 080 400 ლარი; ივნისში – 2 717 300 ლარი; ივლისში – 321 400 ლარი; აგვისტოში – 44 400 ლარი; სექტემბერში – 22 800 ლარი; ოქტომბერში – 14 100 ლარი; ნოემბერში – 18 400 ლარი; დეკემბერში – 13 500 ლარი.

 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით კი, ქვეყნის მასშტაბით, ჯამში 131 მილიონზე მეტი ლარია დაბრუნებული.

 

1-ელი აპრილიდან დაუბეგრავი მინიმუმის მოთხოვნით დეკლარაციის წარდგენის უფლება აქვთ იმათაც, რომლებსაც შარშან არ აუღიათ წინა (2013 წლის) ხელფასის მიხედვით დასაბრუნებელი დაუბეგრავი მინიმუმი.

 

საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილების მიხედვით, რომელიც მიმდინარე წლის 1-ელი იანვრიდან შევიდა ძალაში, „დაქირავებულს უფლება აქვს, 2013 და 2014 კალენდარული წლების მიხედვით გადახდის წყაროსთან დაკავებული საშემოსავლო გადასახადის გადაანგარიშებისა და სათანადო თანხის დაბრუნების მიზნით დაუბეგრავი მინიმუმის გამოქვითვის შესახებ დეკლარაცია (მათ შორის, დაზუსტებული დეკლარაცია) საგადასახადო ორგანოს წარუდგინოს შესაბამისი საანგარიშო წლის დასრულებიდან 3 თვის შემდეგ, მაგრამ არაუგვიანეს 2015 წლის 30 სექტემბრისა“.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: