ნეტგაზეთი • RU

ბათუმის ახალი სასაფლაო ჩაქვში

 

შპს „ბათუმის სასაფლაოებმა“ დაბა ჩაქვში ქ. ბათუმისათვის ახალი სასაფლაოს მოსაწყობად 3,6 მილიონიანი ტენდერი გამოაცხადა. ცალკე 70 ათასი ლარი დაიხარჯება ფერიის სასაფლაოს პასპორტიზაციისა და შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფისთვის.

 

 

 

ფერიის სასაფლაო. ფოტო თედო ჯორბენაძე

 

ახალი სასაფლაოს მოწყობისთვის ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან 2015 წელს დაფინანსდება სამუშაოები თანხით 1 362 240 ლარი (ასევე შესაძლებელია  შემსყიდველის გადაწყვეტილებით 2015 წლის დაფინანსება შესრულებული სამუშაოს მიხედვით გაიზარდოს). 2016 წლის ბიუჯეტიდან კი დაფინანსდება 2 330 760 ლარის სამუშაო.

 

ტენდერში გამარჯვებულმა დაბა ჩაქვში მდებარე 177 073 კვ/მ მიწის ნაკვეთზე ქ. ბათუმისათვის ახალი სასაფლაოს მოწყობის სამუშაოების შესრულება უნდა უზრუნველყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 18 თვის განმავლობაში.

 

ფერიის სასაფლაოს პასპორტიზაციისა და შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფისთვის კი ცალკე, 70- ათასლარიანი ტენდერია გამოცხადებული. აღნიშნულ ტენდერში გამარჯვებულმა უნდა შეასრულოს შემდეგი სამუშაოები:

 

საკადასტრო ნახაზებისა და პასპორტიზაციის მომზადება (საერთო ფართობი დაახლოებით  23 ჰექტარს შეადგენს);

 

სასაფლაოების აღწერა უნდა განხორციელდეს თითოეულ საფლავზე ცალ-ცალკე ფაქტობრივად არსებული მონაცემებისა და შემსყიდველ ორგანიზაციაში დაცული საარქივო მასალების საფუძველზე. აღწერისას უნდა განისაზღვროს თითოეულ საფლავზე შესაძლებლობის ფარგლებში გარდაცვლილის სახელი, გვარი, დაბადებისა და გარდაცვალების წლები, საფლავის მეპატრონის სახელი, გვარი, მისი საკონტაქტო ინფორმაცია;

 

სპეციალური პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა, რომელიც ოპერატორს მისცემს შესაძლებლობას, გააკეთოს სხვადასხვა ჩანაწერი კონკრეტულ საფლავზე და ასევე აწარმოოს მონიტორინგი არსებული ელექტრონული და ინტერაქტიული რუკის მიხედვით;

 

ინტერაქტიული რუკის შექმნა, რაც საშუალებას მისცემს დაინტერესებულ პირებს რუკის დახმარებით მოიძიონ კონკრეტული საფლავი და გაეცნონ მის მონაცემებს _ დაკავებული ფართობი, რეგისტრირებული ფართობი, ნუმერაცია, თარიღები, დასაფლავებულის ვინაობა, მესაკუთრის ვინაობა და სხვა (რომლის მსგავსი გააჩნია საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს – „საქართველოს ელექტრონული საკადასტრო რუკა“);

 

ელექტრონული რუკის შექმნა; მონაცემთა ბაზა; არსებული მონაცემების განთავსება გეოსაინფორმაციო სერვერი; რუკების ქაღალდური ვერსიის შექმნა საფლავების ნუმერაციით ნატურალური მასშტაბით; უკვე აღწერილ საფლავებზე უნდა დაისვას შესაბამისი ნიშნულები უნიკალური კოდის აღნიშვნით. საერთო რაოდენობა დაახლოებით (30 000) ცალი;

 

ვებგვერდის შექმნა, რომელიც უნდა იყოს სრულყოფილი, შეუზღუდავი მენიუების შესაძლებლობით, ადმინისტრატორის მხრიდან მენიუების და ქვემენიუების მართვით: ჩვეულებრივი გვერდები, სიახლეები, გალერეები, ვიდეოები. გამოკითხვა; სოციალურო ქსელების მაქსიმალური ინტეგრირება ვებგვერდზე;

 

სასაფლაოს  PDF ფორმატის რუკა, რომელიც უნდა დაიდოს ვებგვერდზე და მომხმარებელს შეეძლება იქვე გახსნას ან გადაიწეროს თავის კომპიუტერში და შემდეგში დაათვალიეროს.

 

მონაცემთა ბაზა უნდა იყოს მხოლოდ ქართულ ენაზე. საიტი კი ზოგადად 2 ან 3 ენაზე; ვებგვერდზე უნდა იყოს მომხმარებლის რეგისტრაციის სისტემა, საიდანაც მომხმარებლები დარეგისტრირდებიან და შეეძლებათ გადაიხადონ სხვადასხვა მომსახურების თანხა. 

ჩაქვის სასაფლაოს გენ.გეგმა

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
თედო ჯორბენაძე