ნეტგაზეთი • RU

მოტობლოკები და ურიკები 1,6 მილიონად

 

მოტობლოკებისა და მისაბმელი ურიკების შესყიდვაზე აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ 1,6 მილიონი ღირებულების ტენდერები გამოაცხადა. ტექნიკა ფერმერებს თანადაფინანსებით გადაეცემათ. 

 

 

 

სამინისტრო, მიმდინარე წელს შეისყიდის 340 მრავალფუნქციურ მოტობლოკს, რომელიც დაკომპლექტებულია ფრეზი-კულტივატორით, ნიადაგჩამჭიდი თვლებით, მიწის შემომყრელით და კარტოფილის ამომთხრელი აგრეგატით; ასევე, ანალოგიურ 32 მოტობლოკს, ოღონდ სეგმენტურთათებიანი საცელით, 39 ცალ მოტობლოკს –  კარტოფილის სარგავი აგრეგატით და 77 ცალ მოტობლოკის მისაბმელ ურიკას.

 

სამინისტროს ინფორმაციით, 2008-2014 წლებში ფერმერებზე გაცემული იქნა 1200 ერთეული მრავალფუნქციური მოტობლოკი. „იმის გათვალისწინებით, რომ დღეისათვის რეგიონში ირიცხება 55 ათასი ფერმერი, მცირე სამექანიზაციო საშუალებებზე მზარდი მოთხოვნა დაკმაყოფილებულია მხოლოდ 2,18 %–ით“.

 

ტექნიკის განაწილების წესის შემუშავებასა და ბენეფიციართა შერჩევას მათი განცხადებებისა და წარმოდგენილი სიების (მუნიციპალიტეტის გამგეობები, ბათუმის მერია) საფუძველზე, განახორციელებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი კომისია.

 

ტექნიკა ფერმერებსა და აგრომეწარმეებზე გაიცემა თანაგადახდის პრინციპით, პროგრამის ფარგლებში შესყიდული საქონელის ღირებულების 30 %–ის ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე გადახდის შემდეგ.

 

აჭარის მთვრობის მიერ დამტკიცებულ პროგრამაში აღნიშნულია, რომ „2014 წელს მოსახლეობაზე მიწოდებული იქნა 360 ერთეული სხვადასხვა აგრეგატებით დაკომპლექტებული მოტობლოკი. მისი მეშვეობით მოსახლეობამ აგროვადებში დაამუშავა 540 ჰა-ზე მეტი სავარგული. ცოცხალი გამწევი ძალის შემცირების გამო მოსახლეობის ინტერესი აღნიშნული მოტობლოკებისადმი ძალზე დიდია, ამასთან ფერმერებმა მოტობლოკებს ნიადაგის დამუშავებასთან ერთად მცირე სასოფლო-სამეურნეო ტვირთების ტრანსპორტირების ფუნქციაც დააკისრა და აქედან გამომდინარე გაჩნდა მოთხოვნილება მოტობლოკის მისაბმელ ურიკებზე. რაც გათვალისწინებული იქნა 2015 წლის ქვეპროგრამაში“.

 

აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო პროგრამის მომდევნო წლებში გაგრძელებასაც გეგმავს. 2015–2018 წლებისათვის რეგიონის ფერმერებზე მიწოდებული იქნება 1600 მოტობლოკი და 250-მდე ტვირთსაზიდი ურიკა, რასაც აჭარის ბიუჯეტიდან 6 700 000  ლარი დასჭირდება.

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
თედო ჯორბენაძე
საქართველოში აპირებდნენ კანონის მიღებას „აგენტების“ შესახებ.
მსგავსმა კანონმა პუტინის რუსეთში გააქრო კრიტიკული მედია.
ამ კანონის მიზანი იყო საქართველოში მოქმედი იმ მედია ორგანიზაციების “გაშავება”, რომლებიც აკრიტიკებენ ხელისუფლებას.