ნეტგაზეთი • RU

ჯარიმა 500 ლარი ნაძვის მოჭრისთვის – გარემოს დაცვის სამმართველო მოსახლეობას აფრთხილებს

 

აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველო მოქალაქეებს აფრთხილებს, არ დააზიანონ ნაძვის ხეები, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაჯარიმდებიან. 

 

ნაძვის მოჭრა კანონით დასჯადია და პირს, რომელიც ნაძვს უკანონოდ მოჭრის,  ჯარიმა დაეკისრება. კერძოდ, სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე ხე-ბუჩქნარისა და ტყის კულტურების მოსპობა და დაზიანება გამოიწვევს დაჯარიმებას 200-დან 400 ლარამდე. თუ ნაძვს დაცულ ტერიტორიებზე მოჭრით, ჯარიმის ოდენობა 400-დან 500 ლარამდე იქნება, ასევე კანონდარღვევა ეროვნული პარკის, ბუნების ძეგლის, საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიან ტერიტორიაზე ან საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი სახეობების მიმართ, გამოიწვევს დაჯარიმებას 500-დან 600 ლარამდე.

 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, გარდა ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისა, სამართალდამრღვევს დაეკისრება გარემოსთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებაც. თუ ზიანის თანხა შეადგენს ან აღემატება 1000 ლარს, დგება პირის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა.

 

ნაძვის ხეების რეალიზაცია ერთადერთ შემთხვევაშია დასაშვები – თუ იგი მოპოვებულია სანერგეებში, პლანტაციებში, საკარმიდამო ნაკვეთში ან იმპორტირებულია. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია რეალიზატორმა წარმოადგინოს სათანადო დოკუმენტები, ხოლო საკარმიდამო ნაკვეთში მოპოვების შემთხვევაში – ცნობა, რომელსაც გასცემს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი.

 

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლები პრევენციულ ღონისძიებებს ე.წ. ცხელ წერტილებში – სახელმწიფო ტყის ფონდის მიმდებარე ტერიტორიებსა და მისასვლელ გზებზე, ქალაქის შემოსასვლელებთან და დასახლებულ პუნქტებში, ასევე საავტომობილო გზებზე განახორციელებენ.

 სამმართველომ სპაციალურად წინასაახალწლო დღეებში საზოგადოებაში  გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლების მიზნით ვიდეო რგოლი მოამზადა. 

 

 

 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
"ბათუმელები"