ნეტგაზეთი • RU

რა შემთხვევაში შეუძლია უმაღლეს საბჭოს არჩილ ხაბაძის გათავისუფლება

 

აჭარის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატმა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მიმართ შესაძლო უნდობლობის გამოცხადების საკითხზე დღეს გააკეთა განცხადება. აჭარის კონსტიტუცია ადგენს ნორმებს, რის შესაბამისადაც შეუძლია უმაღლეს საბჭოს ამ პროცედურის დაწყება. 

 

აჭარის კონსტიტუციის მიხედვით, იმისთვის, რომ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს უნდობლობა გამოუცხადო, მინიმუმ შვიდმა დეპუტატმა წერილობით უნდა მოითხოვოს უნდობლობის საკითხის გამოცხადებაზე პროცედურის დაწყება. ეს განცხადება რეგისტრირდება უმაღლეს საბჭოში, შემდეგ იურიდიულ კომისიას გადაეცემა დასკვნისთვის. თუ იურიდიული კომისია ხუთი დღის ვადაში დადებით დასკვნას დადებს, განაცხადის რეგისტრაციიდან არაუგვიანეს 30 დღის ვადაში, უმაღლესი საბჭო უნდა შეიკრიბოს და კენჭი უყაროს მთავრობის თავმჯდომარის უნდობლობის გამოცხადების საკითხს.

 

იმისთვის, რომ მთავრობის თავმჯდომარეს უნდობლობა გამოუცხადო საჭიროა ხმების 2/3 (ამ შემთხვევაში საჭიროა უმაღლესი საბჭოს 14 წევრი). თუ საკითხი ჩავარდება სხდომაზე, 6 თვის განმავლობაში ხელახლა უნდობლობის გამოცხადების პროცედურის უფლება დეპუტატებს არ ექნებათ“.

 

 

აჭარის კონსტიტუციის 30-ე მუხლში ეს საკითხი ასეა ჩამოყალიბებული: „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო უფლებამოსილია უნდობლობა გამოუცხადოს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას. უნდობლობის გამოცხადების საკითხის აღძვრის უფლება აქვს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ ერთ მესამედს. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს მიერ მთავრობისათვის უნდობლობის გამოცხადების საკითხის აღძვრიდან არა უადრეს 20 და არა უგვიანეს 30 დღისა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს სრული შემადგენლობის ორი მესამედით უნდობლობის გამოცხადების შემთხვევაში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას უფლებამოსილება უწყდება“.

 

რა ხდება იმ შემთხვევაში თუ აჭარის უმაღლესი საბჭო მოახერხებს არჩილ ხაბაძისთვის უნდობლობის გამოუცხადებას? – საქართველოს პრეზიდენტ ნიშნავს აჭარაში თავის რწუმუნებულს, რომელიც თავის ადმინისტრაცასთან ერთად ახორციელებს უფლებამოსილებას. პრეზიდენტი გარკვეულ ვადის შემდეგ უმაღლეს საბჭოს წარუდგენს მთავრობის თავმჯდომარეობის ახალ კანდიდატურას. თუ ორჯერ ზედიზედ უარს იტყვის უმაღლესი საბჭო პრეზიდენტის მიერ წარდგენილი კანდიდატურის დამტკიცებაზე, მაშინ პრეზიდენტი დაითხოვს უმაღლეს საბჭოს ან მესამედ წარუდგენს მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურას.

 

ამ ეტაპზე აჭარის უმაღლესი საბჭოშ ხუთი ფრაქცია მუშაობს: ფრაქცია „ნაციონალური მოძრაობა“ – (8 წევრი); ფრაქცია „ქართული ოცნება“ – (7 წევრი); „ფრაქცია „თავისუფალი დემოკრატები – (3-წევრი); შერეული ფრაქცია რესპუბლიკელები-კონსერვატორები-მრეწველები –  (3-წევრი).

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
Nana Kvachadze