ნეტგაზეთი • RU

ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადება ფორმა №3 რეცეპტებთან დაკავშირებით

 

სამედიცინო დაწესებულებები, სამ ივნისამდე, ვალდებულნი არიან ჯანდაცვის სამინისტროში ფარმაცევტული პროდუქტის ფორმა №3 რეცეპტის ბლანკზე გამოწერის პრაქტიკის ეტაპობრივი დანერგვის გეგმა-გრაფიკი წარადგინონ.

 

ოთხი თვის წინ, მინისტრის ბრძანების შესაბამისად, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელ დაწესებულებებს დაევალათ, მეორე ჯგუფისათვის მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის ფორმა №3 რეცეპტის ბლანკზე გამოწერის პრაქტიკის ეტაპობრივი დანერგვის გეგმა-გრაფიკის შემუშავება და ჯანდაცვის სამინისტროსთვის წარმოდგენა, რაც ჯანდაცვის დეპარტამენტის ინფრომაციით, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელ ზოგიერთ დაწესებულებას, დღემდე არ შეუსრულებია.

 

ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის უფროსი მარინა დარახველიძის მიერ მოწოდებლი ინფორმაციით, სამედიცინო დაწესებულებებმა გეგმა-გრაფიკი ელექტრონულად, სამინისტროს პორტალზე, სამედიცინო მომსახურების მიმწოდებელთა პასპორტიზაციის მოდულში, სპეციალურად რეცეპტებისთვის გამოყოფილ ველში უნდა ატვირთონ, ხოლო სოფლის ექიმებმა საანგარიშგებო დოკუმენტაციასთან ერთად წარადგინონ იგი, სოციალური მომსახურების სააგენტოს შესაბამის ფილიალებში.

 

იმ შემთხვევებში, თუ გეგმა-გრაფიკების ამ სახით წარდგენა ვერ ხერხდება, შესაძლოა გეგმა-გრაფიკი საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში მატერიალური სახით (ქაღალდის მატარებელზე), ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებით (mlatsabidze@moh.gov.ge) წარადგინოთ. 

ნეტგაზეთის მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
"ბათუმელები"