ნეტგაზეთი • RU

საარჩევნო ადმინისტრაციაში აკრედიტაციის პირობები

 

 

ცესკომ ცენტრალური და საოლქო საარჩევნო კომისიების სხდომებზე დასწრებისა და კენჭისყრის დღეს უბნებზე დაკვირვების მიზნით დაინტერესებული მხარეებისთვის რეგისტრაციისა და აკრედიტაციის ვადები და პირობები გამოაცხადა.

ცესკოს ინფორმაციით დაინტერესებულმა მხარეებმა რეგისტრაცია შესაბამის საარჩევნო ადმინისტრაციაში (ცენტრალური საარჩევნო კომისია ან საოლქო საარჩევნო კომისიები)  უნდა გაიარონ.

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნები 15 ივნისს ჩატარდება.

 

მედიაორგანიზაციებმა ცესკოში ან საოლქო საარჩევნო კომისიებში უნდა წარადგინონ რეგისტრაციის მოთხოვნის განცხადება (შესაბამისი საარჩევნო ადმინისტრაციის მდივნის სახელზე), ასევე აკრედიტაციის მსურველი ჟურნალისტების სია და მათი პირადობის მოწმობების ასლები. განცხადება აკრედიტაციის შესახებ წარედგინება შესაბამის საარჩევნო კომისიას კენჭისყრის დღემდე არა უგვიანეს მე-3 დღისა (12 ივნისი, 18:00 სთ).

 

არჩევნების პროცესში, მედიასთან დაკავშირებულ საკთხებს ჟურნალისტები გაეცნობიან ამ ბმულზე.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის რეგისტრაციისა და აკრედიტაციის შესახებ იხილეთ შემდგი ბმულები:

ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციები

საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციები

 

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
"ბათუმელები"