სიახლეები

აჭარის კურორტებისა და ტურიზმის დეპარტამენტმა კონკურსი გამოაცხადა

30.03.2014 • 1232
აჭარის კურორტებისა და  ტურიზმის დეპარტამენტმა კონკურსი გამოაცხადა

 

კონკურსში მონაწილეობის უფლება აქვთ საქართველოს მოქალაქეებს 21 წლიდან, რომლებიც დააკმაყოფილებენ საკონკურსო განაცხადით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

 

აპლიკანტებს  პირველ ეტაპზე მათ მიერ წარდგენილი საკვალიფიკაციო დოკუმენტების საშუალებით შეარჩევენ.  მე-2 ეტაპი   ტესტირება, ხოლო მე-3 ეტაპი კომისიის წევრებთან გასაუბრება იქნება.

 

კონკურსი აჭარის კურორტებისა და ტურიზმის დეპარტამენტმა შემდეგ თანამდებობეზე გამოცხადა:

 

საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ონლაინ პროექტების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (ონლაინ პროექტების მენეჯერი),საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ონლაინ პროექტების განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი;

 

(სისტემური ადმინისტრატორი), საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ონლაინ პროექტების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (გრაფიკოს-დიზაინერი);

 

 საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ონლაინ პროექტების განყოფილების უფროსი;

 

ადმინისტრაციული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (შესყიდვების კოორდინატორი);

 

თანაშემწე (საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში);

 

მარკეტინგისა და რეკლამის განყოფილების წამყვანი სპეციალისტი;

 

ამ დროისათვის საკონკურსო კომისიაში 150 განაცხადია შესული.

 

გადაბეჭდვის წესი