სიახლეები

პროექტი ტურიზმის განვითარებისთვის

21.02.2014 •
პროექტი ტურიზმის განვითარებისთვის

 

როგორც პროექტის ხელმძღვანელმა ზვიად ელიზიანმა განმარტა, პროექტის მთავარი მიზანია რეგიონში ტურიზმის  განვითარება.  

 

პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს შავი ზღვის აუზის ქვეყნებს შორის რეგიონალური პარტნიორობას ტურიზმის მდგრადი განვითარებისა და ერთობლივი მარკეტინგული სტრატეგიისა და აქტივობების განხორციელებისთვის. პროექტის აქტივობები მოიცავს ტურიზმის სფეროში სხვადასხვა ტიპის კვლევების, ტრენინგების ორგანიზებას და ითვალისწინებს კერძო და სახელმწიფო სექტორის თანამშრომლობის კომპონენტების გაძლიერებას.

 

სამუშაო პროცესი მაისში დაიწყება და 18 თვეს გაგრძელდება.  პროექტში  ხუთი ქვეყანა მონაწილეობს: საქართველო, მოლდოვეთი,უკრაინა, ბულგარეთი და თურქეთი. პროექტის მიზანი, სწორედ ამ ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებაა.  

  

პროექტი დაფინანსებულია „შავი ზღვის აუზის საოპერაციო პროგრამა – 2007-2013“-ის მიერ ევროკავშირის ევროპის სამეზობლო და საპარტნიორო პოლიტიკის ინსტრუმენტის (ENPI) ფარგლებში.  საქართველოს მხრიდან პროექტს ახორციელებს საერთაშორისო ბიზნესის განვითარებისა და ინვესტიციების ხელშეწყობის ცენტრი, აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპატამენტთან თანამშრომლობით.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: