სიახლეები

„საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ კონკურსი გამომძიებელი ჟურნალისტებისთვის

30.01.2014 • 1942
„საერთაშორისო გამჭვირვალობის“ კონკურსი გამომძიებელი ჟურნალისტებისთვის


საუკეთესო სტატიის შერჩევა მოხდება შემდეგი  კრიტერიუმების საფუძველზე:

(ა) სტატიის მიუკერძოებლობა, ყველა მხარის პოზიციის წარმოჩენა;

(ბ) სტატიაში განხილული პრობლემის აქტუალურობა  და ნაშრომის საზოგადოებრივი სარგებელი;

(გ) ნაშრომის ორიგინალურობა (მათ შორის საკუთარი ძალებით და არა სხვის ინფორმაციაზე დაყრდნობით მოპოვებული ინფორმაციის სიმრავლე);

(დ) რამდენად წამყვანი როლი ითამაშა თავად ჟურნალისტმა ნაშრომში წარმოდგენილი პრობლემის გამოაშკარავებაში;

(ე) სტატიაში მოყვანილი სანდო  და გადამოწმებული წყაროების სიმრავლე;

(ზ) თხრობის თანმიმდევრული და გასაგები სტილი.

საგამოძიებო ნაშრომი უნდა ეხებოდეს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში მიმდინარე პროცესებს და არსებულ პრობლემებს. ჟურნალისტი საგამოძიებო თემის შერჩევაში შეზღუდული არ არის. თემატიკა შეიძლება მოიცავდეს:

 

  • სახელმწიფო შესყიდვებს;
  • საჯარო მოხელეთა ინტერესთა კონფლიქტს;
  • სახელმწიფო უწყებებში დასაქმებულ პირთა ბიზნესინტერესებს და შესაძლო კორუფციული გარიგებებს;
  • ავტონომიურ რესპუბლიკაში არსებულ სოციალურეკონომიკურ პრობლემებს;
  • აჭარაში საკუთრების უფლებების შელახვას;
  • ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა შელახვის ფაქტებს;
  • გარემოს დაცვას და ..

კონკურსის გამარჯვებულები გამოვლინდებიან 2014 წლის 5 მაისს.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ იმ ჟურნალისტებს, რომელებიც 2014 წლის 27 იანვრიდან 2014 წლის 27 აპრილამდე ქართულენოვან გაზეთში/ჟურნალში/ინტერნეტ გამოცემაში გამოაქვეყნებენ სტატიას.

გამარჯვებული სტატიის ავტორს გადაეცემა ფულადი ჯილდო 900 ლარის ოდენობით და „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ სერტიფიკატი. ასევე, გამოვლინდება მეორე და მესამე ადგილზე გასული სტატიები (ფულადი ჯილდო 700 და 500 ლარი შესაბამისად).

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად დაინტერესებულმა ჟურნალისტმა უნდა წარმოადგინოს სტატიის სამი ასლი და იმ გაზეთის/ჟურნალის ერთი ასლი (თუ საგაზეთო სტატიაა). თუ სტატია ონლაინ პლატფორმაზე გამოქვეყნდა, მასალის 3 ასლი, ამობეჭდილი ფორმით, სტატიაზე url ბმულის მითითებით, არაუგვიანეს 2014 წლის 30 აპრილის 14:00 საათისა ორგანიზაციის ბათუმის წარმომადგენლობაში (მისამართი: ბათუმი, ლუკა ასათაინის 27/7) ან დაუკავშირდით ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელს თეა ჭანტურიშვილს ტელეფონზე 599 09 36 26, ასევე ელექტრონულ მისამართზე: Tea.tchanturishvili@transparency.ge  

პროექტი, რომელსაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა ახორციელებს, დაფინანსებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს  მხარდაჭერით.

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: