ნეტგაზეთი • RU

REAP -ის ტექნიკური დახმარების პროგრამაში მონაწილეობისთვის აგრობიზნესების მიერ განაცხადების წარდგენის მოთხოვნა

 

 


აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს სასოფლო-სამეურნეო  წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტს (შემდგომში REAP) საქართველოში ახორციელებს კომპანია CNFA, ქვეკონტრაქტორების – კომპანია CARANA და კომპანია WFLO (მსოფლიოს სურსათის ლოჯისტიკური ორგანიზაცია) დახმარებით. REAP სოფლად შემოსავლებისა და დასაქმების ზრდას ისახავს მიზნად აგრობიზნესში ინვესტიციების მოზიდვის და  ტექნიკური დახმარების უზრუნველყოფის გზით. ტექნიკური დახმარებით ისარგებლებენ ის საწარმოები, რომლებიც ამარაგებენ მცირე და საშუალო აგრობიზნესებს პირველადი წარმოებისათვის საჭირო  მასალებით (თესლი, ნერგები, სასუქი, მცენარეთა დაცვის საშუალებების და ა.შ.) ან უწევენ მათ სხვადასხვა მომსახურებას (კონსულტაციები, ტრენინგები, ინფორმაცია და ა.შ.). REAP ხელს შეუწყობს სოფლის მეურნეობის დარგში ინვესტიციების მოზიდვას,  შეამცირებს სოფლად მცირე და საშუალო საწარმოებისა და მეწარმეთათვის არსებულ რისკ – ფაქტორებს, გააძლიერებს მდგრად კომერციულ კავშირებს მწარმოებლებს, მიმწოდებლებს, დამამზადებლებს და ადგილობრივ ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანიებს შორის.

 

REAP გამოსცემს წინამდებარე მოთხოვნას  საქართველოში რეგისტრირებული აგრობიზნესების მიერ ტექნიკური დახმარების მიღების მიზნით განაცხადების წარდგენის თაობაზე. ტექნიკურ დახმარებას მიიღებენ შემდეგი ტიპის აგროსაწარმოები:

 

 • პირველადი წარმოება (სანერგე მეურნეობები, სათესლე მასალის მწარმოებლები, სათბურები, ფერმერთა ორგანიზაციები)
 • ფერმერთა მომსახურების ცენტრები (კერძო აგრობიზნესი, კოოპერატივები, ფერმერთა რეგისტრირებული ორგანიზაციები)
 • ინფორმაციის და მომსახურების მიმწოდებლები (ლაბორატორიები, ბაზრის შესახებ ინფორმაციის მიმწოდებლები, ინდუსტრიული ასოციაციები)
 • მექანიზაციის ცენტრები (კერძო აგრობიზნესები, კოოპერატივები, ფერმერთა რეგისტრირებული ორგანიზაციები)
 • მოსავლის აღების შემდგომი დამუშავების და გადამუშავების საშუალო და მცირე ზომის   საწარმოები (კერძო აგრობიზნესები, კოოპერატივები, მოვაჭრეები, ექსპორტიორები)

 

საკონსულტაციო მომსახურების მიმწოდებლების შერჩევა მოხდება წინასწარ გაწერილი  პროცედურის შესაბამისად. ზემოთჩამოთვლილი აგრობიზნესების ტექნიკური დახმარება მოიცავს შემდეგ სფეროებს:

 

 • ბიზნესის ადმინისტრირება, მიწოდების ჯაჭვის მართვა და მარკეტინგი
 • ფერმერთა ტრეინინგი და ტექნოლოგიების და ჯიშების დემონსტრაცია
 • სურსათის ხარისხის და უვნებლობის სტანდარტების დანერგვა და სერტიფიცირება
 • მოსავლის აღების შემდეგ პროდუქციის დაბინავების, შენახვის და გადამუშავების ტექნოლოგიების  და დანადგარების მოძიება და შესყიდვის ხელშეწყობა. 
 • ადამიანური რესურსების მომზადება
 • სპეციალური ინიციატივები

 

მცირე და საშუალო საწარმოების შესაბამისობის  მოთხოვნები

 1. კომპანიის ტიპი – კომპანია დარეგისტრირებული უნდა იყოს საქართველოში და უნდა ოპერირებდეს  აგრობიზნესის სფეროში;
 2. საკუთრება – კომპანია უნდა იყოს 100% კერძო საკუთრებაში

 

დაინტერესებულმა აგროსაწარმოებმა სტანდარტული განაცხადი უნდა გაგზავნონ   ელ–ფოსტით, მისამართზე sme@georgiareap.org ან წარადგინონ REAP–ის ოფისში კოსტავას ქ. #47, ოთახი 22, არა უგვიანეს 2013 წლის 31დეკემბრის 17 საათისა თბილისის დროით. განაცხადის ფორმა, შერჩევის კრიტერიუმები და შესაბამისი დოკუმენტები შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: https://www.jobs.ge/66176/ გთხოვთ ელ.წერილის თემის სტრიქონში მიუთითოთ თქვენი კომპანიის სახელწოდება და“REAP SME EOI”. 

ცხელი ხაზის ნომერი: 595 030361

მასალების სხვა გამოცემებში გადაბეჭდვის წესი
netgazeti.ge