მთავარი,სიახლეები

მარიხუანას მოხმარებაზე საკონსტიტუციო სასამართლომ ახალი გადაწყვეტილება მიიღო

29.09.2016 •
მარიხუანას მოხმარებაზე საკონსტიტუციო სასამართლომ ახალი გადაწყვეტილება მიიღო

დღეს, 29 სექტემბერს, საკონსტიტუციო სასამართლომ ანტიკონსტიტუციურად ცნო სისხლის სამართლის კოდექსის 273-ე მუხლის ის ნორმატიული შინაარსი, რომლის მიხედვითაც „მარიხუანას მოხმარება არაერთგზის“  სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

სასამართლომ სადავო ნორმა არსებითი განხილვის გარეშე შეაფასა ანტიკონსტიტუციურად, რადგან მიიჩნია, რომ ბექა წიქარიშვილის საქმეზე უკვე გამოტანილია იდენტური გადაწყვეტილება. 2015 წლის 24 ოქტომბერს საკონსტიტუციო სასამართლომ ქიქარიშვილის საქმეზე ანტიკონსტიტუციურად მიიჩნია სისხლის სამართლის კოდექსის 260-ე მუხლის მე-2 ნაწილი, რაც პირადი მოხმარების მიზნისთვის მარიხუანას უკანონო შეძენა-შენახვისთვის ითვალისწინებდა სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას.

გადაწყვეტილების გამოცხადების დროს სასამართლომ აღნიშნა, რომ: „პირადი მოხმარების მიზნით 70 გრამამდე მარიხუანას შენახვა თავისთავად მიუთითებს მისი განმეორებით, ან თუნდაც რუტინულად მოხმარების რეალურობაზე და ამ პირობებშიც უკვე დადგენილია სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთის გამოყენების არაჰუმანური ხასიათი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მარიხუანას განმეორებით, ან არაერთგზის მოხმარებას არ წარმოადგენს იმაზე მეტი საფრთხის შემცველ ქმედებას, ვიდრე მისი  70 გრამამდე პირადი მოხმარების მიზნით შენახვა”.

სადავო ნორმის ანტიკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით საკონსტიტუციო სასამართლოს, კონსტიტუციური წარდგინებით, საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ მიმართა.

 

 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: