მთავარი,სიახლეები

„კრიტიკული აზროვნება სოციალურ მეცნიერებებში” – ბათუმელი მაგისტრანტებისთვის

22.09.2016 • 2173
„კრიტიკული აზროვნება სოციალურ მეცნიერებებში” – ბათუმელი მაგისტრანტებისთვის

„სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტი“ აცხადებს მიღებას სეზონურ სკოლაში – „კრიტიკული აზროვნება სოციალურ მეცნიერებებში”.

„რა არის კრიტიკული აზროვნება?“ „რატომ ვიქცევით ისე, როგორც სხვები?“ „სექსუალობა, გენეტიკა და კულტურა“ – ეს იმ თემების არასრული ჩამონათვალია, რაზეც მაგისტრატურის სტუდენტებს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი, სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი და ფსიქოლოგი, თავისუფალი უნივერსიტეტის სრული პროფესორი გიორგი ნიჟარაძე ესაუბრებიან.

პროექტის ფარგლებში ლექციები გაიმართება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერისტეტში 2016 წლის 28-31 ოქტომბერს. კურსის სრული ჩამონათვალი შეგიძლიათ იხილოთ აქ. 

პროექტის შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ აჭარის რეგიონში მოქმედი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების განათლების,ჰუმანიტარულ, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებს.

პროექტში მონაწილეობის მსურველებმა  ელექტრონული აპლიკაცია 2016 წლის 13 ოქტომბრის ჩათვლით უნდა გადაგზავნონ შემდეგ მისამართზე:  https://form.jotform.me/62553478714463

აპლიკაციას თან უნდა ერთვოდეს ცნობა 2016-2017 სასწავლო წელს მაგისტრატურაზე სწავლის შესახებ და  ესე 400-დან – 800 სიტყვამდე.

ასევე, დაინტერესებულმა პირებმა  ქვემოთ მოცემული ორი თემიდან უნდა შეარჩიონ ერთ-ერთი:

  1. როგორ გესმით კრიტიკული აზროვნება? რამდენად იყენებთ კრიტიკულ მიდგომებს თქვენს სპეციალობაში?
  2. მაგისტრანტს შეუძლია დაწეროს ესე ნებისმიერ საკითხზე, რომელიც მას აინტერესებს და რომელიც მეტ–ნაკლებად ეხება პროგრამაში მოცემული თემებიდან  რომელიმეს.

აპლიკანტის მიერ წარმოდგენილი ესე  შეფასდება 100 ქულიან სკალაზე შემდეგი 3 კრიტერიუმის მიხედვით: 1 .ინფორმირებულობა; საკითხის ცოდნა  – 40 ქულა; 2. ანალიტიკური აზროვნება  – 40 ქულა; 3. წერის აკადემიური სტილი – 20 ქულა.

პროექტის მიზანია სტუდენტებში კრიტიკული აზროვნების განვითარება, რაც გულისხმობს სკეპტიციზმის გამომუშავებას და საკითხის კრიტიკული შეფასებისა და მასზე რეფლექსიის სტიმულირებას. ამავე დროს  სალექციო კურსის ორგანიზება „კრიტიკულ აზროვნებაში“, წაახალისებს სტუდენტებს თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებისა და სოციალური რეალობის რეფორმირებისკენ.

პროექტი ხორციელდება აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს დაფინანსებით და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მხარდაჭერით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით:

ოსიკო კონცელიძე – მობ: +995 598 802 108

ელფოსტა: kritikuliazrovneba16@gmail.com

 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: