სიახლეები

115 ათასი ნასამართლევი ამომრჩეველი

29.05.2012 • • 3256
115 ათასი ნასამართლევი ამომრჩეველი

ბოლო შვიდი წლის განმავლობაში საქართველოში 115 418 ადამიანი გასამართლდა. კვლევების მიხედვით პატიმართა რაოდენობა „საგანგაშოდ გაზრდილია“, რასაც ევროკავშირის მონაცემები და რეკომენდაციებიც ადასტურებს. ქვეყანაში, მარტო ბოლო ექვს თვეში, პოლიციის მონაცემებით, 15 524 დანაშაული და მინიმუმ 6881 მსჯავრდებულია რეგისტრირებული. საქართველო მსოფლიოში პატიმრების რაოდენობით მესამე ადგილზეა. ქვეყანაში სასჯელმოხდილი პატიმრების შესახებ ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს.
ლელა დუმბაძე
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ოფიციალური მონაცემებით, რომელიც სასამართლოს ვებგვერდზეცაა განთავსებული, 2004 წლიდან 2010 წლის ჩათვლით, საქართველოში 115 418 ადამიანია გასამართლებული. ამათგან ქართულმა სასამართლომ თავისუფლება 50 780 მოქალაქეს აღუკვეთა, 52 614-ს პირობითი მსჯავრი დაადო, 10 113 – დააჯარიმა, სხვა დანარჩენი სასჯელი კი 935,67-მა ადამიანმა მიიღო. ყველაზე მეტი – 19 940 მოქალაქე 2010 წელში დაისაჯა. სასამართლომ შარშან მხოლოდ 8 ბრალდებული გაამართლა.
ამავე სტატისტიკის მიხედვით, მსჯავრდებული მოქალაქეების ნაწილი პატიმრობას თავს აღწევს თანხის გადახდის სანაცვლოდ, ანუ საპროცესო გარიგებით მათ ან ათავისუფლებენ, ან სასჯელს უმსუბუქებენ.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები, რომელიც ინფორმაციას სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს, მნიშვნელოვნად განსხვავდება სასამართლოს მონაცემებისგან. ამ სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული 2010 წლის მონაცემებით, ქვეყანაში 24 119 პატიმარია რეგისტრირებული, მსჯავრდებული კი – 19 940.
ოფიციალური სტრუქტურების ვებგვერდებზე არ არის განთავსებული ინფორმაცია, თავისუფლება აღკვეთილი პირებიდან რამდენმა ადამიანმა დატოვა საპყრობილე ბოლო შვიდ წელში. შესაბამისად, იმის ზუსტი სტატისტიკა, თუ რამდენი ადამიანია დღეს ციხეში ან რამდენი გათავისუფლდა, საზოგადოებისთვის უცნობია. მსგავსი მონაცემები როგორც მედიისთვის, ასევე არასამთავრობო სექტორისთვის დახურულია.
„ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენი ადამიანია გათავისუფლებული წლების მიხედვით, ჩვენმა ორგანიზაციამ ახლახან გამოითხოვა და ჯერ არ მიგვიღია“, – ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია „ციხეების საერთაშორისო რეფორმის“ ექსპერტი მაია კაშია.
„თუკი ხელისუფლება საზოგადოებას არ აწვდის გათავისუფლებული ადამიანების შესახებ ყოველწლიურ ინფორმაციას, შესაბამისად, არც მის მიერ გამოქვეყნებული სხვა ციფრები იქნება სანდო“, – ამბობს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე გელა ნიკოლაიშვილი, რომელსაც მიაჩნია, რომ ქვეყანაში პატიმართა რაოდენობა გაცილებით მეტია. – „როგორც ვიცი, მსჯავრდებულთა რაოდენობა 30 000-ს აღემატება, მაგრამ მექანიზმი, რისი მიხედვითაც შეიძლება დადგინდეს ციხეში მყოფ პირთა ზუსტი ოდენობა, ჯერ არასამთავრობო სექტორს არ გააჩნია“.
შს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსებული სტატისტიკური მონაცემებით, 2010 წელს ქვეყანაში 34 739 დანაშაულია დარეგისტრირებული. ვანო მერაბიშვილის უწყების ინფორმაციით, აქედან 17 101 დანაშაული გახსნილია. 2011 წლის ექვსი თვის განმავლობაში კი 15 524 ჩადენილი დანაშაულიდან პოლიციას 6881 საქმე გაუხსნია. შს სამინისტროს მხოლოდ ამ ბოლო ორ მონაცემს – 17 101 და 6881 – თუ ავიღებთ, ერთი წლისა და ექვსი თვის განმავლობაში მინიმუმ 23 982 მსჯავრდებულს მივიღებთ, რადგან ერთ გახსნილ დანაშაულზე სულ ცოტა ერთი დამნაშავე უნდა ვივარაუდოთ.
სტატისტიკის სიზუსტისათვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმის ცოდნა, თუ რამდენი მოქალაქეს აკავებს დანაშაულის აღკვეთა-გამოვლენის მიზნით მთავარი პროკურატურა ან „ფინანსური პოლიცია“. შს სამინისტროსგან განსხვავებით, ამ ორ უწყებას თავის ვებგვერდებზე სტატისტიკური მონაცემები არ აქვს გამოქვეყნებული.
„თუკი გავითვალისწინებთ, რომ ქვეყანაში ნულოვანი ტოლერანტობიდან გამომდინარე გაიზარდა სასჯელის ოდენობა – 9-10 და 20 ს მოსაგროვებლად, რაც მანამდე წარმოუდგენელი იყო. თუნდაც ე.წ. ძველი ბიჭები და სხვა კრიმინალები… მსჯავრდებულთა და პატიმართა მანიპულირება ნოვატორული მეთოდია, სხვა ქვეყნებში მსგავსი პრაქტიკა არ დაფიქსირებულა. დღემდე ეს მეთოდი მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს გამოყენებული”.
ორგანიზაცია “ციხეების საერთაშორისო რეფორმის” ინფორმაციით, რომლის წყარო სასჯელაღსრულების სამინისტროა, ივლისის მონაცემებით ციხეებში ლიმიტით გათვალისწინებულზე 2449-ით მეტი პატიმარი იყო, რაც ციხეების გადატვირთულობას იწვევს.
ევროკავშირის 2010 წლის მონაცემებით, საქართველო ერთ სულ მოსახლეზე პატიმრების რაოდენობის მიხედვით მსოფლიოში მესამე ადგილზეა, ამერიკის შეერთებულ შტატებისა და რუსეთის შემდეგ.

ბოლო შვიდი წლის განმავლობაში საქართველოში 115 418 ადამიანი გასამართლდა. კვლევების მიხედვით პატიმართა რაოდენობა „საგანგაშოდ გაზრდილია“, რასაც ევროკავშირის მონაცემები და რეკომენდაციებიც ადასტურებს. ქვეყანაში, მარტო ბოლო ექვს თვეში, პოლიციის მონაცემებით, 15 524 დანაშაული და მინიმუმ 6881 მსჯავრდებულია რეგისტრირებული. საქართველო მსოფლიოში პატიმრების რაოდენობით მესამე ადგილზეა. ქვეყანაში სასჯელმოხდილი პატიმრების შესახებ ზუსტი სტატისტიკა არ არსებობს.
ლელა დუმბაძე
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ოფიციალური მონაცემებით, რომელიც სასამართლოს ვებგვერდზეცაა განთავსებული, 2004 წლიდან 2010 წლის ჩათვლით, საქართველოში 115 418 ადამიანია გასამართლებული. ამათგან ქართულმა სასამართლომ თავისუფლება 50 780 მოქალაქეს აღუკვეთა, 52 614-ს პირობითი მსჯავრი დაადო, 10 113 – დააჯარიმა, სხვა დანარჩენი სასჯელი კი 935,67-მა ადამიანმა მიიღო. ყველაზე მეტი – 19 940 მოქალაქე 2010 წელში დაისაჯა. სასამართლომ შარშან მხოლოდ 8 ბრალდებული გაამართლა.
ამავე სტატისტიკის მიხედვით, მსჯავრდებული მოქალაქეების ნაწილი პატიმრობას თავს აღწევს თანხის გადახდის სანაცვლოდ, ანუ საპროცესო გარიგებით მათ ან ათავისუფლებენ, ან სასჯელს უმსუბუქებენ.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემები, რომელიც ინფორმაციას სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს, მნიშვნელოვნად განსხვავდება სასამართლოს მონაცემებისგან. ამ სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული 2010 წლის მონაცემებით, ქვეყანაში 24 119 პატიმარია რეგისტრირებული, მსჯავრდებული კი – 19 940.
ოფიციალური სტრუქტურების ვებგვერდებზე არ არის განთავსებული ინფორმაცია, თავისუფლება აღკვეთილი პირებიდან რამდენმა ადამიანმა დატოვა საპყრობილე ბოლო შვიდ წელში. შესაბამისად, იმის ზუსტი სტატისტიკა, თუ რამდენი ადამიანია დღეს ციხეში ან რამდენი გათავისუფლდა, საზოგადოებისთვის უცნობია. მსგავსი მონაცემები როგორც მედიისთვის, ასევე არასამთავრობო სექტორისთვის დახურულია.
„ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენი ადამიანია გათავისუფლებული წლების მიხედვით, ჩვენმა ორგანიზაციამ ახლახან გამოითხოვა და ჯერ არ მიგვიღია“, – ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია „ციხეების საერთაშორისო რეფორმის“ ექსპერტი მაია კაშია.
„თუკი ხელისუფლება საზოგადოებას არ აწვდის გათავისუფლებული ადამიანების შესახებ ყოველწლიურ ინფორმაციას, შესაბამისად, არც მის მიერ გამოქვეყნებული სხვა ციფრები იქნება სანდო“, – ამბობს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე გელა ნიკოლაიშვილი, რომელსაც მიაჩნია, რომ ქვეყანაში პატიმართა რაოდენობა გაცილებით მეტია. – „როგორც ვიცი, მსჯავრდებულთა რაოდენობა 30 000-ს აღემატება, მაგრამ მექანიზმი, რისი მიხედვითაც შეიძლება დადგინდეს ციხეში მყოფ პირთა ზუსტი ოდენობა, ჯერ არასამთავრობო სექტორს არ გააჩნია“.
შს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსებული სტატისტიკური მონაცემებით, 2010 წელს ქვეყანაში 34 739 დანაშაულია დარეგისტრირებული. ვანო მერაბიშვილის უწყების ინფორმაციით, აქედან 17 101 დანაშაული გახსნილია. 2011 წლის ექვსი თვის განმავლობაში კი 15 524 ჩადენილი დანაშაულიდან პოლიციას 6881 საქმე გაუხსნია. შს სამინისტროს მხოლოდ ამ ბოლო ორ მონაცემს – 17 101 და 6881 – თუ ავიღებთ, ერთი წლისა და ექვსი თვის განმავლობაში მინიმუმ 23 982 მსჯავრდებულს მივიღებთ, რადგან ერთ გახსნილ დანაშაულზე სულ ცოტა ერთი დამნაშავე უნდა ვივარაუდოთ.
სტატისტიკის სიზუსტისათვის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმის ცოდნა, თუ რამდენი მოქალაქეს აკავებს დანაშაულის აღკვეთა-გამოვლენის მიზნით მთავარი პროკურატურა ან „ფინანსური პოლიცია“. შს სამინისტროსგან განსხვავებით, ამ ორ უწყებას თავის ვებგვერდებზე სტატისტიკური მონაცემები არ აქვს გამოქვეყნებული.
„თუკი გავითვალისწინებთ, რომ ქვეყანაში ნულოვანი ტოლერანტობიდან გამომდინარე გაიზარდა სასჯელის ოდენობა – 9-10 და 20 ს მოსაგროვებლად, რაც მანამდე წარმოუდგენელი იყო. თუნდაც ე.წ. ძველი ბიჭები და სხვა კრიმინალები… მსჯავრდებულთა და პატიმართა მანიპულირება ნოვატორული მეთოდია, სხვა ქვეყნებში მსგავსი პრაქტიკა არ დაფიქსირებულა. დღემდე ეს მეთოდი მხოლოდ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს გამოყენებული”.
ორგანიზაცია “ციხეების საერთაშორისო რეფორმის” ინფორმაციით, რომლის წყარო სასჯელაღსრულების სამინისტროა, ივლისის მონაცემებით ციხეებში ლიმიტით გათვალისწინებულზე 2449-ით მეტი პატიმარი იყო, რაც ციხეების გადატვირთულობას იწვევს.
ევროკავშირის 2010 წლის მონაცემებით, საქართველო ერთ სულ მოსახლეზე პატიმრების რაოდენობის მიხედვით მსოფლიოში მესამე ადგილზეა, ამერიკის შეერთებულ შტატებისა და რუსეთის შემდეგ.

გადაბეჭდვის წესი