რეკლამა,სიახლეები

საგრანტო კონკურსი – პროექტი „ერთიანი საქართველო ევროპისთვის“

28.03.2024 • 6147
საგრანტო კონკურსი – პროექტი „ერთიანი საქართველო ევროპისთვის“

სამოქალაქო საზოგადოების ფონდი აცხადებს საგრანტო კონკურსს პროექტის „ერთიანი საქართველო ევროპისთვის“ ფარგლებში, რომელიც მხარდაჭერილია ევროკავშირის მიერ და ხორციელდება კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS), სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის (CSF), ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრისა (EPRC) და თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის (IJH) მიერ.

პროექტის მთავარი მიზანია საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესში ქვეყნის მასშტაბით სამოქალაქო და საზოგადოებრივი ჩართულობისა და დემოკრატიული ზედამხედველობის ხელშეწყობა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება ევროინტეგრაციის პროცესის მხარდასაჭერად.

კონკურსში მონაწილეობის შესაძლებლობა ეძლევათ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, საინიციატივო ჯგუფებს, სათემო ორგანიზაციებსა და სათემო ჯგუფებს.

კონკურსის მიზანი:

საგრანტო კონკურსის მთავარი ამოცანაა ისეთი ინიციატივებისა და პროექტების მხარდაჭერა, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესს, მასში საზოგადოების ფართო ჩართულობას,  ევროკავშირის მიმართ ინტერესისა და ინფორმირებულობის გაზრდას ქვეყნის მასშტაბით – საქართველოს რეგიონებში, სოფლებსა და თემებში.

კონკურსის ფარგლებში განსაკუთრებული უპირატესობა მიენიჭება ინოვაციურ იდეებს, ინიციატივებს და ისეთ აქტივობებს, რომელიც მიწვდება მათ შორის რთულად მისადგომ დასახლებებსა და მცირე სათემო ჯგუფებს.

კონკურსის მიზანია პროექტების მხარდაჭერა, რომელიც მოიცავს მათ შორის,  შემდეგ აქტივობებს:

ა.    საკომუნიკაციო და საინფორმაციო კამპანიები, მედია ინიციატივები ცნობიერების ამაღლების ხელშესაწყობად;

ბ. მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ადვოკატირება (მათ შორის ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლებების მონიტორინგის საფუძველზე);

გ . საზოგადოებრივი და სათემო ინიციატივები, მათ შორის ახალგაზრდობის მონაწილეობით.

აქტივობები უნდა შეესაბამებოდეს პროექტის ძირითად მიზანს: საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესის ხელშეწყობა და ამ მიმართულებით საზოგადოებრივი მხარდაჭერის მობილიზება.

განაცხადების წარდგენის პროცედურა და მოთხოვნები:

  • კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ რეგისტრირებულ, მოქმედ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, სათემო ორგანიზაციებს, საინიციატივო ჯგუფებს, როგორც თბილისიდან, ასევე საქართველოს რეგიონებიდან (საპროექტო წინადადებები არარეგისტრირებული ჯგუფებისგან განიხილება მხოლოდ მათი შემდგომი რეგისტრაციისა და საბანკო ანგარიშის გახსნის პირობით);
  • პროექტი უნდა იყოს შედგენილი საგრანტო განაცხადის ფორმის მიხედვით (ფორმა შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ვებ-მისამართზე: https://apply.csf.ge/); აპლიკაციის შევსებისას პუნქტ N 2 – ში (ზოგადი ინფორმაცია პროექტის შესახებ) აუცილებელია მოინიშნოს ევროინტეგრაციის პროგრამა;
  • განაცხადში მკაფიოდ უნდა ჩანდეს პროექტის მიზნები და სამოქმედო გეგმა;
  • ბიუჯეტი უნდა იყოს რეალისტური, კარგად დასაბუთებული და შემოთავაზებული აქტივობების შესაბამისი;
  • კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი პროექტის განსახორციელებლად მოთხოვნილი მაქსიმალური თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 15 000 ევროს, ხოლო მინიმალური თანხა არ უნდა იყოს 10 000 ევროზე ნაკლები;
  • განაცხადის ფორმაში მოცემული ინფორმაციის გარდა, პროექტს უნდა დაერთოს პროექტის დირექტორის, პროექტის განმახორციელებელი ჯგუფის წევრებისა და პროექტში მონაწილე სხვა პირების ბიოგრაფიები;
  • განაცხადთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას ზოგადი ინფორმაცია 2022-2023 წლებში განხორციელებული პროექტების შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), პროექტების ჯამური ბიუჯეტებით;
  • პროექტის ხანგრძლივობა: პროექტის განხორციელების მაქსიმალური ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 10 თვეს;
  • კონკურსის ფარგლებში დაუშვებელია ერთი განმცხადებლის მიერ ორი ან მეტი განაცხადის წარდგენა.

განაცხადების მიღების ბოლო ვადა: 2024 წლის 23 აპრილი, 18:00 სთ;

განაცხადის დროულად და სრულყოფილად წარმოდგენაზე პასუხისმგებელია განმცხადებელი. არასრულად წარმოდგენილი განაცხადი არ განიხილება.

კონსულტაციები კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის ჩატარდება ონლაინ (Zoom), კონკურსის ფარგლებში განაცხადების მიღების პერიოდში, 5 და 15 აპრილს 11.00 საათზე. კონსულტაციის მიღების მსურველებს შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ აღნიშნული ფორმით .

შერჩევის პროცედურა: კონკურსზე წარმოდგენილ პროექტებს შეაფასებს სამოქალაქო საზოგადოების ფონდის ევროინტეგრაციის პროგრამის ექსპერტთა კომისია. შერჩევის კრიტერიუმები წინასწარ იქნება განსაზღვრული, რათა საგრანტო კონკურსი ჩატარდეს სამართლიანად და გამჭვირვალედ.

დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ:
ტელ.: 599 539910; ელ.ფოსტა: iraklitsertsvadze@gmail.com

„სამოქალაქო საზოგადოების ფონდი“ მადლობას გიხდით კონკურსით დაინტერესებისათვის და გისურვებთ წარმატებას!


პროექტი მხარდაჭერილია ევროკავშირის მიერ, მას ახორციელებს კონსორციუმი კონრად ადენაუერის ფონდის (KAS) ხელმძღვანელობით, რომელშიც შედიან ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი (EPRC) სამოქალაქო საზოგადოების ფონდი (CSF) და  თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლი (IJH) 

გადაბეჭდვის წესი


ასევე: